Oppdretterskole

Det er noe som heter at man skal lære å krabbe før man kan gå. Problemet er at man kan jo ikke gå i dét man reiser seg opp for første gang! Dessuten: mens man ennå krabber er det fryktlig vanskelig å få en oversikt. Disse sidene er for å hjelpe deg med å få oversikten før du reiser deg, og for at du skal ha noe å holde deg fast i idét du begynner å dra deg opp.


Til deg som vil bli oppdretter (hvis du ikke har lest det på vei hit)
Hvor mange rotter?Å velge avlsrotter
GenetikkPraktisk om parring
Gen-oversiktDrektighetsperiode
AvlsveiledningFødsel
Innavl og utavlAmmeperiode
AvlshygieneSelge rotter
ObduksjonerKulloppfølging og kundepleie

NB! det du lærer i Oppdretterskolen reflekterer hva jeg mener er viktig for en oppdretter som tar rottenes beste alvorlig. Det er ikke sikkert at andre oppdrettere i Norsk Tamrotteforening er enige med meg, eller at mine ideer på noen måte er representative for foreningens medlemmer.


Matmor original 2012.05.01
sist endret 2012.11.30
Adressen til hovedsiden er: matmor.info