Rottepels

Målsetningen min er at oversikten her skal gjøre det lettere å sammenlikne opplysninger om fargemutasjoner i kjælerottemiljøet med opplysninger fra vitenskaplig litteratur. Samtidig ville jeg gå litt grundigere inn på pigmentering av pelshår. Det holder med genetikk- kunnskaper fra naturfag på første videregående for å følge med. Men det forutsettes litt kunnskap om farger og navn på fargegener hos kjælerotter. Hvis du vil sjekke standarer for forskjellige farger anbefaler jeg Hawthorn Rat Varieties.

Sidene er ment å leses i rekkefølge. Hvis du har lest del I før kan du hoppe direkte til del II etc.


Del 1: Et mønster i galskapen?

Historikk, Pelshårene, Agouti, Brown, Pigmentfargene

Del 2: C, et være eller ikke være

Color-genet, Acromelanisme, Burmese, Pink eye

Del 3: Farger og følgesykdommer

Ruby eye dilute, Følgesykdommer og fargegener, Nyresvikt hos rotter

Del 4: Blues for en blå rotte

Tre forskjellige blå, krysningsforsøk, Flere følgesykdommer

Del 5: Gammel og grå?

Husky, silvered, mink, pearl, merle

Del 6: Hooded-teorier (starten)

H, h, hi

Del 7: Flere hooded-teorier

notched, capped

Del 8: Dominante bliss

Restricted, Robert/Essex, Variegated, Aurora, Chinchilla,
flere følgesykdommer

Del 9: BEW and Ivory

hvite rotter med mørke øyne,
flere følgesykdommer

Gjensyn med Robinson

av Sheila Sowter, oversatt med tillatelse

Hvilken farge har rotta mi?

Fargenøkkel

Referanser

Les mer Referansenefor alle artiklene


Matmor original 2009.02.20
sist endret 2013.02.06
webadresse: matmor.info