Samarbeidskull høst/vinter 2014

Matmors Saga og RatRace's og Rotteheimens Kaal Bhairava "Aprikosen", eid av Kikky ble forsøkt sammen f.o.m. 18/10 til morgenen 27/10 (med pauser hvor hun var sammen med venninnene). De to var meget propre og forsiktoge i menneskers påsyn. Ingen løpetid eller parring ble observert, men 26/10 viste hun en vektoppgang på 8 g fra dagen før. Pr. 01/11 var hun gått opp 37 g. Det er usikkert når parring fant sted, men foreløpig holder jeg en knapp på natten mellom 24 og 25/10. Hun og noen venninner vil bli overført til Anniken når vektøkningen når 50 g eller mer. Pris: 300,- for én unge, 500,- for to. Frakt kan muligens avtales mot tillegg i pris.


Informasjon om foreldrene

Saga 5 mnd
Matmors Saga (Blåmuggoster) f. 04.05.2014
Genotype aa CRED CRED Dmb Dmb HH?
Saga er en lys RED, dvs. hun har to utgaver av et ukjent, blekende gen. De to oppdretterene bak Matmor har ikke bestemt hvilke gener dette er, men gjetter på russian blue eller mink. Det er uvisst om hun er Irish eller ikke, siden det nokså sikkert finnes andre gener som kan gi lyse mageflekker/brystflekker.
Mor: Matmors Selkie (Eventyrkullet)
Far: Matmors Lord Byron (Berømte briter)
Adferd med rotter: Saga fungerer fint i flokk. Hun bort til daglig med to søstre, mormor og en venninne, og luftes sammen med flere slektninger. Saga har aldri vært introdusert for rotteunger eller voksne rotter etter at hun selv ble voksen.
Adferd med mennsker: Saga er kontaktsøkende overfor eier, nokså blyg overfor fremmede. Lett å håndtere. Har begynt å roe seg og setter mer pris på kos.
Helse: aldri vært syk
Vekt før parring 390 g

Aprikosen
RatRace’s og Rottheimens “Aprikosen” Kaal Bhairava, f. 03.07.2013, ser ut som Amber/Silver fawn med røde øyne, men genetisk er han Aa mm pp
Mor: Verra's Piri Piri
Variant fenotype: Mink Irish mm Rex
Variant genotype: aa mm HH(i) RE re
Fødselsdato : 28.10.12
Foreldrene til Piri Piri var mink og black, og fra dyrebutikk. Det kom mink, pearl og champagne (aa pp) i kullet. Det er altså sannsynlig at Piri Piri var Pp.
Far: Shepard
Variant fenotype: Cinamon berkshire
Variant genotype: Aa mm Hh
Foreldrene til Shepard er ukjente
Fødselsdato : April 2012
Fra 1-års-rapporten: 12 mnd Bhairava-Aprikosen
Vekt: 560g slank.
Helse: ikke vært syk, ikke tegn til litt snufs engang!
Atferd mot mennesker: Lett i hånden nå, henger flott og han er veldig glad i nuss og klapp. Godtar fremmede mennesker i buret og har vært på lengre besøk hos matmor, hvor han ble håndtert av andre.
Atferd mot rotter: Baby introduksjon gikk smertefritt(Dragons Breath og Royal Blue). Blitt introdusert til Matmors sine rotter når han var på besøk der tidligere i år. Litt mye hormoner i karen på besøk, første gang han har luktet så mange flotte damer og ikke fikk han møte en eneste en stakkars. Aprikosen red bare litt på bur kompis, ingen knuffing eller annet.
Siden stamtavlen er såpass kort kan det være mange forskjellige recessive pelsgener på lur.

Begrunnelse for parring

Saga og Edel kommer fra en importert, innavlet slekt som har vært innavlet videre her. Jentene tilhører det tredje kullet. Vi kjenner til hvordan det har gått med samtlige av søsknene fra det første norskfødte kullet pr. 18+ måneder, og vet at gjennomsnittsalderen på rottene ikke er dårligere enn på norske tamrotter ellers. Fordelen med disse RED-rottene er at de er svært fredelige, og det er lite tidlige jursvulster på hunnene. På to kull som er over 12 måneder er ingen kjente kastert, og det er bare én rotte som er gått tapt fra statistikken. Ingen av hunnene i det første norskfødte kullet hadde jursvulster ved 18 måneder. Ulempen med disse rottene er at de lett blir så store at det går ut over helsen. Det viser seg med tendens til benskader (forstuvninger og brudd) og hjertesykdom hos hannene. En annen svakhet er at disse rottene ofte knytter seg til én person, og synes at alle andre mennesker er uinteressante. Ønsket var derfor å få tak i en hannrotte med *bra levealder på slektningene *uten vesentlige fedmetendenser *med god kontakt til mennesker Aprikosen har en mor som ble 21m og far som ble minst 23 måneder. Slekten hans er ikke så godt kjent at det går an å si stort om vanlige sykdommer og problemer, men morfar ble minst 31 måneder. Han er slank og fin. Nydelig kjælerotte med god kontakt med mennesker.

Forventinger til kullet

50% Black, 50% agouti, alternativt 50% mink og 50% cinnamon hvis den lyse fargen til Saga er mink-basert, og overraskelser. Alle toppørede med glatt pels, (berkshire eller) irish eller self i varianter.

Annet

Rottene hos Anniken er middbehandlet sept. 2014, hos Matmor 1. gang oktober 2014 og vil bli behandlet på nytt i november 2014.
Avvik fra NTF's avlsveiledning: ingen
Begge eiere kan kontaktes angående rottene via NTF's forum, eller Matmor via e-post
Kontaktet: RatRace (e-post og telefon), Rotteheimen (e-post)
Forsøkt kontaktet: Verras råttor (e-post)
Dersom Saga ikke er drektig vil parring bli forsøkt på nytt. Eventuelt forsøkes parring mellom Sagas søster Edelpfilzkäse (Edel) og Aprikosen.


Matmor original 2014.11.02
sist endret -
Adressen til hovedsiden er: matmor.info