Aggresjon hos rotter

Aggressjon hos tamrotter er ikke noe særlig lystig tema. Ingen liker å tenke på at den vidunderige lille ungen med myk pels kan forvandles til et monster med tenner og klør. Samtidig er aggresjon en av de to egenskapene seriøse norske avlere er mest opptatt av. Det vil si, man ønsker i størst mulig grad å avle aggresjon bort (og helse inn). Sånn sett er vi heldige som har rotter! Rotter er et av de mest studerte dyrene for aggresjon. Det finnes hundrevis av vitenskaplige artikler, hvorav noen er gratis tilgjengelig på nett. Det finnes noen gode engelske populærvitenskaplige artikler om aggresjon. Dessverre gav ikke de populærvitenskaplige artiklene svar på alle spørsmålene mine. Derfor begynte jeg å samle informasjon fra originalkilder i stedet. Mange av svarene jeg lette etter finnes ikke ennå. Likevel fant jeg nok spennende stoff til at det var verd å ta notater.
Hvis du er ute etter å lese noe på norsk om hva vi vet om arv og miljø og aggresjon, eller om de mange typene aggresjon som finnes, eller hvordan kroppsspråket til en aggressiv rotte ser ut, håper jeg du finner noe matnyttig her. Referansene er plassert på en egen lenkeside.


Aggresjon og arv

Tenk om man bare kunne ta en gentest, og så få vite om rotta bar på arvelige adferdsproblemer! Det ville gjort avlen så mye enklere. Men nei, den gentesten finnes ikke. Til tross for all rotteforskningen er det fortsatt mye vi ikke vet. Hos mus og hos mennesker har man funnet gener hvor genmutasjoner gir aggressive tendenser. For musenes del finnes det til og med modeller hvor man kan gjenskape noen slike genfeil i laboratoriet. Rottene har ikke vist seg like samarbeidsvillig på det området. Likevel regnes det som sikkert at noen genfeil hos rotter kan gi utslag på aggresjonsnivå. Ikke bare det: vi regner også med at forskjellige typer genfeil kan gi forskjellige typer aggressiv adferd. Så håpet om å kunne ta en gentest en gang i framtiden er allerede knust. Det holder kanskje med en blodprøve, men det må utføres mange gentester på den.

Én rotte kan leve harmonisk sammen med artsfrender, men stadig angripe mennesker. En annen rotte er en liten elskling i armene på eieren sin, men blir forvandlet til en drapsmaskin når den møter babyrotter. Noen hunrotter er bare aggressive når de har løpetid, går drektige eller gir die. Noen rotter fungerer utmerket i sin egen gruppe, men går fullstendig av skaftet når de møter fremmede. Det finnes rotter som hovedsaklig blir aggressive i forbindelse med matfordeling eller spesiellt stressende situasjoner. Andre rotter er bare aggressive overfor enten eget eller det motsatte kjønn. Så er det dem som plukker seg ut et offer, og dem som ikke tåler artsfrender i det heletatt. Det er mulig at noen av disse formene for aggresjon har samme genetiske årsak. Andre er beviselig ubeslektet. Også ubeslektet i den forstand at de ikke nedarves, men er miljøeffekter. De er omtalt lenger ned på siden. Her handler det om hva man vet om arvelig aggresjon.

Siden vi ikke kjenner genene som gir aggresjon hos rotter, kan vi ikke studere resultatet av genmanipulasjoner direkte. Dokumentasjonen på at arv er involvert i gemytt kommer fra to typer forsøk. Den ene typen har gått ut på å avle fram rottelinjer med mye og lite aggresjon. I den andre typen har man sammenliknet forskjellige innavlede linjer av laboratorierotter. Resultatene kom neppe som noen overraskelse på forskerne. Folk med erfaring fra dyrestell trenger ingen kontrollerte studier for å oppdage at Sprague-Dawly-rotter er forskjellige fra Fischer-rottene når det gjelder aggresjon... Men nå er det altså dokumentert. Det er også dokumentert at tendens til å bite når rotte blir holdt fast kan nedarves uavhengig av tendens til å bite etter smertesjokk. Aggresjon hos rotter som holdes fast har heller ingen direkte sammenheng med aggresjon i konkurranse om mat. Aggresjon på grunn av sosial isolasjon kan nedarves separat fra alle de tre tidligere nevnte typene.