Instruks for tilsyn i rotteriet

Det høres kanskje litt ambisiøst ut å ha en skriftlig instruks for tilsyn av rottene i et rotteri - men deler av den er veldig grei å vise til når jeg midlertidig har folk til å passe rottene for meg, og resten er bare eksisterende rutiner satt ned på papiret...


Krav til den som har daglig tilsyn til rottene

Den som har det daglige stellet av rottene må ha tilstrekkelige kunnskaper om dyr til å oppfange normale tegn på sykdom eller skade.

Daglig tilsyn og stell

Rottene skal ha individuellt tilsyn, samt skifte av vannflasker og matutdeling minst en gang daglig. De skal alltid ha drikkevann tilgjengelig. Hvert bur utstyres med minimum to drikkeflasker i tilfellet den ene skulle gå i stykker. Rottene skal ha mat som kvalitetsmessig og mengdemessig er tilpasset deres alder og behov. Dette innebærer ofte at noen av rottene må tilleggsfores individuellt. Hver dag skal det vurderes om dyr må plasseres i sykebur, flyttes til et mer skjermet område, eller om det er behov for veterinærtjenester.

Individuellt tilsyn

Det individuelle tilsynet innebærer at hver rotte skal håndteres og gis en rask visuell sjekk. Vær oppmerksom på lukt av infeksjon og eventuelle lydsignaler eller adferd som kan skyldes sykdom og/eller smerte. Syke, skadede, nyankomne eller høygravide/diegivende dyr og unger under 5 uker skal ha hyppigere tilsyn etter behov. Det samme gjelder når sammensetningen av rotter i et bur nylig er endret.

Daglig helsesjekk

For ett døgn pr. uke er det tilstrekkelig å sjekke at rottene beveger seg normalt og ikke har åpenbare skader. For aggressive dyr som venter på sterilisering eller effekt av sterilisering er det også tilstrekkelig å forenkle kontrollen. Ellers følges sjekklisten under.
Se, lytt og lukt etter mulige helseproblemer som:

Ukentlig tilsyn og stell

Hver uke veies rottene og gjennomgår en mer detaljert helsesjekk fra hode til halespiss. Ved behov klippes negler og rottene bades.

Ukentlig helsesjekk

For aggressive dyr som venter på sterilisering eller effekt av sterilisering kan kontrollen forenkles. Ellers følges sjekklisten under. Se, lytt og lukt etter mulige helseproblemer som:

Veterinærtilsyn

Ved behov skal rottene ha veterinærtilsyn og behandling eller eventuellt avlivning. Dersom en rotte lider av sykdom eller skade som ville ha krevd legebehandling hos mennesker, eller hvor dette mistenkes, skal veterinær kontaktes.

Lokaler og burforhold

Temperaturen sjekkes daglig i lokasjoner hvor det holdes rotter. Lokalene skal holdes mellom 15 og 25 grader C. Lyset skal ikke stå på i mer enn 12 timer pr dag. Burene skal berikes med bunnmateriale rottene kan grave i/bygge rede av, sovehus og hengekøyer/hyller for å utnytte plassen i buret samt hindre fallskader. Innredningen skal tilpasses dyrenes behov. Ved tegn til stress skal rottene ha treverk eller grener å gnage på.

Ved tørr luft kan luften fuktes og eventuellt kjøles ned ved å henge opp et vått håndklede over buret.

Det skal daglig vurderes om det er nødvendig å foreta ekstra renhold eller om bunnmaterialet må skiftet på grunn av lekkasje fra vannflasker.

Tabell 1: Plassforhold i burene
BurMaksimal rottetetthet
Venezia EssegiInntil 8 voksne rotter eller ett rottekull under 6 uker og 5 voksne rotter.
GnavervolierInntil 6 voksne rotter eller et rottekull under 6 uker og tre voksne rotter
Brio smallInntil 4 voksne rotter eller ett rottekull under 6 uker og 2 voksne rotter
ikke aktuelt p.t. da Brioburet er solgt.
Ferplast JennyKDInntil 3 voksne rotter eller ett rottekull under 6 uker og 1 voksen rotte
Ferplast Mary1-2 voksne rotter eller 1 voksen rotte og kull inntil 3 uker gamle
Maksimal utnyttelse krever innredning av burene i høyden.

Gyldighet

Rutinene har vært i bruk siden 2007. Endring pga. bur-utskifting


Hjemmesideadresse: matmor.info
original: 2012.06.22
sist rettet: 10.10.2013