Hygieneinstruks for rotteriet

Det høres kanskje litt ambisiøst ut å ha en skriftlig hygieneinstruks for et rotteri - men deler av den er veldig grei å vise til når jeg har folk til å passe rottene her i ferien, og resten er bare eksisterende rutiner satt ned på papiret...


Instruksen omfatter

Definisjoner
Smittevern i forbindelse med besøk, inntak og salg
Renhold og desinfeksjon

Definisjoner

Rotteriet er lokalene som rottene holdes i.
Inntak av rotter er når rotter kommer til rotteriet for permanent opphold eller for videresalg eller for formidling av omplassering.
Besøk i rotteriet er når rotter kommer til rotteriet for kortvarige opphold, og skal returneres til samme eier, eller når mennesker som ikke deltar i stell av rottene og har/får opplæring i dette oppholder seg i lokalene, eller hvis det kommer inn andre pattedyrarter i lokalene.
Besøk hos rotter er når rottene i rotteriet midlertidig møter andre rotter utenfor rotteriet
Rottekarantene betyr at det for en periode ikke tas inn rotter eller aksepteres besøk i rotteriet, og rotter fra rotteriet får ikke omgås andres rotter.
Lokasjon 1 er lokalene hvor rottene normalt holdes.
Lokasjon 2 er lokaler for skjerming av syke dyr eller dyr i separat karantene.

Smittevern i forbindelse med besøk og inntak til rotteriet

Lokalene holdes låst når det ikke er mennesker tilknyttet virksomheten i lokalene.
Fordi mennesker og dyr kan spre zoonoser til rotter, eller bære med seg bakterier og virus fra syke rotter, skal det tas forholdsregler mot smitte ved besøk og anskaffelser av nye dyr. Forholdsreglene ved besøk i rotteriet er beskrevet i et eget informasjonsskriv. Alle besøkende i samme rom som rottene henvises til å lese informasjonsskrivet før besøk og å bekrefte at de forholder seg til skrivet.

Avgjørelser om karantene tas og dokumenteres av eier av rotteriet, ved behov i samråd med veterinær.

Besøk i rotteriet dokumenteres i journal.

Tabell 1: Karanteneregler
TilfelleVarighetLokasjon
Inntak eller besøk av/hos antatt friske rotter2 ukers rottekarantene etter hvert besøk eller inntak fra norske tamrotter1 el. 2
30 dagers rottekarantene etter hvert inntak av utenlandske rotter fra EU/EØS-land utenom Sverige, Danmark eller Finland2
30 dagers rottekarantene etter hvert inntak av utenlandske rotter fra Sverige, Danmark eller Finland1 el. 2
Parring, drektighetsperiode og ammeperiodeDet praktiserers rottekarantene fra parringstidspunkt fram til 1 uke etter at ungene er leveringsklare, eller til det er klart at hunnen ikke er blitt drektig.1 el. 2
Inntrengning av ville gnagere30 dagers rottekarantene etter at inntrengerene er uskadeliggjort1 el. 2
Alvorlige, smittsomme rottesykdommer i omløpKarantenens varighet avhengig av sykdommens art og rapporter om nye tilfeller1
Mistanke om smittsomme rottesykdommer i rotterietKarantenes varighet avhengig av mistenkt sykdom, eventuell bekreftelse/avkreftelse, og om det er diende rotteunger i rotteriet1 el. 2
Bekreftet smittsom rottesykdom i rotterietKarantenens varighet avhengig av sykdommens art og om det er diende rotteunger i rotteriet.1 el. 2

Ved mulig smittsomt sykdomsutrbrudd i en karanteneperiode kontaktes veterinær.

I spesielle tilfeller (f.eks. behov for hasteomplassering eller der rotta kan sies å være ferdig karantenert ved ankomst) kan eier av rotteriet gi dispensasjon fra reglene om karantene ved inntak eller besøk av rotter. Dispensasjoner og begrunnelse dokumenteres. Det gis ikke dispensasjon for karantenebestemmelser pålagt av Mattilsynet. Ved behov for å beskytte rotter ved utbrudd av smittsom sykdom er det likevel anledning til å plassere utvalgte rotter i et annet rottefritt lokale (lokasjon 2: eget luftrom). Slik forflytning skal dokumenteres.

Renhold

Utført renhold dokumenteres i journal.

Tabell 2: Vaskerutiner
HyppighetOmfang
Hver uke, eller hver 5. dag når temperaturen i rottebue er over 22 grader mer enn 1 dag i uken.Bytte av alt burinnventar, vask av bur i bruk, støvsuging av gulv
Annenhver ukeBytte av utstyr på luftearealet, vask av luftearealet
Hver månedVask av sprinkler på bur i bruk
Hvert år i juliTa alle burene ut av rotteriet, vaske, spyle, desinfisere og lufte dem
I forbindelse med parasittbehandlingVask og desinfeksjon
Ved farlige, smittsomme rottesykdommerEtter avtale med veterinær

Utstyr til vask

Ukevask/annenhver uke: Månedsvask: Årsvask/ved parasittbehandling Salmiakk kan bare brukes til å løse skitt hvis burene skylles rene og luftes etterpå. Klorin og Salmiakk skal ikke brukes samtidig!

Vask av burinnredning og leker/tekstiler lufteplass

Gjenstander i plast, tre, metall og porselen (unntatt drikkeflasker) vaskes i oppvaskmaskin på gryteprogram og temperatur >60 grader.
Tekstiler ristes utendørs og vaskes på 95 grader i vaskemaskin.
Drikkeflasker vaskes for hånd med Zalo og skylles i rent vann og lufttørkes. Flaskenes materiale setter begrensninger på vanntemperaturen til ca. 45 grader.

Gulvvask

Ved behov vaskes gulvet med grønnsåpe uten furunål.

Avfallshåndtering

Brukt bunnstrø og matrester brennes i utepeis.
Engangskluter kastes i restavfall.
Vaskevann slås i toalettet
Vaskebøtte desinfiseres med klorin 1 dl pr. 10 l

Gyldighet

Fra mars 2012 (dvs. etter at jeg fikk dampvaskeren)

Endringer

12.08.2012 endring i hyppighet av vask. Tidligere Hver 5. dag i skolens sommerferie, hver 7. dag ellers i året. Innført krav om dokumentasjon av vask og besøk. (Ny ordlyd beskriver gjeldende praksis siden 01.01.2012) I tillegg: karantene i tilfelle inntrengning av ville gnagere.


Hjemmesideadresse: matmor.info
original: 2012.06.22
sist rettet: 2012.08.12