Referanser til aggresjon hos rotter

Aggresjons-sidene har så mange referanser at jeg har valgt å plassere dem på en egen side...


Advarsel: Det var en gang en blåøyd hovedfagsstudent, og den studenten var meg... Etter fire år med teori og terping på at dobbeltblinde forsøk var det eneste saliggjørende, møtte jeg virkeligheten i laboratoriet. Dobbeltblinde forsøk er altså en måte å sikre at forutinntatte meninger hos forsker eller den som blir forsket på, ikke påvirker resultatet. Hvis jeg for eksempel hadde forsket på effekten av kosthold og aggresjon hos rotter, skulle ideellt sett ikke engang rottene vite om de fikk noe annet å spise enn naboen. Den som noterte adferdsforskjellene, skulle i alle fall ikke vite hvilke dyr som hadde fått hvilken kost.
Men dengang ei. "Blinding er for menneskeforsøk", var svaret jeg fikk av professoren min. "Vi gjør det ikke slik her." Resultatet er at jeg aldri leser en forskningsartikkel uten å tenke på hvordan forskerens forventninger kan ha påvirket resultatet. Jeg er dessuten blitt gammel nok til å ha sett gode teorier komme og bli forkastet...

Diverse:
thetriplehelix.org Bevissthet hos dyr (engelsk)
social.jrank.org Om læring (engelsk)
fotosearch.com Clip-art
ratbehavior.org Ordliste for rotteoppførsel (engelsk)
Abstract Stress-induced eating in rats
A. S. Levine and J. E. Morley
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 241: R72-R76, 1981;
(Rotter reagerer på stress i form av mild smerte ved å spise mer, gnage på gjenstander eller slikke.)

Metoder til å studere aggresjon hos rotter:
Fulltext Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress.
Edited by Kenneth L. Davis, Dennis Charney, Joseph T. Coyle, and Charles Nemeroff. American College of Neuropsychopharmacology  2002.
c 118 ANIMAL MODELS OF AGGRESSION
BEREND OLIVIER
LARRY J. YOUNG
Fulltext A Genetic Analysis of Aggressive Behavior in Five Inbred Strains of Rats, Selected Hybrids and Backcrosses
by David Adams with assistance from Sara Laden, Jane Witten Surgeon, Andrew Eichenfield, Walter Severini, Michael Lehman and Ann Odmark Squire
1971-1980
(Sammenlikning av aggresjon i forskjellige situasjoner med forskjellige rottelinjer)

Hvordan hormoner påvirker aggresjon
Fulltext doi: 10.1590/S0100-879X2000000900015
Braz J Med Biol Res, September 2000, Volume 33(9) 1083-1088
Pup age and aggressive behavior in lactating rats
M. Giovenardi, A.R. Consiglio, H.M.T. Barros and A.B. Lucion
(Prolaktin påvirker rottemødres aggresjon overfor inntrengere)
Fulltext Fast Positive Feedback Between the Adrenocortical Stress Response and a Brain Mechanism Involved in Aggressive Behavior
Menno R. Kruk, Jo´zsef Hala´sz, Wout Meelis, andJo´zsef Haller
Behavioral Neuroscience 2004, Vol. 118, No. 5, 1062–1070
(stresshormonet corticosteron øker aggresjon mot bevisstløse, fremmede rotter)
Fulltext Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2005) 38: 597-602
Maternal aggression in Wistar rats: effect of 5-HT2A/2C receptor agonist and antagonist microinjected into the dorsal periaqueductal gray matter and medial septum
R.M.M. de Almeida, M. Giovenardi, S.P. da Silva, V.P. de Oliveira and D.J. Stein
(serotonin påvirker maternell aggresjon mot inntrenger hanrotte)
Fulltext The Journal of Neuroscience, December 15, 2000, 20(24):9320-9325
Aggressive Behavior, Increased Accumbal Dopamine, and Decreased Cortical Serotonin in Rats
Annemoon M. M. van Erp, and Klaus A. Miczek
Fulltext Progesterone receptors mediate male aggression toward infants
Johanna S. Schneider, Marielle K. Stone, Katherine E. Wynne-Edwards, Teresa H. Horton, John Lydon, Bert O'Malley, and Jon E. Levine
PNAS March 4, 2003 vol. 100 no. 5 p. 2951-2956
Progesteron påvirker drap på musebabyer av musehanner
Abstract Neuroreport. 2001 May 8;12(6):1107-12.
Phenytoin inhibits isolation-induced aggression specifically in rats with low serotonin.
Keele NB.
Isolasjonsfremkalt aggresjon er assosiert med serotonin
Abstract University of Edinburgh (2007) Proc Physiol Soc 6, SA10 Research Symposium
Neurohypophyseal Peptides and Maternal Aggression
S. Meddle
(Vasopressin øker aggresjon hos rottemødre)
Abstract Serotonin metabolism and serotonergic receptors in Norway rats selected for low aggressiveness to man
Nina K. Popova , Alexander V. Kulikov, Ella M. Nikulina, Eugenia Y. Kozlachkova, Galina B. Maslova
Aggressive Behavior Volume 17, Issue 4 , Pages 207 - 213
(høy akrivitet av enzymet som produserer serotonin i hjernen fører til mindre aggressjon hos rotter)
Fulltext Brain Oxytocin Correlates with Maternal Aggression: Link to Anxiety
Oliver J. Bosch, Simone L. Meddle, Daniela I. Beiderbeck, Alison J. Douglas, and Inga D. Neumann
The Journal of Neuroscience, July 20, 2005, 25(29):6807-6815;
doi:10.1523/JNEUROSCI.1342-05.2005
(Oxycoxin øker maternell aggresjon mot inntrengere)
Fulltekst Centrally released oxytocin mediates mating-induced anxiolysis in male rats
Martin Waldherr and Inga D. Neumann
PNAS October 16, 2007 vol. 104 no. 42 16681-16684
(Oxytocin øker aggresjon hos hanner etter parring)
Fulltext A loss of aggressive behaviour and its reinstatement by oestrogen in mice lacking the aromatase gene (Cyp19)
K Toda, T Saibara, T Okada, S Onishi and Y Shizuta
Journal of Endocrinology (2001) 168, 217–220 (østrogen er assosiert med aggresjon mot inntrengere hos mus)
Abstract Acute and chronic restraint stress alter the incidence of social conflict in male rats
Gwendolyn E. Wood, , L. Trevor Youngb, Lawrence P. Reagana and Bruce S. McEwena
Hormones and Behavior Volume 43, Issue 1, January 2003, Pages 205-213
doi:10.1016/S0018-506X(02)00026-0
(forskjell på effekt av akutt og gjentatt/kronisk stress på aggressiv oppførsel)
Abstract Physiol Behav. 1987;40(6):695-701.Links
Competitive behavior in male rats: aggression and success enhanced by medial hypothalamic lesions as well as by testosterone implants.
Albert DJ, Dyson EM, Walsh ML.
(Testosteron øker aggresjon mot samboende rotter i konkurranse om vann)
Abstract Differences in intermale aggression are accompanied by opposite vasopressin release patterns within the septum in rats bred for low and high anxiety
Authors: Beiderbeck, Daniela I.; Neumann, Inga D.; Veenema, Alexa H.
Source: European Journal of Neuroscience, Volume 26, Number 12, December 2007 , pp. 3597-3605(9)
(vasopressin og intrenger-test)

Arvelighet av aggresjon
Fulltext A Genetic Analysis of Aggressive Behavior in Five Inbred Strains of Rats, Selected Hybrids and Backcrosses
by David Adams with assistance from Sara Laden, Jane Witten Surgeon, Andrew Eichenfield, Walter Severini, Michael Lehman and Ann Odmark Squire
1971-1980
(Sammenlikning av aggresjon i forskjellige situasjoner med forskjellige rottelinjer)
Abstract Selection for reduced aggressiveness towards man and dopaminergic activity in Norway rats
Ella M. Nikulina *, Damira F. Avgustinovich, Nina K. Popova
Aggressive Behavior, Vol. 18, Issue 1, p. 65-72
(DOI) 10.1002/1098-2337(1992)18:1<65::AID-AB2480180108>3.0.CO;2-Y
Fulltext Vasopressin V1b receptor knockout reduces aggressive behaviour in male mice
S R Wersinger, E I Ginns, A-M O'Carroll, S J Lolait, and W S Young III
Molecular Psychiatry, 2002, Volume 7, Number 9, Pages 975-984
(Vasopressin V1b receptor knockout mus og nedsatt aggresjon)
Abstract The SHR Y-chromosome increases testosterone and aggression, but decreases serotonin as compared to the WKY Y-chromosome in the rat model.
Toot J, Dunphy G, Turner M, Ely D.
Behav Genet. 2004 Sep;34(5):515-24.
(Indikasjon på genmutasjon som resulterer i aggresjon hos rotter)
Astract Intermale aggression in rats selected for emotional reactivity and their reciprocal F1 and F2 hybrids
Yasumasa Annen, Osamu Fujita
Aggresjon mellom hanner i inntrenger-situasjon nedarves i dette tilfellet recessivt som et monogent trekk
Fulltext Knock-In Mouse Models of Huntington's Disease
Liliana B. Menalled
Journal List NeuroRx v.2(3); Jul 2005
(Musemodell hvor en dominant arvelig sykdom gir økt aggresjon)

Miljøpåviknng av aggresjon hos rotter:
Fulltext Pup age and aggressive behavior in lactating rats
M. Giovenardi, A.R. Consiglio, H.M.T. Barros and A.B. Lucion
Braz J Med Biol Res, September 2000, Volume 33(9) 1083-1088
doi: 10.1590/S0100-879X2000000900015
(Rottebabyenes alder har effekt på morens/fostermorens aggresjonsnivå)
Abstract Effect of mother on the development of aggressive behavior in rats
Dr. V. Flandera , V. Nováková
Developmental Psychobiology
Volume 8, Issue 1 , Pages 49 - 54
10.1002/dev.420080107
(Mors/fostermors temperament har effekt på rottebarnas tendens til predatorisk aggresjon)
Abstract Effect of intrauterine position on sex differences in the gabaergic system and behavior of rats
R. Hernández-Tristán, , M.L. Leret and D. Almeida
DOI:10.1016/j.physbeh.2006.01.002
(Plassering i livmoren påvirker adferd og testosteron-/østrogennivået hos han- og hunrotter, men ikke nivået av aggresjon)
Abstract Relationships between intrauterine position and sexual differetiation of rat brain structure
Pei Minjuan, Matsuda Ken-ichi, and Kawata Mitsuhiro Acta histochemica et cytochemica
Vol.35, No.1(20020000) p. 62
Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry (JSHC) ISSN:00445991
(M2-rotter er mer aggressive og seksualiserte som voksne enn F2-rotter er.)
Abstract Target-biting behavior of individually and group-housed mice and rats
David R. Nabert, Regina K. Tolbert, Michael H. Hochman, Carla M. Jardim, David B. Fox, George C. Wagner
Aggressive Behaviour, Vol. 9 Issue 4, p.315-318
DOI: 10.1002/1098-2337(1983)9:4<315::AID-AB2480090406>3.0.CO;2-T
(Rotter som bor alene er mer aggressive overfor en antatt trussel enn rotter som bor i gruppe)
Abstract The Effects of Intrusion on the Behaviour of Caged Laboratory Rats (Rattus Norvegicus): Consequences for Welfare
Barclay, R.
Animal Welfare, Volume 10, Number 4, November 2001 , pp. 421-436(16)
(Rang hos inntrenger forutsier aggresjonsnivået ved introduksjon)
Abstract Seoul virus infection increases aggressive behaviour in male Norway rats
Sabra L. Klein , M. Christine Zink, and Gregory E. Glass
Animal Behaviour Volume 67, Issue 3, March 2004, Pages 421-429
DOI:10.1016/j.anbehav.2003.03.022
(Virus kan øke aggresjonsnivå hos rotter)
Omtale av artikkel Brain Chemicals Involved In Aggression Identified: May Lead To New Treatments
ScienceDaily (Nov. 7, 2007)

(Rotter som får dominere andre rotter fritt kan utvikle sykelig adferd)
Abstract Effects of early life stress on adult male aggression and hypothalamic vasopressin and serotonin
Authors: Veenema, Alexa H.; Blume, Annegret; Niederle, Daniela; Buwalda, Bauke; Neumann, Inga D.
Source: European Journal of Neuroscience, Volume 24, Number 6, September 2006 , pp. 1711-1720(10)
(hanrotter tatt tidlig fra moren får varige endringer i produksjon av vasopressin og serotonin, som begge påvirker aggresjonsnivå)


Matmor original 2007-01-19 revidert 2008-10.06