Avtale om samarbeidskull mellom RatRace og Matmors oppdrett

Denne avtalen gjelder parring, kull og kulloppfølging for et samarbeidskull med rotter vinter 2011/2012. Begge parter kan si opp avtalen etter hvert mislykkede parringsforsøk.

Planleggingsstadiet

RatRace og Matmor utveksler opplysninger om aktuelle rotteslekter.

RatRace bringer to hunrotter som er egnet for avl i henhold til NTF’s avlsveiledning til Matmor senest 1/11 2011.

Matmor er ansvarlig for å matche en av hunnene med en av sine egne avlsegnede hanner fra Fiberkullet i forhold til NTF’s avlsveiledning. Utvelgelsen tas på grunnlag av helse- og gemyttopplysninger samt kjælerotteegenskaper. Partene samarbeider om valgene.

Minst 1 uke før parring legges informasjon om kullet ut på NTF’s forum under planlagte kull. Matmor skriver informasjonen, RatRace godkjenner teksten før den legges ut.

Parring finner tidligst sted 21/11 2011 5/11 2011. Dersom det blir nødvendig med gjentatte parringer byttes minst en av rottene hannene ut etter to mislykkede forsøk.

Hvis ingen av hunnene hunnen ikke blir drektige før de hun er for gamle gammel i henhold til NTF’s avlsveiledning eller i løpet av fire forsøk er RatRace ansvarlig for å hente dem innen en måned fra det er tydelig at parringen var mislykket.

Hvis det blir kull

Oppfostring og utgifter

Eventuelt kull oppfostres hos og av Matmor. Matmor står for utgifter til mat og strø under oppholdet. Matmor dekker eventuelle utgifter til behandling av lus/midd. RatRace står for eventuelle veterinærutgifter for hunrottene under oppholdet ut over behandling av lus/midd.

Kulltema

Navn på fiksstjerner

Salg av unger

Salget av unger og eventuelle fóravtaler foregår pr. Matmors kontraktsforslag (endringer i kontraktene kan avtales hvis Wollf og Matmor er enige om det.) Prisen er 300,- for 1 rotte og 500,- for 2 rotter. Det innkreves 50,- i depositum ved reservasjon (etter fyllte 2 uker) Pengene innbetales til Matmor. Inntektene av salget tilhører RatRace når Matmor har trukket fra utgifter og gebyr hun skal ha dekning for.

Matmor har førstevalg på 1 unge fra kullet og kan beholde 2 unger vederlagsfritt. Dersom hun velger å ikke beholde unger fra kullet mottar hun kr. 300,- i parringsgebyr.

RatRace har annetvalg på 2 unger fra kullet. Dersom Matmor ønsker å beholde en unge nr. 2 velger hun denne etter RatRace.

Når oppdretterene har valgt selges unger fra kullet slik at

Matmor er ansvarlig for å oppdatere kullinformasjonstråden og salgstråden. Hun er også ansvarlig for å skrive ut kontrakter og kopiere babybilder, stamtavler samt Mattilsynets brosjyre til CD for kjøperene. Hun sender også med rotteungene en liten pose fór. CD’ene og fóret som sendes med hører med til utgifter hun kan få dekket.

I tilfellet misdannelser/skader/sykdom på unger som antas å medføre merutgifter for eier skal det ikke kreves betaling for ungen, selv om det finnes kjøper(e). Fortrinnsvis beholdes disse ungene av Wollf og Matmor slik at Wollf tar rotte(r) av hunkjønn og Matmor rotte(r) av hankjønn, men vel informerte og rottevante eiere kan vurderes.

Henting og bringing av unger

Matmor arrangerer om nødvendig frakt av unger til Oslo eller Porsgrunn/Skien. RatRace henter mor og unger som ikke skal hentes/bringes av Matmor eller som ikke er solgt, en gang mellom ungene er 5 og 6 uker gamle. Dersom RatRace forsinkes i henting kan Matmor trekke merutgifter til fór o.l. fra inntektene fra rottesalget.

Kulloppfølging

RatRace og Matmor utveksler informasjon videre om slektene og ungene samt kontaktopplysninger til eiere. Det skal skrives kullrapporter, og rapportene legges ut minimum på NTF’s forum. I tillegg føres rottene inn i RatTraks og vil være tilgjengelige for abonnementer på RatTraks. Matmor har hovedansvaret for dette. Begge oppdretterene kan legge kullopplysninger på sine hjemmesider.


Matmor original 2011.09.30
sist endret: 2011.10.28
Hjemmesideadresse: matmor.info