Planter som kan være skadelige for rotter

(og andre dyr...)

Denne siden er dedikert til alle rotter som har gitt sitt liv for vitenskapen.
Jeg er ikke prinsipiellt imot dyreforsøk. Jeg er for at all forskning på dyr og mennesker gjøres allment tilgjengelig.
Slik kan alle dra nytte av forsøksobjektenes offer.
Og slik kan folk selv ta stilling til om de finner forskningen uetisk eller ikke.

OBS! Sidene er under utvikling: RSTUV mangler fortsatt.

Rotter er forsøksdyr nr. 1 ved utprøvning av gifter. Likevel er det vanskelig å sette opp en liste over planter som dyrene tåler og ikke tåler.
Husk at jeg aldri kan garantere at en plante er ufarlig for rottene. Jeg er ikke veterinær, tilgjengelig informasjon er mangelfull, og uansett kan rotten din være allergisk eller reagere unormalt på stoffer som andre rotter tåler. Tror du at rotten har fått i seg noe den ikke har tålt, eller har vært i kontakt med noe som skader huden, så nøl ikke med å kontakte veterinær. Rotter kan ikke kaste opp, og vasker seg ved å slikke seg!

Alfabetisk planteoversikt

Navnelisten inneholder både latinske, norske og engelske navn. De engelske navnene er tatt med fordi noen forhandlere opererer men engelsk navn også i Norge. Dessuten er mange av referansene mine på engelsk.
Listen inneholder først og fremst stueplanter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hvordan informasjonen er samlet

Plantene i oversikten kommer fra sortimentet til norske leverandører av frø og potteplanter, og fra boken En praktisk guide til stell av stueplanter, Mathew Biggs, Schibsted forlag,
ISBN: 82-516-1730-8

Jeg har samlet opplysninger om plantenes egenskaper ved å google

Grunnen til at jeg har tatt med "oxalate" er at planteetende dyr ofte er mer utsatt for oksalatforgiftning enn mennesker. Jeg har ikke søkt etter planter som inneholder thiaminaser. Disse plantene er bare giftige når de blir brukt over tid.

Jeg har også kryss-sjekket plantenavnene i disse kildene:

Jeg har ikke tilgang på et forskningsbibliotek. Derfor er kildene mine stort sett internettsider. Fordelen er at du selv kan sjekke hva som står i originalen. Ulempen er at kidene mine dessverre har kort "Best før:" dato. Realistisk sett har jeg ikke kapasitet til å holde lenkene oppdatert.

Hvis du skulle lure på hvorfor jeg tar så mange forbehold:

1 Casarett & Doull's Toxicology, 6.th ed.


Matmor original 2007.09.25
sist endret 2011.06.10
Hjemmesideadresse: matmor.info