R8 - rådata

For å lette leseligheten har jeg lagt data inn i et excel-ark med forklaringer, og delt excel-arket i flere tabeller. For å publisere det på nettsidene har jeg måttet lagre excel-tabellene som bilder.


Matmor 2008.06.03