Oppdretterskole - Å velge bort

Ordet avlshygiene kan gi assosiasjoner til en tid da man forsøkte å forbedre menneskeheten ved å fjerne individer som ikke var slik "man" ville ha dem. Avlshygiene når det gjelder dyr har imidlertid aldri gått av moten. De fleste av oss anerkjenner at det er en prinsippforskjell mellom at to mennesker velger å reprodusere seg sammen, og at mennesker velger å reprodusere dyr. Vi har fortsatt for lite kunnskap om hvordan trekk nedarves, og gentesting av tamrotter er foreløpig ikke innen økonomisk rekkevidde. Likevel prøver vi så godt vi kan! Det handler ikke så mye om å overprøve naturen. Det handler om at når vi har fjernet naturlig utvalg fra rottene må vi gå inn og spille naturens rolle i en kunstig seleksjon og begrensning av avl. Uten rovdyr til å holde bestanden nede kan vi ikke bare overlate reproduksjonen til rottene selv.


Avlshygiene handler slett ikke bare om om hvordan velge bort rotter fra avl. Det handler minst like mye om å velge ut de beste dyrene til avl, og til å velge ut nok dyr til avl. Det skal du etterhvert kunne lese om under "hvordan velge avsdyr." Hadde verden vært perfekt hadde vi klart oss med det. Vel, dagens tema er at verden ikke er perfekt. Rotter kan ha arvelige trekk som er så lite ønskelig at man ikke tør avle på tilsynelatende flotte dyr. Så hvordan velger man bort dyr på mistanke om arvelig sykdom eller skade? Her finnes det forskjellige strategier, først og framst avhengig av:

Hva vi (tror vi) vet om en mutasjon vil selvsagt ha innflytelse på hvor uønsket vi vurderer at den der. Norsk Tamrotteforening fraråder å avle på dyr som selv har en skadelig mutasjon, uansett hva vi tror om arvegangen. Når det gjelder andre misdannelser nevnes spesielt fuzz, longhair. Dette er mutasjoner hvor veiledningen anbefaler en hard linje: at dyr tas ut i avl på mistanke om at de er bærere. I tillegg anbefales det at man ikke parrer rotter som sammen kan gi Black eyed white. I tabellen under er det listet opp en del misdannelser som enten faller i kategorien "konservativ linje" (hvor søsken og foreldre av den misdannede rotten kan brukes i avl) og "radikal linje" hvor anbefalingen er å ta flere rotter ut av avl. Du kan lese mer om arvelighet og anbefalinger for disse sykdommene ved å følge lenkene.

Konservativ linjeRadikal linje
CryptorchidismeMegacolon

Tilbake til flere artikler fra Matmors oppdretterskole


Matmor original 2012.05.13
sist endret 2012.06.13
Adressen til hovedsiden er: matmor.info