Black eyed white og Ivory

En BEW (Black eyed white) er en rotte uten pigment i pelsen, men med mørkt pigmenterte øyne. BEW er en fenotype: navnet sier ingen ting om den underliggende genetikken. Faktisk er det minst seks måter å produsere BEW på, men få av metodene fungerer i nærheten av 100%! Og selv om en Ivoryrotte kan se ut som en BEW, er et den viktig forskjell. Denne forskjellen gjør det praktisk å holde Ivory utenfor BEW-gruppen.

Tilbake til start Tilbake til del VI (flere hooded-alleler)

Hvis det ser ut som en BEW...er det en BEW?

Seks måter å produsere BEW eller "nesten-BEW":
 • slsl rotter,
 • disse er homozygote for en spotting lethal-allele på EDNRB-genet
 • WsWs rotter,
 • disse er homozygote for en white spotting-allele på c-kit (hooded) -genet.
 • Capped X Variegated,
 • gir BEW og mismarked BEW
 • Capped X Essex/Robert rats,
 • som over
 • *Chincilla X Essex/Robert rats,
 • gir noen få BEW men for det meste Chinchilla eller rotter med mer hvitt enn en skulle forvente ut fra allelene på hooded genet.
 • 2 rotter med minst en albino-allele hver, minst en av dem med sortøye-genet,
 • gir Ivory (nesten-BEW), albino, event. BEH og himalaya og fargede varianter
*Parring mellom en Chinchilla-rotte og en Robert/Essex-rotte kan produsere en BEW-rotte, men disse overlever bare noen få dager i følge Ann Storey, Breeding the Chinchilla.

Så hvordan er Ivory-rottene forskjellige fra (andre) BEW-rotter? Ivory skyldes en kombinasjon av to albino-alleler og et sortøye-gen. Albinomutasjonen påvirker en del av pigmentcelle. De andre fem har mutasjoner som påvirker distribusjonen av pigmentceller i rottekroppen. Faktisk påvirker mutasjone ikke bare pigmentcellene, en rekke andre celletyper også: blant annet nerveceller. Felles for disse cellene er at de stammer fra nevrallisten og migrerer til andre steder i kroppen hvor de slår seg ned. Hvis de ikke når fram dit de var tenkt kan det ha alvorlige konsekvenser for rottas helse. Disse rottene kan mangle evnen til å kvitte seg med avføring på grunn av lammelser i tarmen, eller de kan ha hørselstap eller epilepsi. Dette er ikke et kjent problem med hooded-rotter eller capped-rotter, selv om de også har endret distribusjon av pigmentceller. I de fleste hooded-mutasjonene har de strukturelle cellene en slags prioritet over de "dekorative" pigmentcellene. Dette ser ikke ut til å være tilfellet med mutasjoner som danner dominant blaze eller dominant headspot.

I november 2010 tok NFRS en beslutning om at BEW-rotter ikke lenger fikk stilles ut på grunn av problemer med døvhet og epilepsi. Ivory-rotter (cc Bebe) kan fortsatt vises, siden Ivory-rottene ikke har de samme problemene. Albinorotter er ikke spesiellt utsatt for døvhet eller epilepsi. En rotte med hvite ører og en defekt i migrasjon av celler fra nevrallisten, derimot, mangler melanocytter i ørene og har aldri hatt dem. Enhver rotte med hvite ører og migrasjonsdefekt i nevralcellene er i risikosonen for hørselstap eller megacolon. Du kan lese mer om pigmentcellemigrasjon og defekter på Anne's rat page. Albinorotter og derfor Ivory har melanocyttene og andre celler som stammer fra nevrallisten på rett plass. De mangler bare pigmentet. Pigmentet i seg selv er ikke viktig for hørselen. Derfor foretrekker jeg å holde Ivory utenfor BEW-kategorien.

BEW og BEW-liknende rotter fra laboratorier

MutasjonGenetikkUtseende
Spotting lethal
avkom etter en laboratorierotte og en villrotte ved Institutt for dyrereproduksjon i Japan, 1973
hh sl+
(KithKith EDNRBsl EDNRB+)
Forkortet ryggstripe, ingen fargefortynning/roaning
hh slsl
(KithKith EDNRBsl EDNRBsl)
BEW eller mismarked BEW: helt hvit med mørke øyne, noen ganger liten pigmentflekk på hode eller hofte
Assosiert med Megacolon (Megaceceum), alvolighetsgrad avhengig av genetisk bakgrunn
Black eye-genet
I følge Estelle Sandford kom Ivory/Cream-rottene til tamrottemiljøet fra Edinburgh Universitet in 1998
En Black eyed white laboratorierotte som stammer fra en amerikansk tamrotte med with Be-allelen finnes i Japan. Den amerikanske tamrotten nedstammet fra de britiske. Jeg vet ikke om Edinburgh BEW-lolonien fortsatt eksisterer.
cc Bebe
Ivory, BEW-liknende: hvit eller nesten hvit (kremfarget*) rotte med sorte (mørke) øyne,
ingen mørke flekker, ikke assosiert med roaning
White spotting
Oppdaget 1987 i Brown Norway-laboratorierotter, Japan.
HH x Ws/-
(KitHKitH X KitWsKitH)
gir enten normal HH eller
fortynning/roaning, panneflekk, hvit mage som kan ha fargede flekker
WsWs
(KitWsKitWs)
BEW: hvit rotte med mørke øyne, reproduserbar fenotype
høy reabsorpsjonsrate, assosiert med Megacolon/Megaceceum

*En albinorotte med black eye-genet (cc Bebe) skulle for utstillingsformål gi en cream/ivory-farget rotte med mørke øyne. Den eneste sortøyede Himalaya'en jeg har hatt var meget svakt gulaktig, men jeg har sett gulning av albinopels også. Hadde det ikke vært for sorte øyne og et svakt merke på nesen og bak ved haleroten kunne Hiroshima ha vært beskrevet som en BEW. Siamesere og Himalayarotter in Norge er vanligvis temmelig lyse. Hadde han vært cc Bebe (Ivory) ville han sett helt ut som en BEW.

EDNRB-genet ligger på kromosom 15 hos rotter. Heldigvis hat jeg ikke hørt om noen mutasjon som nøyaktig tilsvarer spotting lethal-mutasjonen i tamrotteverdnen. Det er mulig at en annen mutasjon i dette genet er ansvarlig for andre flekk-mutasjoner hos tamrotter. "S" eller "Ch" genet, begge brukes i kjælerotteverdnen for å beskrive den flekk-fremkallende, dominante mutasjonen Aurora som også ligger bak Chinchillamønsteret, har mange likheter. Likevel er det andre gener som kan være ansvarlige for Aurora. Jeg tar ikke veddemål for å si det slik. For eksempel, i følge Ann Storey er små øyne et problem i Chinchilla-rotte oppdrett. Små øyne kan godt forårsakes av microphtalmia-genet Mitf.

Sortøyegenet hos kjælerotter (og nå laboratorierottene .....) er ikke identifisert. En BEW mutation hos mus sitter i Mitf genet, og er assosiert med microphtalmia. Jeg ha ikke hørt at sortøyegenet hos rotte er forbundet med små øyne, og heller ikke med spesielle sykdommer.

Robert/Essex mutasjonen har flere karaktertrekk til felles White spotting-allelen, men den er ikke identisk med Ws-mutation.

BEWs som involverer hooded gen-mutationen

La oss ta en titt på utprøvde måter å produsere BEW i kjælerotteverdnen - og en som bare er en spekulasjon.

ParringBEW-resultat
Capped og Variegated
C-V BEWs er avhengig av Capped-allelen og "noe annet".
Bare en liten prosentandel ekte BEW produseres. Flekker i ansiktet (mismarked BEW) er reglen, BEW unntaket.
Capped og Robert/Essexsom over
Chinchilla og Essex/RobertBare en liten prosentandel blir BEWs, og BEW-babyene dør i løpet av få dager etter fødsel.
Kun spekulasjoner
Capped og Chinchilla

Kun spekulasjoner
Siden Chinchilla og Robert/Essex kan gi en og annen BEW (som ikke overlever lenge), kan parring mellom en Chincilla-rotte og en Capped-rotte produdusere en BEW som overlever? Jeg kjenner ikke til at noen har foretatt en slik parring. Men siden Capped-genet ikke er en homozygot letal, er det mulig at en Chinchilla-Capped kombinasjon ville være mindre dødelig enn en Chinchilla-Robert/Essex.

De fleste som arbeider med Chinchilla-rotter er nettopp ute etter den chinchillerte effekten. Jeg har søkt på internet uten å finne noe om resultater av parringer mellom en Chinchilla og en Capped rotte. Det ville være rart om resultatet ble en rotte med mye farge på sidene. Ettersom Capped kan gi BEWs med Robert/Essex og med Variegated, er det sannsynlig at Capped og Chinchilla også kan gi BEW.

Hvordan unngå at lage BEWs

I Norway har vi svært restriktive lover når det gjelder avl med mutasjoner som kan være skadelige eller forårsaker handicap hos dyr. Det er ikke tillat å produsere funksjonsnedsatte dyr med hensikt. Dermed vil det å produsere BEW (ikke Ivory!) antagelig være et brudd på forskriften om dyrevern. Inntil for kort tid siden var rotter med et dominant blaze, Essex/Robert, Capped, og Chinchilla nokså uvanlig blant Norske tamrotter. Det har endret seg. Dessuten produseres disse rottene av oppdrettere som ofte ikke er klar over helseproblemene, og sannsynligvis heller ikke gjenkjenner pelsmutasjonene. Noen ganger er det nødvendig å bruke en rotte i avl uten å kjenne tegningene i slekten, så hvordan skal man unngå å lage BEW-rotter uforvarende? Faktisk er det ikke så vanskelig. Det er bare å unngå bestemte kombinasjoner, og å vite noe om hva som finnes i familietreet til den andre rotten. Men først må man altså kjenne igjen tegningene som kan være problematiske hos en rotte med ukjent bakgrunn:

Enhver rotte med noen av disse markeringene, og noen av disse markeringene bør bare parres med en stamtavlerotte med H, Hi, eller h som alleler på hooded-genet.
Enhver rotte med kjent bakgrunn og muligheten for et dominant blaze eller en hc-allele bør behandles på samme måten.

For å unngå BEW, sørg for at minst en av rottene er en god hooded, berkshire uten bliss eller panneflekk, irish eller self.
Parr ikke to mismarked hooded-rotter med mer hvitt enn forventet
eller to rotter med bliss eller panneflekk uten at du er helt sikker på at pannemarkeringene er reccessive.
eller en mismarked hooded-rotte med mer hvitt enn forventet og en rotte med mulig dominant bliss eller panneflekk.


Matmor original 2010.11.25
sist endret 2011.02.08
Hjemmeside: http://matmor.info