Rottepels del VII: med cap på hodet

Det var en gang en hooded-mutasjon som ble kalt notched. Den lignet nokså mye, men kanskje ikke 100% på en mutasjon som blir kalt capped i kjælerottemiljøet. Notched-mutasjonen i laboratorier døde ut. Så dukket det opp en notched-liknende mutasjon hos en villrotte i Japan som ble opphav til en ny notched-rotte. Men den nye notched-varianten likner enda mindre på den opprinnelige notched-rotta enn vår capped kjælerotte.

Dette er del VII av en lengre artikkel om rottepels. For å få fullt utbytte av den bør du ha lest de foregående artiklene først. Hvis du ellers har behov for å friske opp kunnskaper om farger anbefaler jeg Hawthorn Rat Varieties.


Tilbake til start Videre til del 8

Takk til Sheila Sowter for diskusjoner rundt capped-rotter.


Hooded notched-allelen, capped-allelen, Kyoto notched

Hooded notched var en mutasjon som dukket opp i et laboratorium i USA hos Castle i 1940 årene. Castle kalte den bare Notched med symbolet hn, men jeg kommer til å kalle den Castle's Notched videre. Mutasjonen er semidominant. Fotografier av Castle's Notched rotter viser at tegningen er en variant av det tamrotteentusiaster kaller capped rotter. Det vil si at rottens hode er farget, fargen strekker seg knapt bak ørene, og det hvite området "spiser seg inn i" den sorte cap'en. Derfor kalles den av og til notched capped. Castle's Notched er en mutasjon som godt kan ha spredt seg til tamrottemiljøet, kanskje spesielt i forbindelse med at stammen ble nedlagt. Men om den faktisk gjorde det er vanskeligere å si!
NB! Notched allelen har ingen ting med Notched gener å gjøre.

Castle's Notched-stamme er utdødd i laboratoriene. Det finnes imidlertid en Kyoto Notched-rotte hvor hodetegningen ser nokså annerledes ut enn Castles Notched. Det kan skyldes modifiserende gener. Homozygot Kyoto Notched slik den er avbildet ligner mer på et patched rotte. Den har pigmentering bare rundt øynene. Bare for å gjøre navneforvirringen komplett er det nå vanlig å kalle Kyoto Notched for Notched i det vitenskaplige miljøet. Genotypen beskrives også som hn, selv om man ikke vet om den er identisk med Castle's notched. Kyoto notched stammer fra ville rotter i Japan.

Det hadde vært interessant å vite om Kyoto notched er den samme mutasjonen som dagens Capped, og/eller om den hadde en sammenheng med Variegated i kjælerotteverdnen. Desverre er Kyoto notched en sykdomsmodell, og derfor ikke egnet til å blandes inn i genpoolen for kjælerotter. Notched eller notched-liknende mutasjoner har forøvrig eksistert lenge. Castle fortalte at det var flere forskere enn han som hadde funnet liknende mutasjoner. Dette øker unektelig sjansen for at capped-tegningene i tamrottemiljøet skyldes enda en mutasjon eller fler! Men disse forskerene var heller ikke de første til å se liknende tegninger: I den japanske instruksjonsboken Chingansodategusa fra 1787(!) finnes det bilde av en rotte som også kan beskrives som capped eller notched. Bildet er gjengitt i The Laboratory rat, 2. ed.

Capped-mutasjonen når homozygot er slett ikke alltid like lett å kjenne igjen. Forskjellen på en Baldie (HRoh) og en Capped (homozygot hc, alternativt hn eller he) kan være så liten at det er nødvendig med parringsforsøk for å få vite hva man har...

Castle drev krysningsforsøk mellom Notched og Irish og Notched og Hooded (en nokså bredstripet hooded). Sheila Sowter har drevet krysningsforsøk med capped kjælerotter. De eksakte tallene fra parringene er ikke kjent, men resultatene sammen med Hawthorn rats teori om Variegated-tegningene viser at det kan dreie seg om den samme mutasjonen:

Fig. 5.1: Notched-liknende tegninger
Tabell 5.1: Sammenlikning mellom notched og capped
Hawthorn ratsHhnhihn el. hihe hhnhnhn el. hehe HRohn
Ikke oppgitt, men Berkshire i følge stamtavle fra Camarattery VariegatedIkke oppgitt, men parring mellom Capped x Hooded gav: Capped, mismarked hooded og hooded
i følge parring hos Bogmyrtle rattery
Mismarked hooded som kan påvirkes av modifiserende gener?
BEW, patched, masked
men også capped i følge Ratterfly rattery.
Capped hvor modifiserende gener kan øke mengden hvitt?
BEW, patched
CastleNotched x SelfNotched x IrishNotched x HoodedNotched x NotchedNotched x Roan/Essex
Ikke foretattEuropean berkshire, mange med hvite hår inne blant de sorte nedover sidene
dvs. roan-effekt eller variegated?
Mismarked bareback
(liten sort flekk eneste rest av ryggstripen)
Notched (Capped)
avbildning viser dyp, kileformet indent fra nakke til panne.
Ikke foretatt
KyotoNotched x SelfNotched x IrishNotched x HoodedNotched x NotchedNotched x Roan/Essex
Ikke foretattIkke foretattIkke foretattNotched (Capped)
"split capped"
fotografi viser rotte med mørke områder rundt begge øye og grånende effekt.
Ikke foretatt
Sheila SowterCapped x SelfCapped x IrishCapped x HoodedCapped x CappedCapped x Roan/Essex
Berkshire med mye hvitt, svært uregelmessig magetegning.Ikke foretatt Mismarked hooded med bare flekk(er) på ryggen,
hvit stripe fra mage til hake
Hetten stopper rett bak ørene,
hvit underside opp mot haken
Mismarked BEW eller BEW
Castle brukte ikke disse betegnelsene (European Berkshire og Mismarked bareback) på tegningene, han opererte med et graderingssystem fra -3 til 6 fra Notched til Self. Hvert halve poeng var ledsaget av en tegning, og det er tegningene jeg har gått ut fra når jeg har gitt variantene navn.

Noe av det mest interessante er at Castle kanskje så en form for gråning (roaning) hos noen av de heterozygote notched x irish-rottene. Ut fra beskrivelsen er det faktisk ikke mulig å avgjøre om rottene var silvered, roans eller variberks. Fordi Castle hadde sett rotter med kraftig silvering allerede i 1945 virker det som om notched-krysningene med grånet pels gav et annerledes inntrykk. Siden Castle brukte Irish-rotter og ikke Self, er ikke resultatene helt sammenliknbare med Sheila Sowters. Castle fikk et helt spekter av tegninger i sine forsøk, og sjansen for at han har hatt gener i materialet sitt som har hatt modifiserende virkning er nokså høy. Det skrev han også selv.

Kan capped og irish gi en form for variegated? Hos Ratdippityrattery ser det slik ut.

  • ZRR Pippin, capped possum og SFR Jiliard, irish, fikk AMR The groom, variegated.
...men ikke alltid:
  • SFR Kinoko, capped possum og SFR Bisou Bisou, irish, fikk imidlertid SFR D.L. Hawkins, capped possum.


Å gjette genotyp fra fenotyp kan ofte være et valg i blinde...
Jiliard hadde Self og Variegated foreldre. Stamtavlen demonstrerer kanskje problemet med at fenotyp ikke er lik genotyp. En rotte som ser ut som en Irish kan godt være en Self eller en Berkshire med modifiserende gener, og en mismarked hooded kan trolig se ut som en capped. Det er også mulig at variegated kan skyldes alleler på modifiserende gener sammen med bestemte alleler på hooded-locus. Jeg kommer mer innpå Variegated under Hooded extreme.

Hva er det fornuftig å kalle genotypen til en kjælerotte som har en capped tegning? Vel, hvis det ikke var for Kyoto notched-rottene ville saken vært nokså grei. Siden Castle's hn er utdødd og nåværende kunnskap om capped rotter passer ganske godt med hn, ville jeg ha foretrukket hn. Uheldigvis er verden er ikke så enkel. Fotografiet av en Kyoto notched rotte er så ulikt capped-tegningen at det er vanskelig å tro det er samme mutasjon. Det finnes to muligheter: enten å trekke linjen fra Robinsons eksperimenter med BEW- rotter og kalle allelen he, eller å si at Robinson aldri skilte mellom hva som var effekt av allelen på hooded-genet, og hva som var effekt av alleler på andre gener, slik at allelen krever nytt navn. I England står Ann Storey (NFRS's Standards Officer) for den første ideen, mens Sheila Sowter foretrekker å kalle opp allelen etter den homozygote tegningen - altså hc for Capped. Personlig foretrekker jeg Capped. Rottene Robinson beskrev var et resultat av flere geners påvirkning. Det blir som om han skrev om en flokk med muldyr, mul-esler, esler og hester for første gang, og sa han hadde oppdaget "hesel"-dyret. Jeg har fått tillatelse av Sheila til å legge ut hennes forklaring på resultatene til Robinson - på engelsk og på norsk. Uansett om den andre allelen var Robert-allelen (slik Sheila mener) eller en variegated-allele (slik Mrs. Quaid, Robinsons leverandør mener i følge e-post til meg) er alle enige om at Robinson forsket på rotter som var genetisk sett capped og noe i tillegg.

Hvordan stemmer kartet med terrenget når det gjelder capped-kull? Nokså dårlig...13 Moons rattery parret to capped rotter og fikk variberk, variegated og baraback. I følge teorien skulle alle ungene bli capped. (Foreldrene kan ha vært heterozygote for en allele som gir variegated, men da burde noen av ungene ha fått mindre farge enn capped, og ingen mer.) Bogmyrtle rattery parret capped med hooded og fikk 50% capped, 30% mismarked hooded og 20% hooded. Teorien sier 100% mismarked hooded. Som med Self, berkshire og hooded rotter kan andre hooded-mutasjoner bli trukket et "hakk" oppover eller nedover på en skala for mengden hvitt rotta kan ha på kroppen.
... og påvirkende faktorer...

Tilbake til start Videre til del 8


Matmor original 2010.04.22
Sist endret: 2012.11.30
Hjemmesideadresse: matmor.info