Dagbok for (RAR-MAM-N) Stjernekullet


Fakta om foreldre og kull

HunrottaHanrotta
NavnRatRace's Ørn med skarre-R
Matmors Elastan
Født10.04.201121.09.2010
Fenotype opprinnelig antatt å være russian blue agouti berkshire glatthåret toppøret men hun er lys til å være russian blue agouti. Russian cinnamon er en mulighet. Mink-baserte farger kan ha stor variasjon. Pelsen kan også være bleket av én kopi av r. Elastan: agouti berkshire, med glatt pels og toppøret.
Genotype muligens AaB*C*D*Dmbdmb Fz*gg Hh m* Am* P*R* ReRe Ro*Elastan trolig Aa B* Cc D* Dmb* Fz* G* H* M* Am* P* RR
Utdyping av genotype agouti-basert (Aa da far var aa). Hun skal ha 25% sjanse for å ha arvet b og 25% sjanse for å ha arvet c fra sin farfar. Hun er med sikkerhet Dmb dmb siden hun er toppøret hennes mor var dumbo. Det er 6,25% sjanse for at hun har arvet en fuzz-allele (Fzfz) fra morfars mors foreldre. Russian blue (gg) er sikkert ut fra stamtavlen. Den lille berkshiretegningen er også nokså sikkert Hh da far var self og mor mismarked hooded. Begge foreldrene til mormors mor bar mink og hennes far er mink. Dermed har hun med sikkerhet én kopi av mink-allelen og kan ha to. Hun har (minst) 6,25% sjanse til å ha arvet en kopi av American mink (=Mock mink) fra sin mormors farfar. Hun har i alle fall en kopi av P og vi kjenner ikke til hvor p skulle komme fra. Hun kan være Rr da mormors far bar r. Det er 12,5% sjanse for at hun har arvet allelen herfra. Hun er glatthåret og har derfor ikke rex-allelen re. Hennes mor kan ha arvet en kopi av husky roan fra begge sine foreldre, slik at Ørn har (minst) 33% sannsynlighet for å være bærer. Far til Fiberkullet var aa og alle de fem mørke ungene hans var agoutibasert. Mor var albino. Hun kan ikke ha vært aa og Aa er mindre sannsynlig enn AA. Derfor er Elastan trolig Aa. Hans farfars farfar bar b. Han har en utgave av albinoallelen (c) fra mor. Elastan har C fra far. Hans farfar hadde en kopi av blue-allelen. Hans fars søster var dumbo og det er 66% sjanse for at hans far var bærer. Begge hans farmors foreldre hadde en kopi av russian blue-allelen. Farmor hadde altså 66% sannsynlighet for å være bærer, og det er (minst) 16,5 sannsynlighet for at Elastand er bærer. Sannsynligvis er han Hh da far var self og alle fiberungene hadde hvit haletipp. HH og Roro er også en mulighet (”mismarked self”). Det er 50% sjanse for at han har arvet en mink-allele. Han har (minst) 12,5% sjanse til å ha arvet en American mink (mock mink) allele. Pink-eye mutasjonen er ikke kjent i stamtavlen hans, så mest sannsynlig er de PP. Faren hans hadde 50% sjanse til å arve ruby eye allelen r, men ut fra hvor sort pelsen var hadde han ikke arvet den. Elastan er altså trolig RR.
Opprinnelseegenprodusertegenprodusert
Personlighet Mot mennesker: kontaktsøkende, kjælen, leken, vanligvis rolig og med heng. Gjelder både fremmede (gjester hos Wollf, Matmor m.fl.), barn (Matmors yngste) og eier.
Mot rotteunger: ikke undersøkt
Mot fremmede, voksne rotter: introduksjon til 16 måneder gammel hun hos Matmor gikk knirkefritt da Ørn var 6 måneder.
I flokk: ingen problemer, innretter seg etter de andre
Stabil ved flytting, ikke lettskremt
Mot mennesker: Elastan er svært menneskekjærlig og uvanlig aktiv for en hanrotte. Han har for det meste heng og er tillitsfulle overfor barn og fremmede (besøkende i Matmors rottebod) Mot rotteunger: ikke undersøkt.
Mot fremmede, voksne rotter: har tatt greit imot hanrotter på besøk og har i voksen alder vist seg introduserbare overfor fremmede, voksne hanner (en kastrat og en intakt).
I flokk: Azlon var alfa fra tidlig vår 2011 fram til ca. juli 2011. Så var Elastan sjef fram til slutten av oktober. Nå er Azlon sjef. Elastan har vært gode og støe alfa’er som ikke plager andre i buret eller nykommere, og alfabyttene har foregått uten skader.
Stabilitet: Elastan reagerte ikke på å bli flyttet på til fremmed rottehjem for en helg i voksen alder. Han er litt skvetten ved høye lyder men har ingen andre tegn på nervøsitet.
Helsefriskfrisk, lette neselyder, men lungerøntgen ved 12 måneder viste klare lunger.
Vekt ved parring337 g (28/10 2011)643 g (10/10 2011)
Tidligere kullneinei
Avvik fra NTF's avlsveiledningingen
Karantenefra Ørn kom i hus og siste rottebesøk til parring: 2 uker
ingen rottebesøk fram til ungene er leveringsklare
Siste kur mot lus og middStronghold x 2 startet opp 21/10 (Wollfs flokk) og 23/10 (Matmors flokk)
Begrunnelse for parringen Både mor og far kommer fra kull som så langt har utviklet seg bra, og hvor det er meget god til relativt god oversikt over rottene i slektstreet. Foreldrene har vært testet for stabilitet ved flytting/overnatting i fremmed rottehjem og ved introduksjoner til andre, voksne rotter. De er gode kjælerotter og tolerante overfor håndtering av fremmede og barn. Rottene har god helse og er hverken for tynne eller særlig overvektige (hannene er slanket litt etter bildene). De har også god størrelse.
Forventninger om fenotype Farge: black, agouti, muligens mink da far har 50% sjanse til å bære mink og mor enten er mm eller Mm, muligens overraskelser. Farfars mor bar russian blue, så pappa-kandidatene har 12,5% sjanse for å være bærere.
Skygge: muligens himalaya da far bærer albino og mor har 25% sjanse til å bære himalaya Tegning: Sannsynligvis 50% Berkshire 25% self 25% hooded. Begge foreldrene har en liten sjanse til å bære husky roan. Begge foreldrene kan bære recessive headspots.
Ører: toppøret, muligens også dumbo da farfars søster var dumbo og mor er dumbo
Pels: glatthåret. Siste kjente fuzzbærer i slekten på farssiden er 7 generasjoner tilbake. På morssiden er det 4 generasjoner tilbake.
AnnetStjernekullet vil bli berørt av det såkalte avlsforbudet på Gummiankalinjen, dvs. at eieren av Gummianka, 9 generasjoner bak Stjernekullet, mener hun har rett til å nekte folk å avle på etterkommerene av Gummianka. Se tråden "7 g og Gummianka" på NTF's forum.

Reservasjoner

Nr.JenterGutter
1Larm, J1 Chara (= Beta Canum Venaticorum)Larm, G7 Sirius (= Alpha Canis Major)
2Larm, J3 Miram (= Eta Persei)Larm, G2 Rigel (= Beta Orionis)
3HeleneH, J2 Navi (= Epsilon Cassiopeia)Rubisco, G4 Alcor (= 80 Ursae Majoris)
4Tora, G5 Castor (= Alpha Geminorum)
5Matmor, G1 Skat (= Delta Aquari)
6Matmor, G6 Wesen (= Delta Canis Majoris)
7Lyngrottene, G3 Vega (= Alpha Lyr)

Stamtavle

Far: (MAM-N) Elastan
agouti berkshire
f. 23.09.2010
d. - (i live v. 15 m)
Farfar: (SAH-N) Mania
black self
f. 30.12.2008
d.29.03.2011
Farfars far: (BAB-S) Mimer
mink variberk
f. 16.08.2007
d. 24.04.2009
Farfars farfar: (LIG-S) Cartier "Salve"
mink variegated
f. 08.2006
d. 08.04.2008
Farfars farmor: Blueberry "Sue"
blue eubk
f. 01.02.2007
d. 03.2008
Farfars mor: (H3G-N) Safari
agouti eubk rex
f. 27.04.2008
d. 31.10.2009
Farfars morfar: (CAT-DK) Cilantro
f. 25.04.2006
d. 14.05.2008
Farfars mormor: (AIL-N) Mali
agouti hooded dumbo rex
f. 17.09.2007
d. 07.09.2009
Farmor: Helle Wistar
albino
f. 01.12.2009
d. - (i live 24m)
Farmors far: Wistar Hannover Galas han
albino
f. -
d. -
Farmors farfar: Wistar Hannover Galas han
albino
f. -
d. -
Farmors farmor: Wistar Hannover Galas hun
albino
f. -
d. -
Farmors mor: Wistar Hannover Galas hun
albino
f. -
d. -
Farmors morfar: Wistar Hannover Galas han
albino
f. -
d. -
Farmors mormor: Wistar Hannover Galas hun
albino
f. -
d. -
Mor: (RAR-N) Ørn med skarre-R
russian blue agouti berkshire
f. 10.04.2011
d. - (i live 8m)
Morfar: (ABS-S) Leon
dove self
f. 07.02.2010
d. - (i live v. 22m)
Morfars far: (TB-S) River Jack
russian blue rex
f. 09.09.2008
d. 01.07.2010
Morfars farfar: (ZEN-DK) Montechristo
siamese chocolate point
f. 16.01.2007
d. 27.01.2009
Morfars farmor: (AST-FIN) Karjala
russian blue silver
f. 10.10.2007
d. ukjent
Morfars mor: (ABS-S) The Mirror's Truth
russian blue
f. 19.02.2009
d. ukjent (i live v. 12m)
Morfars morfar: (ABS-S) Preben
mink irish silvered
f. 08.02.2008
d. 15.10.2009
Morfars mormor: (TAB-S) Cervelat
russian blue
f. 05.03.2008
d. ukjent (i live v. 12m)
Mormor: (LL-RAR-N Draxxus)
russian blue agouti hooded mismarked m. headspot f. 04.10.2010
d. - (i live v. 14m)
Mormors far: (VNR-DK) Bilal
black berkshire rex dumbo
f. 17.08.2008
d. 24.01.2011
Mormors farfar: (VNR-DK) Prins Charming
blue agouti berkshire rex dumbo
f. 27.07.2007
d. ca. august 2009 (ble litt over 24 m)
Mormors farmor: (VNR-DK) Hekla
russian blue berkshire rex dumbo
f. 26.12.2007
d. 02-03 2010 (ble 26m)
Mormors mor: (RAR-N) Fossil Mei Long
agouti cap striped mismarked w. headspot rex
f. 22.12.2009
d. 01.11.2011
Mormors morfar: (ROT-N) Krokan
agouti hooded rex
f. 20.09.2008
d. 10.01.2011
Mormors mormor: (PRL-N) Soria
russian blue hooded mismarked w. headspot
f. 30.04.2009
d. 06.02.2011
Wollf har luftet muligheten for at Ørn er blue agouti i stedet for russian blue agouti. Fargen hennes passer bedre med blue agouti enn russian blue agouti i følge diverse nettkilder, men for at det skal stemme må det være flere feil i stamtavlen. Når begge Leons foreldre var Russian blue skal han være Russian-basert dove. Draxxus' far bar både blue og russian blue. Hvis Draxxus' mor bar blue kan Draxxus være blue agouti i stedet for russian blue agouti.

Dagbok for drektighetsperiode

DatoDagStatusVekt ØrnTotal vektendring
05.11.20110Ørn var i løpetid i 10-tiden på formiddagen. Parring gjennomført mellom Ørn og Elastan, siden Ørn og Elastan viste mer interesse for hverandre enn Ørn og Azlon. Som ventet var Elastan en energisk elsker.
333g*-
06.11.20111Ingen merkbar endring.333g+ 0g
07.11.20112-339g+ 6g
08.11.20113-343g+ 10g
09.11.20114Andre dose Stronghold-kur347g+ 14g
10.11.20115-356g+ 23g
11.11.20116Liten vektnedgang352g+ 19g
12.11.20117-358g+ 25g
13.11.20118-358g+ 25g
14.11.20119-362g+ 29g
15.11.201110Passert 10% vektøkning369g+ 36g
16.11.201111-375g+ 42g
17.11.201112-379g+ 46g
18.11.201113-382g+ 49g
19.11.201114-385g+ 52g
20.11.201115Stor vektnedgang!371g+ 38g
21.11.201116Enda større oppgang. Og noen bygger digre avispapir-reder i buret!392g+ 59g
22.11.201117Liten nedgang390g+ 57g
23.11.201118-409g+ 76g
24.11.201119Når hun strekker seg kan man se det er klumper i magen. Aktiviteten går ned og hun puster tyngre.424g+ 91g
25.11.201120Ørn er satt i fødebur. Hun har termin fra og med i morgen og ut mandag 28/11. I morges kunne jeg se at hun hadde fjernet pelsen rundt noen av nipplene. Hun syntes det var veldig trist å stå alene i dag, så foreløpig har hun hatt selskap av Elvira. Jeg planlegger ikke å ha Elvira hos henne i natt. Det ligger oxytocin-sprøyte i kjøleskapet og den mest erfarne veterinæren har helgevakt, så skulle det bli problemer er alt forberedt. Heldigvis er det ingen grunn til å tro at det blir problemer!437g+ 104g
26.11.201121Magen henger lenger ned og ser enda litt større ut.442 g+ 109g
27.11.201122Ørn var lite interessert i å luftes, og for første gang pep hun når jeg prøvde å løfte på henne om morgenen. Hun gikk i fødsel litt før kl. 14 og var trolig ferdig før kl. 16. Se Babydagbok for videre oppfølgning. --
*Vekt på parringsdagen for Ørn: ca. 333 g, men siden hun hadde løpetid ville hun ikke stå stille på vekten, som viste mellom 331 og 339 g ved gjentatte veiinger).
Under drektighetsperioden har Ørn hatt fri tilgang på RM3, ExtraVital og hjemmelaget rottefór. Hun har fått litt ferskmat hver dag i form av grønnsaker, frukt, youghurt og en og annen kjøttbit fra middagsrester. Tørrfóret skal i utgangspunktet dekke hennes behov for sporstoffer og proteiner.

Konsentrasjon og forventning dag 0

Ørneredet dag 16

Ørns mage dag 20

Babydagbok

DatoDagNotater
27/110Ørn lot seg ikke lokke ut av sovehuset. Jeg løftet såvidt på lokket kl. 14 da det luktet babyer i rottebua og jeg hørte piping. Da hadde hun født minst 4 unger. Kl. 16 hadde hun en hel haug under seg og så ut til å være igang med amming. Tilleggsfòr til Ørn: laksebit.
28/111
Det var 10 små som alle hadde 4 føtter, hale og praktfulle melkemager. Alle hadde dessuten mørke øyne og tegninger som tyder i retning berkshire eller hooded. (Self er en mulighet - det er ikke lett å se når de er så små.) Det var ingen av ungene som var påfallende små i forhold til de andre ved første, raske titt. Gjennomsnittsvekt for alle ungene 8,1g.
Tilleggsfór til Ørn: en bit banan og litt laktosefri youghert å kose seg med.
29/112Det ser veldig ut som 4 jenter og 6 gutter...

1 av jentene (den øverste til venstre) er hooded. Jeg tipper på mye agouti-basert, kanskje alle! Foreløpig er det samme farge på alle ungene, og de 9 som ikke er hooded har foreløpig svært jevne linjer langs siden. På kvelden var det bare hooded-ungen som ikke hadde minst ett øre fritt. Gjennomsnittsvekt for alle ungene 8,9 g. Vekt på hooded-ungen 8,7g. Tilleggsfór til Ørn: solsikkefrø
30/113Nå har begge ørene løsnet for den vesle hooded-jenta også. Ungene er store. Jentene veide 10.0, 10.2, 10.3 og 10.6 g. (Hooded-jenta 10.3) Guttene veide 9.7, 9.8, 10.0, 10.3, 10.8 og 11.0 g. Han som veide 11.0 er en skikkelig tjukkas. Tilleggsfór Ørn: babymat fra glass og en potetbit.
1/124
Det er litt fargevariasjon mellom ungene, men sannsynligvis skyldes det bare at pelsen ikke er like godt utviklet på alle. Bortsett fra hooded-jentas er det ikke mye hvitt på halene. To gutter har en liten hvit tipp, og en annen unge ser ut til å ha en mikroskopisk flekk ytterst i enden. De blir nok tydeligere etterhvert. Mamma Ørn er veldig klar for å komme ut av buret nå. Hun hører at jeg kommer lenge før jeg er inne i rottebua, og står klar ved luken. Da har hun pakket ungene ekstra godt inn i avispapir og tørkepapir. Så får hun komme ut til venninnene. Når jeg er ferdig med å pille på ungene hennes står hun på bordkanten og vil sjekke at alt er i orden. Jeg bærer henne tilbake til buret, og hun titter innom ungene. Først når dét er i orden vil hun tilbake til luftebordet!. Tilleggsfór Ørn: babymat fra glass og blomkål.
2/125I dag er det lettere å se litt forskjeller: En gutt og en jente har mikroskopisk haleflekk, og kan identifiseres nokså sikkert. Så er det selvsagt hettejenta som det ikke er noe tvil om. En av hannene er fortsatt mørkere enn de andre. Jeg vet ikke om det vil holde seg. Dessuten er det to gutter med litt større haleflekk, men de er nokså like i størrelse. Derfor spørs det om jeg klarer å holde dem fra hverandre. Da gjenstår der to jenter uten haleflekk så langt, og tre uten. Disse har jeg foreløpig liten mulighet for å holde fra hverandre. I alle fall: Hettejenta veide 12,6 g. Den mørke gutten var også den tyngste med 15,5 g. Jenta med mikroskopisk haleflekk veide 12,5 g. De andre to jentene veide 12,6 og 13,2 g. Resten av guttene veide 12,5/13,2/13,4g. Tilleggsfór Ørn: Rester av risgrøt.
3/126
Ungene er svært mye mer livlige - det er vanskelig å få dem til å ligge stille for fotografering. Og den mørkeste rotten begynner å få mørkt pigment på magen, så han er nok black! Jeg eksperimenterer med å merke ungene med Storms blå konditorfarge på føttene. Hvis det sitter på i mer enn 12 timer har jeg kansje en metode å holde dem fra hverandre på. Ungene veier mellom 13,6 og 15,0g. Tilleggsfór Ørn: kyllingben m. rester av grillet kjøtt
4/127Blåfargen virker til en viss grad, men noen ganger er det så lite farge igjen at jeg kan ta feil. Dessuten blir det vanskeligere når føttene blir mørkere. Jeg fortsetter litt til for å se om jeg kan perfeksjonere teknikken. Ungene veier fra 13,6 til 15,0 g. Og de mikroskopiske haleflekkene er borte! Den sorte veier 14,4. Hettejenta veier 14,1. De to guttene med hvit haletupp veier 14,1 og 13,6 g. Tilleggsfór til Ørn: mislykket pepperkake. Det er julebakst...
5/128
De tre lettest kjennelige typene i kullet så langt: agouti hooded (1) agouti berkshire eller self (8) og black berkshire eller self (1). Hettejenta viser seg antagelig å være en hettegutt... Jeg har ikke funnet nippler, ungen er bredere i partiet bak ved halen, og tissefanten stikker mer ut. Avstanden mellom anus og urinåpning er ikke så stor at den er noe å bestemme kjønnet ut ifra. Vekten varierer mellom 18,0 og 19,7 g. Den sorte er størts. Hetteungen veier 18,4 g og de to med haleflekk veier 18,0 og 19,4 g. Tilleggsfór Ørn: Paranøtt uten skall.
6/129Joda, det er en hettegutt. Ungene har fått fin, fløyelsaktig pels over det hele. Tegninger på føtter kommer mer fram. Jeg har gitt opp å merke rottene med blåfargen: det synes ikke på de som har mørke føtter, og på de lyse føttene hender det også at fargen er vasket bort. Tilleggsfór Ørn: eggerøre
7/1210
I dag er det tydelig øyensprekk: man kan se hvor øynene kommer til å åpne seg. Dessuten er det fin, hvit pels på noen av potene bortetter. Fra og med i morgen må de små veies i en bolle eller noe de ikke så lett kommer ut av: de vil av vekten og forsøker å klatre ut av smykkeskrinet når jeg skal fotografere dem. Ungene veier mellom 22,0 og 24.0 g. Både jenta og gutten med minst hvitt på av agoutiene er tyngst. Den minste er den av agoutiberk- guttene med mest hvitt på. Hettegutten veier 23,4 g, den sorte 23,7 g. Tilleggsfór Ørn: youghurt med salat.
8/1211Enderlig tror jeg at det er mulig å identifisere alle sammen.
J1 Agouti self 26,9 g
J2 Agouti berkshire 26,6 g - liten mageflekk
J3 Agouti berkshire 27,0 g - stor mageflekk
G1 Agouti mismarked hooded 26,2 g
G2 Agouti berkshire med haleflekk, to mageflekker, sokker og vanter 26,8 g
G3 Agouti berkshire med haleflekk, vanter og liten mageflekk (kaaanskje litt hvitt på bakføttene) 25,0 g
G4 Agouti gutt med brystflekk, hansker, 1 hvit fot v 1 hvit tå h 27,0 g
G5 Agouti mismarked self? hvite fingre 26,2 g
G6 Agouti self 26,8 g
G7 Black mismarked self? 4 hvite fingre på hver hånd, 1-2 på hver bakfot 27,6g
De kravler og kryper, og vet selvsagt ikke hvor hen. Tilleggsfór Ørn: kokt ris med broccoli
9/1212

Fotograferingen var ikke helt liketil - noen av ungene ville klatre oppover bakteppet heller enn å ligge pent i boks, og nesten ingen lå i smykkeskrinet lenger. Men identifikasjonen fra i går ser ut til å fungere.
J1 Self jente 27,7 g (noen hvite fingre)
J2 Berkshire jente med liten mageflekk 27,7 g(vanter)
J3 Berkshire jente med lang mageflekk og hvite hansker 28,0 g
G1 Hooded gutt 27,3 g
G2 Berkshire gutt m haleflekk, 2 mageflekker etc. 28,0 g
G3 Berkshire gutt m. haleflekk, liten mageflekk, hansker 26,2 g
G4 Berkshire gutt m. brystflekk og hansker 28,2 g
G5 Agouti mismarked self etc. 26,7 g
G6 Agouti self 27,9 g
G7 Black mismarked self 28,6 g
Tilleggsfór Ørn: Havregrøt med banan
10/1213Ingen åpne øyne ennå. Ungene var pent delt i to hauger da jeg fisket dem ut på kveldstid. Jeg regner med at den ene halvparten har forlatt sovehuset selv. J1 Self jente 30,0 g - på vandring
J2 Berkshire jente m. liten mageflekk og liten brystflekk 30,6
J3 Berkshire jente m. lang mageflekk 30,5 g - på vandring
G1 Hooded 30,1 g - på vandring
G2 Berkshire m. hvit haleflekk 2 mageflekker etc. 30,6 g
G3 Berkshire hvit haleflekk, liten mageflekk etc. 28,6 g
G4 Berkshire m. brystflekk 30,3 g - på vandring
G5 Agouti mismarked self 30,4 g
G6 Agouti self 29,7 g - på vandring
G7 Black mismarked self 31,6 g
Tilleggsfór Ørn: Vaniljejoughurt
11/1214
På kvelden hadde agoutigutten med brystflekk åpnet begge øynene. Hettegutten har nå to tydelige balleflekker! Ungene er blitt mye støere på bena siden i går. De kravler ikke så mye som de går. Noen valser så freidig avgårde at de må passes godt på.
J1 30,9 g
J2 31,0 g
J3 32,3 g
G1 31,7 g
G2 31,9 g
G3 29,9 g
G4 32,3 g
G5 31,8 g
G6 31,2 g
G7 33,6 g
Tilleggsfór Ørn: Kyllingrester.
12/1215Alle hadde øynene åpne! Og med åpne øyne kommer større aktivitet. Foreløpig er det nok å samle opp de små i en stor kjeksboks når de er veid - de kommer seg ikke ut. Men det varer nok ikke lenge.
J1 33,4 g
J2 33,5 g
J3 34,4 g
G1 35,0 g
G2 33,3 g
G3 31,6 g
G4 34,2 g
G5 34,3 g
G6 33,8 g
G7 35,4 g
Tilleggsfór Ørn: risgrøt-rester
13/1216
Mamma Ørn og noen av ungene
I dag forsøkte jeg å lufte småttingene på bordet sammen med mamma Ørn. Mamma Ørn syntes ikke de små var store nok til det ennå. Hun ble bare stresset av å bære ungene inn i et pausehus mens de myldret ut av det - så felleslufting får vente en stund. Ingen veiing - jeg hadde storvask i rottebua... Men så ble det også pent og rent i babyburet.
14/1217Og det myldres. Ungene har funnet ut at det går an å klatre i sprinkler. Mammma Ørn fikk seg en velfortjent kaffeslabberas med sine venninner, mens de små nøt friheten med å utforske buret: Sprinklene, en lav hengekøye, hånden min, og de modigste våget seg til og med på å spise avsilt havresuppe. J1 36,2 g
J2 36,1 g
J3 37,2 g
G1 37,2 g
G2 36,2 g
G3 34,6 g
G4 35,9 g
G5 37,1 g
G6 36,2 g
G7 38,8 g
Tilleggsfór Ørn: havresuppe
15/1218Noen av ungene har funnet ut at man også kan klatre nedover sprinkler med hodet først. Hettegutten og Self-jenta leder visst...Flere av ungene spiste potetmos av fingrene mine.
J1 self 37,9 g
J2 med minst mageflekk 38,7 g
J3 med størst mageflekk 39,8 g
G1 hooded 39,8 g
G2 haleflekk og to mageflekker 39,0 g
G3 haleflekk og 1 mageflekk 37,8 g
G4 brystflekk 39,4 g
G5 mm self 39,1 g
G6 self 38,4 g
G7 black 41,1 g
Tilleggsfór Ørn: kokt blomkål og potetmos
16/1219Full fres! Når rottemor er ute danser ungene i buret. Ellers danser de innenfor genseren min. Fra nå av veies ungene på vanlig kjøkkenvekt, siden alle har passert 40 g og er for sprettne til den lille kjemikalievekten.
J1 42 g
J2 41 g
J3 43 g
G1 43 g
G2 41 g
G3 41 g
G4 41 g
G5 42 g
G6 41 g
G7 43 g
Tilleggsfór Ørn og ungene: havresuppe.
17/1220Babytestingsskjema med dagens vekter. Hettegutten og noen til har funnet ut hvordan vannflasken fungerer. På kveldstid var ungene adskillig mer aktive enn da jeg foretok testingen. Det var ikke vanskelig å finne noen som kunne tenke seg en brytekamp da...
Tilleggsfór Ørn og ungene: Agurk
18/1221Bilder av hver unge er lagt inn i babytestingsskjemaet over. Det var et styr å få tatt bildene... De ville jo absolutt ikke stå stille. Tilleggsfór Mamma Ørn og ungene: laks
19/1222julekos...
I dag fikk ungene hilse på an annen, voksen hunrotte for første gang. Elvira har hatt kull selv før hun kom til meg og er glad i babyer. Møtet var helt uproblematisk. Ingen av ungene var redde, og Elvira gjorde heller ingen ting for å skremme dem. Mamma Ørn var helt avslappet i forhold til at ungene spratt rundt på lekeplassen med en annen rotte til stede. Tilleggsfór Ørn og ungene: grøt
20/1223Burvask. Nå lufter jeg mor og unger sammen med både Elvira og mors burvenninne Fee. Alle oppfører seg eksemplarisk. Noen av ungene hadde veldig tykke mager etter at jeg satte inn grøtrester i går kveld. Vekten varierte fra 58 g (Larms black self) til 51 g (gutt med hvit brystflekk). Tilleggsfór Ørn og ungene: salat og agurk. Ikke like populært som grøt...
21/1224Jeg satte inn en diger hengekøye i babyburet. Den ble straks populær. Ellers myldret de små på og over meg under luftingen. Tilleggsfór Ørn og ungene: grøt med most broccoli og mais
22/1225Det myldrer over alt! Og ungene må passes godt på når de er ute, for rett som det er sier det: dunk. Da er det en ung og håpefull som har ramlet ned fra kanten av bordet, og som må fanges inn før det forsvinner inn i tekstillageret eller knappesamlingen. En eller to av dem har funnet ut hvordan de skal komme seg opp i vinduskarmen. De største rottene er mest foretaksomme.
J1 self 62 g (Larm)
J2 Navi 65 g (Helene)
J3 lang mageflekk 66 g (Larm)
G1 Skat 65 g (Matmor)
G2 2 mageflekker og liten haleflekk 60 g (Larm)
G3 liten mageflekk og liten haleflekk 61 g (ledig/Wollf)
G4 Alcor 59 g (Rubisco)
G5 Castor 62 g (Tora)
G6 Wesen 63 g (ledig/Matmor)
G7 black 65 g (Larm)
Tilleggsfór Ørn og unger: salat og mais med youghurt
23/1226De søte små veier fra 67 g til 73 g. Den minste er han med brystflekk. De to største i dag er begge jenter: Self-jenta til Larm og Navi. Tilleggsfór Ørn og ungene: kyllingbenrester
24/1227Rotteungene og mamma Ørn fikk selskap av hennes venninner i buret.
G7 Sirius 79 g
J2 Navi 78 g
G3 (Lyngrottenes) 76 g
G2 Rigel 72 g
G4 Alcor 73 g
G5 Castor 75 g
G1 Skat 76 g
J1 Chara 76 g
G6 Wesen 76 g
J3 Miram 77 g
Tilleggsfór: mos av poteter og kålrabi.
Castor
25/1228Ungene er blitt 4 uker gamle! De drikker fortsatt grådig av morens melk, samtidig med at de eter en god del fast føde. Resultatet er at det raskt begynner å stinke i buret... De trenger også større plass å boltre seg på. Venezia'en ble tømt for far og onkler. 10 rotteunger og 3 hunner flyttet inn til en kjempeaktivitetspark med hengekøyer på kryss og tvers. Tilleggsfór: havregryn i melk
26/1229Sirius begynner å fatte interesse for rumpa til Fee. Han har ikke forsøkt å jukke på henne, men legger seg opp langs ryggen hennes og får et merkelig uttrykk i ansiktet som om han lurer på "hva skjer nå?". Tilleggsfór: øllebrød
27/1230
Stjernedryss! Øverst fra venstre Sirius, G3 (Lyngrottenes), Castor, Rigel, Miram, Alcor, Chara, Wesen, Navi og Skat
I dag var de 1 måned gamle! Hele fire unger har lært seg å hoppe og klatre opp i vinduskarmen. Alcor har fått en uvane med å hoppe over på Veneziaburet under lufting. Det står en halv meter unna bordkanten. Og Sirius er fortsatt interessert i Fee. Det kan hende jeg må skille guttene fra mor og andre hunner tidligere enn beregnet. Men melkebaren er fortsatt åpen, og ungene setter stor pris på det.
Sirius 94 g
G3 (Lyngrottenes) 88 g
Castor 87 g
Alcor 83 g
Chara 93 g
Wesen 92 g
Rigel 82 g
Navi 93 g
Miram 94 g
Skat 92 g
Tilleggsfór: laks
28/1231Jeg lot Wesen, Skat og Sirius (de tre største guttene) hilse på pappa Elastan og tre onkler på Fiberguttenes luftebord. Det gikk kjempefint. I morgen prøver jeg litt lenger og med flere gutter. Alcor måtte til slutt få husarrest i Veneziaburet. Han ville ikke være på luftebordet! Tilleggsfór: havregryn med melk
29/1232Jeg prøver å redusere på tilleggsfóret - de vokser mer enn fort nok som det er! I dag var det bare ett tilfelle av hopping fra bordet. Kanskje de lærer.
30/1233I dag var det på tide å vaske burene igjen. Babybæsj lukter mer enn alminnelig ubehagelig så lenge de både dier og spiser tørrfór. Dessuten var det på tide å skille ungene på kjønn. Forrige gang ventet jeg til ungene var akkurat 5 uker, men nå er alle sammen over 90 g allerede. Noen av ungene prøvde å patte på jurene til Elvira, og det ble det litt bråk av. Det kan tyde på at Ørn ikke har så mye melk lenger. Tilleggsfór: potetmos og agurk
Rigel 83 g
Alcor 95 g
Castor 100 g
Vega 100 g
Navi 104 g
Wesen 104 g
Chara 106 g
Skat 106 g
Miram 108 g
Sirius 109 g
31/1234Det hadde gått fint med guttene i løpet av natten. De synes nok at far og onkler er litt overveldende, men hvis ting blir skummelt legger de seg bare på rygg. Småguttene får lære at de ikke har førsterangen i matfatet. De får ekstramat i stedet, når de voksne ikke er med. Slik må det nesten bli når de voksne er på forsiktig slankekur, og de små skal vokse.
1/135 Castor 5 uker
Fem uker! De er ikke babyer lenger, og heller ikke Wollfs og mine. Bortsett fra Skat og Wesen, da. Navi og Alcor ble hentet i dag, Sirius, Rigel, Chara og Miram skal flytte i morgen. For Castor og Vega tar det lenger tid, men det har Skat og Wesen bare godt av.
Det ble tid til en siste fotograferien med alle sammen så eierene får med seg 5 ukers-bilder. Etterpå fikk rottene kose seg med pepperkakehuset. Vekt før pepperkaker:


Matmor, original 2011-10-31
sist endret 2011-01-18
Hjemmesideadresse: matmor.info