Oppdretterskole - Velge avlsdyr

OK, så du har lest og lært det du kan om avlsveiledning og sykdommer hos rotter. Nå sitter du med et par-tre rotter i riktig alder og lurer på hvilken som er den beste å starte et oppdrett med. Eventuelt har du fått spørsmål fra en oppdretter: har du noen hanner å låne ut? Hva gjør en rotte til en bra, middels og dårlig avlsrotte? Kanskje rotta ikke er så bra i seg selv, men kan inngå i en bra kombinasjon?

Poengsystemet jeg beskriver her er bare et eksempel. Du kan lage ditt eget ut fra det du synes er viktig, eller du kan bruke andre metoder til å skille ut de beste.

Takk til Anita for gjennomlesning og kommentarer.


Kvalitetskriterier

Hvis man skal drive systematisk forbedring av en stamme er det vanskelig å ha mer enn tre mål i sikte samtidig. De to første vanlige målene er gemytt og helse. Det tredje punktet blir litt mer opp til deg selv hva du vil prioritere. Etter å ha hatt rotter en stund er min favoritt tilpasning til kjæledyrtilværelsen. Det handler både om at rotta skal ha tillit til mennesker, at den skal være glad i mennesker, og at den skal fungere som bur-dyr med en times lufting om dagen. Det er stor forskjell på om en rotte tolererer å bli håndtert, og om den gleder seg til å være sammen med mennesket sitt! Men tross alt er det folk som har glede av pinnedyr, akvariefisk og reptiler også. Dette er ikke dyr man holder for å ha interaksjon med dem. Hvis man holder rotter først og fremst for å se på dem og ikke for å leke eller kose er det helt greit å si at man vil satse på skjønnhet som det tredje punktet. Flerallet av kunder setter imidlertid kjælerotteegenskapene høyere. Det er jo nettopp interaksjonen med mennesker som gjør at kjøperene foretrekker rotter framfor f.eks. mus.

Et problem med disse kvalitetskriteriene er at vi vet ikke hvor arvelige de er. Miljøet har ikke liten betydning for hvordan en rotteunge utvikler seg. Erfaring fra både rotter og andre dyrearter tilsier heldigvis at man kan selektere for helse, gemytt og tilpasning til et liv som kjæledyr. Noen ganger går det ett skritt fram og to tilbake, men for det meste går det an å bevege seg i riktig retning.

Poengsystemer

I matproduksjon er det vanlig å sette poeng på avlsdyr. Poengsettingen skal være mest mulig nøytral. Det vil si at man bruker lett målbare kriterier (eks. melkeproduksjon, fettprosent i melken, fertilitet) for å rangere dyrene. Det finnes ikke noe kåringssystem for rotter. Det er vanskelig å måle kose-egenskaper og flokk-egenskaper på noen objektiv måte. Noen oppdrettere gir rottene sine poeng fra 0-10 i alle egenskapene de er interessert i, og regner sammen totalen. For mitt eget vedkommende er jeg ikke så interessert i totalen som hver av poengsummene. Dessuten synes jeg en skala fra 0 til 10 er alt for fininndelt. I stedet gir jeg rottene 0-2 poeng for hver egenskap jeg er ute etter. Mine kategorier er helse, adferd med rotter og kjæledyrtilpasning. Du bestemmer selv hvordan du skal velge ut avlsdyr, men jeg vil anbefale deg å sette opp noen faste kriterier. Hvis du må jobbe med poengsummer er det mindre sjanse til å la deg friste til å bruke en rotte som har én strålende egenskap og flere dårlige sider.

0 poeng: Rotter som bare brukes i ytterste nødsfall hvor det ikke er noe som helst bedre å opdrive, for å "redde" en bra slekt fra å dø ut
1 poeng: Rotter som er gjennomsnittlige
2 poeng: Rotter som er bedre enn gjennomsnittet

Poengsystemet kan brukes til en første siling av rottene, men så lenge man har informasjon om slekten kan andre faktorer bli vel så viktige.

Helse

Hva er god helse hos rotter? Det er slett ikke entydig. Mange rotteeiere nevner levealder som det viktigste. For den alminnelige rotteeier som knytter seg til rottene sine er det opplagt at høy levealder er en kvalitet. Selv om den gjennomsnittlige levealderen på norske tamrotter er litt over 18 måneder (ulykkestilfeller untatt) er det et helt realistisk mål å dra gjennomsnittlig levetid opp til 20-24 måneder, og kanskje enda høyere. Forutsetningen er at man velger ut fra rottas sykdomshistorie, alder og eventuelt familiehistorie. I dét man skal vurdere en rotte for avl vet man jo ikke hvor gammel den kommer til å bli.

Tab. 1: Helsepoeng hunnrotter
Infeksjoner med lus og midd er ikke tatt med. De teller ikke så lenge rotta ble frisk. Det holder å "stryke" på ett kriterium for å havne på en lav poengsum!
O poeng1 poeng2 poeng
Medfødte misdannelser
Sykdom ut over 1 tilfelle med ikke behandlingstrengende luftveisinfeksjon før 6m.
Dominant eller recessivt arvelig, alvorlig sykdom/misdannelse med høy penetrasjon hos foreldre eller søsken
(med mindre man vet denne rotta ikke har arvet sykdomsallelen.)
Ingen sykdomstegn før 6 måneder.
Maks. 1 tilfelle forbigående sykdom etter 6 måneder
Ingen sykdomstegn, mor frisk og far frisk ved 18 måneder, ikke >2 dødsfall av samme mulig arvelige sykdom hos onkler og tanter ved 18 m.

Tab. 2: Helsepoeng hannrotter
Det holder å "stryke" på ett kriterium for å havne på en lav poengsum!
O poeng1 poeng2 poeng
Medfødte misdannelser
Sykdom ut over 1 tilfelle med ikke behandlingstrengende luftveisinfeksjon før 6m.
Sykdom ut over 1 tilfelle med lett behandlbare, forbigående symptomer før 12 m.
Dominant eller recessivt arvelig, alvorlig sykdom/misdannelse med høy penetrasjon hos foreldre eller søsken
(med mindre man vet denne rotta ikke har arvet sykdomsallelen.)
Ingen sykdomstegn før 6 måneder.
Maks. 1 tilfelle av forbigående sykdom før 12 måneder
Kun 1 tilfelle av forbigående sykdom pr. 18 måneder, eller maks. 1 tilfelle ikke behandlingstrengende luftveisinfeksjon før 12 m og mor og far friske ved 18 måneder.
Infeksjoner med lus og midd er ikke tatt med. De teller ikke så lenge rotta ble frisk.

Blant de sterkt arvelige dominante eller recessive sykdommene/misdannelsene regnes fuzz, longhair. Megacolon knyttet til chinchilla spotting står også på listen. Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) nedarves autosomal dominant hos mennesker og katter, men penetrasjonen varierer fra 100% til en ubestemt mindre andel. Vi vet ikke hvordan penetrasjonen er hos rotter, men i slekter hvor mer enn én rotte har dødd av HCM i generasjonen over bør hunnene trolig ikke brukes i avl, og hannene bare hvis de er friske ved ca. 18 måneders alder. Opplysninger om sykdom hos søsken og foreldre som ikke er sterkt arvelige brukes bare til å finne den beste avlspartneren for akkurat denne rotta. Vitsen er å unngå rotter som kommer fra slekter med de samme plagene.

Arvelig sykdom du må ta hensyn til
  • Fører til tidlig død eller lidelse
  • Kjent for å gå igjen i flere generasjoner når den dukker opp
  • Går igjen i to generasjoner i stamtreet
NB! Lutfveisinfeksjoner regnes ikke som arvelige, med mindre det henger sammen med astma.

Jeg har imidlertid en annet helsemål i bakhodet som jeg tror er like viktig i det lange løp som levealder. Det målet er: hvor lenge lever rotta før den trenger veterinærbehandling for sykdom? Da tenker jeg ikke på alminnelig middbehandling, men på luftveisinfeksjoner, jursvulster, eksem etc. Her er det også forskjell på sykdom som går over, og sykdom som krever kronisk oppfølgning. Noen rotteeiere synes det er greit å medisinere rottene sine 1-2 ganger daglig i månedsvis. De liker å dulle med dem, og så lenge rottene har god livskvalitet med medisinene er det greit å gi dem den ekstra oppmerksomheten. De fleste rotteeiere vil imidlertid synes det er forferdelig upraktisk. Spesielt er det upraktisk å skulle reise bort hvis du har en rotte som krever noe ekstra. Dessuten betyr kroniske sykdommer som må behandles mer penger til veterinær og medisiner. Oppdrettere må ikke glemme at rotter er et kjæledyr som ofte havner hos eiere med dårlig økonomi.

Adferd med rotter

Testing av aggresjon/dominans må foretas på rotter som er gamle nok til at det har sjanser for å utløse hormonell adferd. Det vil si at hunrotter som tester skal være minst 4 måneder gamle, og hanner minst 6 måneder gamle, men ikke eldre enn ca. 12 måneder. Etter ca. 12 måneder skjer det hormonelle endringer med rottene (spesielt hannene) som gjør sammenlikning vanskeligere.

Tab. 3: Adferd med rotter
Poengsummene her er kumulative. Hvis en rotte ikke takler en situasjon ved for eksempel 7 måneder, men består testen før 12 måneder, får den bruke beste resultat. Selvsagt er det uakseptabelt å teste igjen hvis rotta har gått inn for å skade en annen under introduksjon.
Aktivitet0 poeng0,5 poeng
Introduksjon til unge (5-8 uker)Ikke introduserbar, eller bruker over 1 ukeIntroduserbar på under 1 uke
Introduksjon til voksen (>6m)Ikke introduserbar (for dominant/aggressiv/panisk)Introduserbar på under 2 uker
Overnattinger i fremmed rottehjem eller bur i samme rom med motsatt kjønn1 eller begge tester utløser aggressiv/dominant/engstelig adferd passert (minst) 1 av testene
Fungerer i egen flokkaggressiv el. dominant eller nervøsfungerer bra

Adferd er mer enn aggressiv/ikke aggressiv. Det dekker også om rotta er nervøs eller en avslappet type, om rotta er aktiv eller passiv. Dette er ting som kan tas med i betraktning i valg av partner hvis poengsummen blir tilstrekkelig. Når det gjelder nervøsitet hos rotter må man ta med i betraktning at rotta kan ha grunn til å være nervøs. Finnes det en burbølle i flokken må rotta observeres uten bølla til stede.

Kjæledyrtilpasning

Den perfekte rotta er alltid en som elsker mennesker. Forskjellen mellom en rotte som bruker det som klatrestativ og matdispenser, og en rotte som interagerer med deg som et individ er enorm. Hvis man leser kullannonser får man inntrykk av at menneskevennlighet måles i hvor mye rotta slikker og steller deg. Jeg synes det blir litt skjevt. For det første har jeg oppdaget at alfaen i en rottegruppe sjelden er kjælen på denne måten. Hvis alfaen mister posisjonen sin kan han imidlertid bli like full av omsorg som andre rotter i flokken. For det andre kan oppmerksomheten bli for mye av det gode. Jeg synes ikke det er så sjarmerende med rotter som stadig skal spise snørr av nesen min, rote i ørene mine, klippe neglene mine, finne ut hva jeg har i munnen etc. Spesiellt liker jeg ikke rotter som skal tvinge seg inn i munnen. For meg er menneskevennlighet mer "jeg er så glad når jeg ser deg-faktoren". Det handler om rotter som kommer til burdøren og klatrer ut på hendene dine, om rotter som hilser på deg på rottevis i stedet for å behandle deg som et møbel og en anledning til å komme ut og løpe fritt. Det handler om alle positive tilbakemeldinger på å bli klådd på, enten rotta bare ligger der og nyter det, eller den aktivt slikker og steller deg.

Den adferden du foretrekker hos en rotte er ikke nødvendigvis passende i alle sammenhenger. Aggressive dyr passer ikke som kjæledyr noen steder. Hvilket aktivitetsnivå eierene foretrekker varierer sterkt. Oppdretteren må prøve å finne en balanse mellom dyr som er så slappe og passive at det går ut over helsen, og dyr som er så aktive at de ikke fungerer som burdyr. Antagelig er det foretrukkne aktivitetsnivået det som skiller mest mellom oppdretterene. Nervøsitet i alle former er uønsket, men rotter kan antagelig bli for rolige også. Erfaring tilsier at veldig rolige og medgjørlige hanner kan ha dårlig fertilitet. Antagelig har de et lavt nivå av kjønnshormoner.

Tab. 4: Kjæledyrtilpasning
0 poeng1 poeng2 poeng
Uinteressert i mennesker
Unngår mennesker
Misliker håndtering
Plagsom
Stresset, nervøs
Aggressin eller dominant
Kontaktsøkende men ikke kjælen
Varierende men hovedsaklig kontaktsøkende
Kjælen
Elsker mennesker

Skjønnhet

Enten man setter egenskapen som en av de tre viktigste eller ikke, er det få oppdrettere som er upåvirket. Slik bør det også være. Skjønnhet og sunnhet går hånd i hånd i naturen. Vi er programmert til å foretrekke symmetri, markører som signaliserer fertilitet og dyr som har overskudd og interesse av å ta seg godt ut. Det gjelder måten de beveger seg på og hvilke selvtillit de gir inntrykk av så vel som hvor tett, ren og blank pelsen er. Så lenge man definerer skjønnhet ut fra kriterier som er forbundet med helse og reproduktiv helse er det ingen som har noe med å klandre deg for å velge pene rotter framfor mindre pene. Men av og til går det mote i å foretrekke karaktertrekk som ikke har noe med sunnhet å gjøre. Det kan gjelde spesielle farger eller mønstre, eller "hun er så stygg at hun er søt"-tankegangen. Kanskje oppdretter foretrekker gracile rotter (små og med sped benbygning) eller kjemperotter. Mitt råd er: når det gjelder kroppsbygning og størrelse bør man å unngå ekstremer. Ekstremene kommer alltid men en pris, enten det er fødselsproblemer for små hunner eller for stor belastning på hjertet til rotter med høy kroppsmasse.

Noen fysiske trekk er viktigere enn andre fra et avlsmessig synspunkt. Fedmetendenser er ikke bra hos avlsdyr. Det nedsetter fertilitet. Hvis du foretrekker avlsrottene dine svært godt polstret vil du på sikt bli tvunget til å velge yngre avlsdyr. Dermed har du mindre informasjon om helse når du setter igang en parring. Hos hunrotter er brede rumper en fordel ved fødsel, uansett om du liker rottene smale eller ikke. Hodebredden hos rotter er sterkt påvirket av hvor mye mannlige hormoner rotta har. Derfor er det ikke ønskelig å bruke hunner med svært brede hoder, mens hannene helst skal ha god bredde.

I noen tilfeller er skjønnhet et vesentlig kriterium. Hvis man er nødt til å starte opp et oppdrett uten drahjelp har du sannsynligvis ingen helsehistorikk på rottene. Siden de aller fleste hunrotter er sunne og friske ved 6-8 måneders alder er det fornuftig å bruke rottas utseende som retningslinje! Det må da selvsagt være skjønnhetskriterier som reflekterer helse. Hvis du må bruke en hanrotte av ukjent bakgrunn som er relativt ung (rett over 12 måneder) kan du også skule til skjønnhet. Det samme gjelder hvis du har valget mellom to hanner som begge har 1 i helsepoeng, og i valget mellom to ellers like hunner.

Tab. 5: Sunt er skjønt
0 poeng1 poeng2 poeng
Glissen pels (i forhold til pelstypen)
Matt pels (i forhold til pelstypen)
Mangel på symmetri
Hanner: uvanlig smale hoder
Hunner: uvanlig smale rumper
Unormale proporsjoner
For hvite tenner
Rustet pels
Fedme
Fin pels
Normal symmetri
Normale proporsjoner
Normal farge på pels og tenner
Ikke mer enn lett overvektig eller litt tynn
Passe slank for alderen
Pels, symmetri og proporsjoner som til 1p
For hanner: brede hoder.
For hunner: ikke så brede hoder men brede hofter
Event. bonuser ut fra ditt idealbilde på en rotte
(så lenge idealbildet ikke er av sykelige tilstander)

For å vite hva som er normalt må du nødvendigvis ha sett en del rotter.

Bruk av poengsystemet

Jeg krever minst 2 for foreldrene samlet i hver kategori, og 3 eller bedre i minst en kategori for at jeg synes parringen kan sies å forbedre rottestammen. Det ideelle er selvsagt å finne partnere som gjør at summen havner på minst 3 i alle kategoriene. I praksis er det sjelden man er så heldig.
Tilleggsinformasjon om rottene og deres slekt brukes til å skille mellom rotter med samme poengsum, og til å finne ut hva som ville ha vært den ideelle partneren.
Hvis hensikten er å lage et observasjonskull hvor man beholder alle ungene står man friere til å ta sjanser. Det er ikke et observasjonskull hvis man gir fra seg eierskapet til rottene.

Matching

Som en avslutning går jeg gjemmom et eksempel på hvordan poengsystemet og andre opplysninger kan brukes i praksis. Poensummene er med vilje ikke satt veldig høyt. Det er ganske vanlig at folk parrer rotter som ikke har vært gjennom forskjellige typer introduksjoner eller helgebesøk i fremmede rottehjem, og noen sykdommer er det i alle slekter.

Tab. 6: Kirsten giftekniv i aksjon
HannerBellaSylviaLucyAndromeda
Santos1 p
2 p
1,5 p
1 p
1 p
2 p
2 p
2 p
1 p
1 p
2 p
2 p
1 p
2 p
2 p
1 p
2 p
2 p
2 p
2 p
0,5 p
1 p
1 p
2 p
Sum: 8,5
hun: lett overvektig, pododermatitt i slekten
han: litt skvetten, pododermatitt i slekten
Sum: 10
hun: barbering i slekten
han: litt skvetten, pododermatitt i slekten
Sum: 12 p
hun: barbering, jursvulster og LVI i slekten
han:litt skvetten, pododermatitt i slekten
Sum: 8,5 p
hun: HCM i besteforeldregenerasjonen
han: litt skvetten, pododermatitt i slekten
Scrooge1 p
1 p
1,5 p
2 p
1 p
1 p
2 p
1 p
1 p
2 p
2 p
1 p
1 p
1 p
2 p
2 p
2 p
1 p
2 p
1 p
0,5 p
2 p
1 p
1 p
Sum: 7,5
hun: lett overvektig, pododermatitt i slekten

han: overvektig, sykdommer i slekten: ukjent
Sum: 9 p
hun: barbering i slekten
han; overvektig, sykdommer i slekten: ukjent
Sum: 9 p
hun: barbering, jursvulster og LVI i slekten
han: overvektig, sykdommer i slekten: ukjent
Sum: 7,5 p
hun: HCM i besteforeldregenerasjonen
han: overvektig, sykdommer i slekten: ukjent
Rulle1 p
2 p
1,5 p
1,5 p
1 p
1 p
2 p
2 p
1 p
1,5 P
2 p
1 p
1 p
2 p
2 p
1,5 p
2 p
1 p
2 p
2 p
0,5 p
1,5 p
1 p
1 p
Sum: 8 p
hun: lett overvektig, pododermatitt i slekten
han: nyresykdom i slekten
Sum: 9,5 p
hun: barbering i slekten
han: nyresykdom i slekten
Sum: 9,5
hun: barbering, jursvulster og LVI i slekten
han: nyresykdom i slekten
Sum: 8 p
hun: HCM i besteforeldregenerasjonen
han: nyresykdom i slekten
Alvin1 p
1 p
1,5 p
1 p
1 p
2 p
2 p
1 p
1 p
1 p
2 p
2 p
1 p
1 p
2 p
1 p
2 p
2 p
2 p
1 p
0,5 p
1 p
1 p
2 p
7,5 p
hun: lett overvektig, pododermatitt i slekten
han: HCM i foreldregenerasjonen, men Alvin frisk, av foreldre uten HCM og hans alder >18mnd.
9 p
hun: barbering i slekten
han: HCM i foreldregenerasjonen, men Alvin frisk, av foreldre uten HCM og hans alder >18mnd.
9 p
hun: barbering, jursvulster og LVI i slekten
han: HCM i foreldregenerasjonen, men Alvin frisk, av foreldre uten HCM og hans alder >18mnd.
7,5 p
hun: HCM i besteforeldregenerasjonen
han: HCM i foreldregenerasjonen, men Alvin frisk, av foreldre uten HCM og hans alder >18mnd.
De grå feltene viser parringsforslag hvis disse rottene skal brukes til tre kull. Lys blå viser parringsforslag hvis man bare skal lage ett kull.

Sololøp
Hvis det var én oppdretter som hadde alle fire hunnene ville det neppe være aktuelt å parre alle sammen. Da hadde det vært fornuftig å bruke de to sterkeste kombinasjonene av rotter.

De to beste hunnene poengmessig er Lucy og Sylvia. De to beste hannene poengmessig er Santos og Rulle. Hvis vi skulle parre de beste dyrene med hverandre ut fra poengsum alene ville det bli Sylvia og Rulle, Lucy og Santos for å maksimere poeng. Men poengene er ikke alt. Dessverre har begge hunnene barbering (nervøst trekk) i slekten, og Santos er litt skvetten. Disse kombinasjonene jeg ville ha unngått. Dermed er det et sørgelig faktum at den beste hannen av dem alle poengmessig passer dårlig med dette utvalget av hunner. Rulle gir samme poengsum med begge jentene. Det er ikke så viktig hvilken av dem han parres med. Hvis man vil ha to kull er f. eks. Rulle og Sylvia, Alvin og Lucy en bra kombinasjon.

Samarbeid
Hvis hunnene var fordelt på flere oppdrettere ville det ha vært viktigere at alle de poensielle avlsdyrene, eller flest mulig, ble tatt i bruk.

Andromeda bør helst ikke parres med noen andre enn Rulle i dette utvalget. Grunnen er pododermatitt ofte har dårlig sirkulasjon som en av årsakene, og at fedme og hjertesykdom også hører sammen. Hvis Andromeda mot formodning har arvet tendensen til HCV vil disse parringene øke sannsynligheten for sykdomstilfeller. Selv om Alvin sannsynligvis ikke bærer HCV ville jeg fortsatt ha vært forsiktig med å sette sammen disse rottene. Spørsmålet er om Andromeda skal parres.

Siden Scrooge er lett overvektig er han ikke en særlig god kandidat for en rotte med hjertesykdom i slekten. Han er heller ingen god kandidat for Bella, da begge er overvektige, og Bellas slekt har problemer med pododermatitt. Altså peker Sylvia seg ut som beste matchen for Scrooge.

Jeg har allerede kommentert at Lucy og Santos ikke er en god kombinasjon på grunn av nervøse trekk. Den beste kandidaten for Lucy er Rulle, og dernest Alvin, siden overvekt (Scrooge) og jursvulster er en dårlig kombinasjon av helseproblemer. (Overvekt disponerer for jursvulster.) Siden forskjellen i poengsum er liten er det litt hips om haps hvilken av disse to hannene som brukes på henne.

Bella kan parres med Rulle eller Alvin. Hvis hun parres med Rulle, og Lucy med Alvin, blir poengsummene 8 og 9. Gjøres det omvendt blir poengsummene 7,5 og 9,5. Personlig ville jeg har foretrukket de litt jevnere poengsummene, men jeg regner med at andre ville foretrekke å maksimere den ene summen. Det finnes ingen fasit.

Hva med Santos? Det er tre muligheter her. Den ene er å ikke bruke ham i avl, fordi man ikke har de rette hunnene. Den andre er, fordi han opplagt har mange kvaliteter, å bruke ham med en hunrotte med ukjent bakgrunn. Den tredje er å la en av hunnene (Sylvia eller Lucy) få to kull.

Og Andromeda? Det kommer an på om Santos blir parret med en ukjent rotte eller Sylvia/Lucy. Vi ønsker ikke at noen få dyr skal få mange kull. Derfor, hvis en av de andre hunnene får to kull ville jeg ikke ha parret Andromeda med Rulle. Hvis Santos blir parret med en ukjent hun kan Rulle kanskje brukes to ganger. På den annen side er det lurere å bruke en ukjent hanrotte enn å bruke en ukjent hunnrotte. Min anbefaling hadde vært å parre Santos med Sylvia eller Lucy, basert på hvordan det gikk med deres første kull, og å finne en femte hanne til Andromeda. Sånn hvis rottene var samarbeidsvillige og faktisk produserte kull med de anbefalte partnerene OG det var mulig å bli enig med de andre eierene...

Fordi vi har få avlsrotter med stamtavle i Norge er det om å gjøre å utbytte dem best mulig. Det er mye bedre å få tre kull ut av disse rottene enn to. Å maksimalisere utbyttet på denne måten krever imidlertid nært samarbeid mellom oppdretterene. Skal du låne avlsdyr av andre er du avhengig av å kunne selge inn idéen din til de andre.

Tilbake til flere artikler fra Matmors oppdretterskole

Referanser

Hypertrophic CardioMyopathy, Maghreb´s Ocicat & Abyssinian breeder


Matmor original 2012.06.10
sist endret -
Adressen til hovedsiden er: matmor.info