Rotter som blir grå

Rottepels del VII: Gammel og grå?

Denne artikkelen handler om English husky: rotter som mister pigment når de blir eldre. Den handler også om rotter som får eller er født med sølvhår (Silvered, Pearl, Powder), og derfor Mink og Mock mink som har nær forbindelse med pearl. Merle rotter er også tatt med: de har bleket pels, men flekkvis mer normal farge. Hvis du vil sjekke standarer for forskjellige farger anbefaler jeg Hawthorn Rat Varieties.

Sidene er ment å leses i rekkefølge. Hvis du har lest del I før kan du hoppe direkte til del II etc.

Tilbake til start Videre til del VI
Takk til Larm og Anita Sjølie for lån av bilde.


Avfarget hår

Roan, smoked, pearl, silver, powder, fortynnet... Avfargede hår hos rotte er mer enn bare ett fenomen.

Rottehår har ikke alltid samme farge på hele lengden. Det gjelder ikke bare agouti og russian blue. Fargede dekkhår har veldig oftest et upigmentert område innerst ved roten. Roan er betegnelse på rotter med en gradvis overgang til hvite hår i de fargede områdene i pelsen. Smoked er ikke en standard betegnelse på rottepels. Den er lånt fra katteoppdrett og betyr at underullen bare er farget ytterst i tuppene. Hos silvered rotter er det vanlig at tuppen på de hvite dekkhårene har farge. Hvis mer enn 50% av hårstrået har pigment, regnes ikke rotta for å være silvered, selv om gråtonen i pelsen er tydelig. Powder er betegnelsen på en rotte som har lys under-ull og fargede dekkhår. Fortynnede farger (dilutes) skyldes at det avsettes mindre pigment oppetter hele hårstrået. Fargemutasjoner hvor pigmentengden er normal, men pigmenttypen er annerledes (eks. black i forhold til agouti), regnes ikke som fortynnede.

Fig. 7.1: dekkhår
1: albino eller perfekt silvered hår, mangler pigment,
2: pearl hår, mangler pigment innerst, sterkt fortynnet i tuppen
3: silvered blue hår blue har sort eumelanin, her vist med ca. 75% pigmentfritt område innerst (ekstremt silvered).
4: chocolate hår (brun eumelanin) med dårlig silvering, her vist med ca. 50% pigmentfritt område innerst (silvered)
5: mink hår, sort eumelanin
6: black hår, sort eumelanin i (nesten) hele håret, som oftest med en varierende lengde pigmentfritt område innerst

Det er greiere å forstå hvorfor noen rotter blir albino enn hvorfor noen rotter skifter farge oppetter hårstrået, produserer mindre pigment, eller bare produserer pigment i deler av hårstrået. Albino rotter har en mutasjon på c-locus. Hårstrå som bare har pigment i deler av strået kan påvirkes av en rekke gener.

English husky


Frodo, en grånende black-basert husky, her ca. 6 uker gammel.
English huskey er ikke en mutasjon som finnes i laboratorier. Den er oppstått hos kjælerotter, og man kjenner ikke til at mutasjonen ledsages av spesielle sykdommer eller problemer. Mutasjonen har vært tilgjengelig i kjælerotteverdnen i alle fall siden 1990-tallet. Den antas å stamme fra Øst-Europa. Tegningene til en English husky minner litt om tegningene hos sibirean huskey hunder - det er antagelig bakgrunnen for navnet. Fargen hos en ungrotte strekker seg nedover sidene, og i ansiktet går det ut to spisse tunger nedover til øynene som en w. Snuten og pannen er hvite. Det er i alle fall den tegningen vi som oftest ser. I følge Sue Brown/Marion Benham kan noen huskies ha bare en panneflekk. Øynene er helt spesielle for denne tegningen: I det rette lyset ser de ut som en målskive med rødt "bullseye" i midten og svart kant rundt.

De fleste rotter har lysere pels som babyer enn som voksne. Det gjelder ikke English husky! English huskyrotter (vanligvis bare kalt huskyrotter i Norge) blir født med normal farge. For hver gang hårene faller ut får de flere pigmentløse hår. Fargen taper seg i kantene på tegningen først. En godt voksen husky har kanskje bare en "sølvstripe" igjen langs ryggen, eller den er så lys at den kan forveksles med en black eyed white. (Øynene vil røpe den for hva den er.)

Det er to ting vi vet om genetikken bak huskyrotter. Det ene er at mutasjonen er recessiv. Det andre er at husky-allelen ikke hører hjemme på hooded-genet. Den vanligste betegnelsen for husky-genet i tamrotteverdnen er Ro, der roro gir en husky rotte. Huskyrotter kan gi opphav til både hooded, self og berkshire hvis de parres med en berkshire partner. I alle fall finnes det et eksempel på at en husky mor og en hooded far produserte 4 berkshires, 5 black hooded og 4 huskyer. Hvis husky var et allele på hooded-genet ville det ikke ha kommet både berkshires og hooded fra denne parringen.

Huskyer deles inn i berkshire husky og striped (eller banded) husky. En banded husky har sannsynligvis hh bakgrunn, mens berkshire og self gir normalt berkshire husky. Hvor mye farge de mister med alderen varierer sterkt. Det er nok ikke et enkelt gen som styrer hvor raskt de avfarges, men egenskapen kan selekteres for (eller mot!) ved avl. Rotta til høyre er så mørk at hadde man ikke sett søsteren kunne man had trodd hun ikke var English husky i det heletatt. Søsteren grånet imidlertid normalt for en husky.

Hvilke gener styrer aldersbetinget pigmenttap hos mennesker? Når mennesker får grått hår er det styrt av genene BCL-2 og BCL-W. BCL-2 er assosiert med leukemi hos mus. Disse musene begynner også å bli gråhårede fra 4 ukers alder. BCL-2 er på kromosom 13 og BCL-w er på kromosom 15 hos rotte. Mus med BCL-w-mutasjon mister tidlig fertiliteten. Det er ikke dermed sagt at andre dyr med mutasjon i samme gen vil være utsatt for leukemi eller reproduksjonsvansker. Mennesker får ikke disse problemene når vi gråner...


Voksen husky som nesten ikke har grånet. Hun er enda mørkere enn den ca. 6 uker gamle ungrotten over.
Fotograf: Larm

Finnes det gener på mus eller andre dyr som gir samme effekt? Ja. Mange forskjellige hunderaser (f.eks. puddel, Old English Sheepdogs og labrador retriever kan bli grå med alderen. Hos hester er det funnet en dominant mutasjon i STX17 (syntaxin-17-genet) som får hestene til å ha stadig flere hvite hår. Stx17 kan ha hatt sammeneng med Castles Silver (se t.h.). Det samme genet ligger på kromosom 5 hos rotter. Hos hest er mutasjonen forbundet med økt risiko for melanom. I og med at tamrotter er mye mindre utsatt for sollys enn hester, og lever vesentlig kortere, er det ikke sikkert at melanomer ville være en aktuell problemstilling for rotter selv om mutasjonen skyldtes samme gen.

Hos mus finnes en recessiv mutasjon som gir stadig gråere/hvitere pels. Den er recessiv og kalles Silver. Genet som gir Silver-mutasjonen hos mus kalles Silver (Silv eller Pmel17, eller en haug andre forkortelser). Samme gen er assosiert med silver hos hester og Merle hos hunder. Hvis English husky er en mutasjon på et kjent gen ville jeg holde en knapp på Silv, som ligger på kromosom 7.

Castle's Silver

Selv om husky hos rotter kan skyldes samme mutasjon som gir silver hos mus, er English husky ikke den samme Silver-mutasjonen som er beskrevet hos rotte! I 1953 beskrev Castle Silver-rottene med jevnt fordelt hvite hår innimellom de fargede fra 6-8 uker. Som hos European husky ble flere og flere hår avfarget for hver røyteperiode til hårene var helt hvite hvite. Hvert hårstrå mistet fargen innerst først, og fikk en stadig kortere mørk tupp. Mutasjonen var recessiv, og det ble født litt færre silver-rotter enn forventet i parringer mellom silver-bærere. Mutasjonen regnes for utdødd. Ut fra fotografiet i artikkelen er det tydelig at rotta ikke er en European hysky. Castle skrev at silver-genet var lenket til Curley og Brown. Det betyr at plasseringen burde ha vært kromosom 5. Det dreier seg altså ikke om det som i dag kalles Silver-genet...

Mink

Mink er en fortynner: mutasjonen reduserer pigmentmengden i håret. Mutasjonen er recessiv, og det er vitenskaplig beskrevet av R. Robinson. Det finnes en laboratorierotte som i første omgang ble omtalt som mink: KFRS4/Kyo De stammer fra en kjælerotte fra USA. Derfor er "laboratoriemink" det samme som Mock mink eller American mink. Forkortelsen mm burde vært forbeholdt "vanlig" mink siden Robinson beskrev Mink i sin artikkel, og ikke Mock mink. I nyere vitenskaplig littereatur forkortes "laboratorimink" heldigvis nå am (american mink).

Mimer på vei ut av babypelsen, han var egentlig havana (mmRr)

Mock mink

Mock mink er en recessiv mutasjon på et ukjent gen. Mink og Mock mink er ikke alleler på samme gen, ut fra tesparring beskrevet hos Hawthorn rats. Mock mink er så lik mink at de vanskelig kan skilles fra hverandre på grunn av utseende. Mock mink har et rødskjær i øynene, men vanlig mink kan også ha det hvis de er heterozygote for ruby eye (Rr). I kjælerotteverdnen står mo for den recessive allelen som kan gi Mock mink. Den samme mutasjonen ble først kalt mink og forkortet m i vitenskaplige sirkler. Nå kalles den american mink, am.) Mock mink-genet ligger på kromosom 1. Laboratorierottene er sykdomsmodeller innenfor dermatologi, hematologi og oftalmologi. Det er uklart om sykdommene er en pleiotropisk effekt av fargen, eller om det bare var mock mink-pappa'en som tilfeldigvis hadde disse sykdommene. Øyensykdom er i alle fall ikke kjent som en bi-effekt av mock mink i tamrotteverdnen.

Både Mink og Mock mink er farger som lett lar seg påvirke av andre blekende gener. Ellers hadde det kanskje vært lettere å skille dem fra hverandre ut fra farge. "Vanlig" mink er mørkere enn mink med Rr (også kalt Havana.) Sannsynligvis kan fargen påvirkes av heterozygot Pink eye (Pp) også, og kaskje andre fortynnere.

Rotta til høyre er Mock mink. Han har litt ujevne sjatteringer i pelsen, men det er et alderdomsfenomen omtrent som rusting.


Fotograf: Anita Sjølie

Pearl

Pearl er beskrevet av R. Robinson i en mini-artikkel i Journal of Heredity 1994. Robinson nevner bare at Pearl uttrykkes sammen med Mink. I ettertid er det sett at Pearl også uttrykkes sammen med Mock Mink og i alle fall Russian blue (Kuramoto et al.). Effekten av én Pearl-allele (Pepe) er at pelsen enten blir hvit, eller blekt kremfarget med mørkere tupper. Rottefostre med to pearl-alleler (PePe) absorberes av rottemoren mellom dag 10 og 12 og blir ikke født. Pearl-genet er nært lenket til Agouti-genet, og befinner seg altså på kromosom 3. Det finnes en laboratorierotte som er amamPepe. Den kalles KFRS3A/Kyo. Linjen stammer fra en amerikansk kjælerotte. Laboratorierottene er sykdomsmodeller for dermatologi, hematologi og oftalmologi. Det er uklart i hvilken grad sykdommene skyldes effekter av Pearl-allelen, siden mock mink-rotter uten Pearl også er sykdomsmodell i de samme kategoriene.

Det finnes en mutasjon hos mus som kalles Pearl. Det er imidlertid ikke samme genet! Den tilsvarende lokasjonen hos rotte kalles Ap3b1 (eller adaptor-related protein complex 3 beta subunit). Hos rotte sitte "Museperl"-genet på kromosom 2 mens "Rottepearl" altså sitter på kromosom 3 hos rotter.

Merle

Jeg kjenner ikke til at vi har Merle i Norge. Hvis det skyldes en genmutasjon og ikke bare multigenetiske effekter kan mutasjonen ha sammenheng med det vi i dag kaller Silver-genet (eller Pmel17 m.m.) Det er her mutasjonen sitter hos hunder. Effekten Merle er i alle fall ujevn pigmentering i de pigmenterte områdene. Som med English husky og Castle's silver forsvinner fargen gradvis. Noen avlere mener at Merle er avhengig av mink eller mock mink bakgrunn for å vises, slik som Mountain Meadows Rattery. I følge Hawthorn rats krever Merle en kopi av Pearl-allelen og en eller flere dominante, modifiserende alleler som kommer til varierende uttrykk.

Hvis både husky og merle er mutasjoner på SILV (Pmel17)-locus, er det ikke mulig å produsere en husky mink merle. Husky er jo recessiv og krever to kopier av allelen, slik at det ikke blir plass til en merle-allele på samme gen. Jeg har forsøkt å søke etter opplysninger om "husky merle rat" på internet uten å finne noen, men det betyr selvsagt ingen ting. Folk som driver oppdrett av husky rotter pleier å foretrekke at de er rent black-basert. Skulle du få høre om en husky merle håper jeg at du tar kontakt!.

Jeg kjenner ikke til at homozygot merle hos rotter går ut over rottenes helse. Hos hunder er Merle en ufullstendig dominant mutasjon. Homozygot merle hunder har ofte nedsatt hørsel og synsproblemer. Mus med kjent mutasjon i samme gen har ikke samme funksjonshemming.

Videre til del VIII


Matmor original 2010.02.25
sist endret 2012.09.24
Hjemmeside: matmor.info