Lys og liv, lys og død

Her i det kalde nord setter vi ofte likhetstegn mellom lys og sunnhet – selv om vi har begynt å oppdage solbeskyttelse. Men er egentlig lys så sunt for rottene?

Dagens helseråd for rotter: skru av lyset og trekk for gardinene, spesielt for hunrotter.

Denne artikkelen har stått i Gnag, første nummer i 2011, som en del av min faste spalte Labrotta. Artikkelserien tar opp fakta om rotter som er publisert på bakgrunn av viten om laboratorierotter.


Du har sikkert hørt at skarpt lys ikke er så bra for rotteøyne. Nå ser det ut som om mye lys ikke er bra for resten av rotta heller. Et russisk forskerteam undersøkte effekten av ”vanlig laboratorielys” (12 timer av og på), naturlig lys (ved norlige breddegrader!) og 24-timersbelysning for rotter på rottehelse. Resultatene var overbevisende: Jo mer lys, desto mer svulster, sykdommer og tidligere aldersforandringer. Studien ble utført på LIO-rotter født i begynnelsen av mai 2003.

Sykdommer/problemer som var vanligere hos rotter i mye-lys-gruppene (naturlig lys og heldøgnsbelysning) :

Blodsukkeret ble registrert hver måned. Ved 16 måneder så man for første gang unormale verdier, hos 1/5 av rottene i 24-timers belysning. Blodsukkerverdiene steg ikke på langt nær så mye i 12-12-gruppen med økende alder som i de to andre gruppene.

Det var omtrent dobbelt så stor prosentandel jursvulster hos rotter med 24 t-lys som i gruppen med 12-12 lys/mørke.

Ved 8 måneder hadde alle hunnene i 12-12-gruppen regelmessig løpetid, mot ca. 10% i 24-lys-gruppen. Ved 11 måneder var det ca. 20% i 12-12-gruppen med uregelmessig løpetid, men ca. 30% i 24t-lys. Ved 17 måneder var blitt en stor forskjell på rotter som fikk naturlig lys i forhold til rotter som fikk 12+12. 12+12-rottene hadde 25% tilfeller av uregelmessig løpetid, mens naturlys-rottene hadde ca. 60% tilfeller. 24t-lysgruppen lå da på over 80% med løpetidsforstyrrelser.

Gruppene i undersøkelsen var ganske små, ca. 50 rotter av hvert kjønn i hver Hunotter som hadde 12 t mørke og 12 t lys levde i gjennomsnitt ca. 175 dager lengre enn de som hadde heldøgnsbelysning. For hanrotter var forskjellen litt over 60 dager. Denne undersøkelsen er imidlertid ikke den eneste som har funnet ut at lys er helseskadelig for rotter.

Å tenke på: Rotter skal ikke ha lys hele døgnet, selv om de skulle stå i en nordnorsk stue sommerstid. De skal helst ikke ha mer enn 12 timer lys i løpet av 24 timer. Det kan være en utfordring hvis man har dem i et oppholdsrom. Vi vil jo gjerne ha lys når vi er hjemme.

Kilde: Circadian disruption induced by light-at-night accelerates aging and promotes tumorigenesis in rats Irina A. Vinogradova et al. AGING, October 2009, Vol.1 No.10 pp.855-865


Matmor original 2011.03.27
sist oppdatert; -
Hjemmesideadresse: http://matmor.info