Rotter på vekten

Små og store, tykke og tynne, faste og utflytende - rotter kommer i mange fasonger. Denne siden handler om variasjoner i kroppsvekt hos rotter over tid, og som respons på miljø og sykdom. Dessuten kan du lese om BMI for rotter , om sykdom knyttet til overvekt og om slanking av rotter. Fordi jeg bare har hanner mangler jeg personlige observasjoner fra hunnenes vektutvikling. De opplysningene som står om hunner, annet enn ved drektighet og for babyer, er kun hentet fra vitenskaplig litteratur. I forhold til drektighet og babyrotter har jeg vært så heldig å få bruke data fra bekjente.

Takk til Sarah for lån av vektopplysninger for drektige hun, og til Sarah og H3gzi's for lån av vektopplysninger for rottekull.


Vektutvikling hos babyrotter og ungrotter

Hvor mye veier en rotte? Ja, det kommer selvsagt an på rottas alder og kjønn. Stort sett er det slik at rottene starter på ca. 5-8 g ved fødsel. Det er ikke uvanlig at de går litt ned i vekt første døgnet. Siden mange avlere venter bortimot et døgns tid før de veier ungene betyr det at kullet pleier å ligge mellom 4 og 8 g når veiingen foretas. Allerede ved fødsel er det slik at de tyngste rottene oftest er hanner. Kjønnsforskjellene er likevel små fram til rottene er ca. 10 uker gamle. Faktorer som kan påvirke ungenes fødselsvekt er blant annet kullstørrelse samt morens kosthold og eventuell sykdom både hos mor og rottebabyen. Dersom babyen er misdannet slik at den f.eks. mangler lemmer vil det naturligvis slå ut på vekten. AFRMA har en tabell med vektutvikling av et rottekull de første 21 dagene - bare du kommer langt nok ned på siden. Disse rotteungene var nokså store ved fødselen. Det hadde vært morsomt å kunne vise tall for et kull med større spredning, men de data'ene har jeg ikke funnet ennå.

Drektighetsperioden

Næringstilgang i livmoren er av stor betydning. Hovedregelen er at jo større kull desto mindre unger. Hos mennesker er det slik at kvinner med dårlig kontrollert diabetes får store babyer. Diabetiske rottemødre får derimot små unger! (Til gjenjeld blir de gjerne fete som voksne.) Kvaliteten på morens kost spiller også inn: for lavt proteininnhold, eller ikke nok vitaminer og sporstoffer reduserer fødselsvekten hos ungene. Dette gjelder også når kosten inneholder nok energi:
  • En proteinunderernært rottemor fører til små babyer i kullet, og større fare for kannibalisering. 12% proteinnivå er OK, 5% alt for lite og 8% for lite. For å ha litt å gå på anbefales ILAR at drektige rotter får fór med 15% proteine.
Vanlig tørrfór til rotter pleier å inneholde mellom ca. 14 og 20% protein, men hvis rotta får mye frukt og grønt ved siden av kan proteininnholdet bli litt lavt. Da bør rottemor få proteintilskudd, f. eks. i form av egg.

Ammeperiode

Hvordan rotteungene legger på seg de første ukene er også i høy grad avhengig av miljøet. En god rottemor er vesentlig for at ungene går skikkelig opp i vekt. Men rotteungene reagerer negativt på sigarettrøk i hjemmemiljøet. Da går både fødselsvekt og vektøkning ned.

Kullstørrelse betyr også noe i ammeperioden. Faktisk er det de små kullene som får minst næring. Når moren ikke får nok stimuli via nipplene produseres det mindre melk og mindre hormoner til å drive melken ut. Rottekull med 3 unger får i seg mindre enn 1/3 av den totale melkemengden til kull på 6 og 9 rotter. Når det er bare én unge i kullet har den heller ingen søsken å varme seg på. Dermmed vil kull med én unge ha et større energibehov pr. rotte enn et større kull. Store kull kan også påvirke rottenes størrelse som voksne. SD hanner fra kull på 16 blir mindre enn SD hanner fra kull på 9, men forskjellen gjelder ikke hunrottene.

Noen, men ikke alle forsøkere har funnet at rottebabyer som håndteres (av mennesker) vil øke raskere i vekt enn ikke-håndterte rotter.
Det er mulig at vektøkningen er en stress-effekt. Siden forskjellige rotter reagerer ulikt på stress, kan det hende forskerne rett og slett har studert rotter med ulik stresstoleranse.

Morens kosthold i ammeperioden og hunrottenes kosthold tidlig i livet får også konsekvenser for helse og utvikling: Hvis rottemoren får fettrik kost kan hunnene i kullet være utsatt for tidlige jursvulster. Fettinnholdet i rottenes kost regulerer hvor tidlig hunnrotter går i pubertet. Akkurat som mennesker trenger rottehunnene et visst fettlag for å være fertile. For de studerte rottene var forskjellen på fire dager, fra 33 til 37.

Babyrotter

Stamtavlerotter i Norge er selektert for høy kroppsvekt i forhold til både alminnelige laboratorierotter og i forhold til rotter som selges uten stamtavle. NTF's anbefalninger om vekt er at hunner bør være minst 300 g og hanner minst 500 g. Det tilsvarer mer enn middels størrelse i forhold til andre tamrotter og ville rotter av arten Rattus norvegicus. De rottene jeg har hatt med dyrebutikkbakgrunn har vært vesentlig mindre enn rotter jeg har fått fra avlere som arbeider ut fra sine lands avlsveiledninger. Det behøver ikke skyldes bare genetikk. Samtidig overrasker det vel ingen at store rotter ofte får store unger. Ailanis Mali og H3gzi's Safari (mor og datter) veide henholdsvis 342 og 351 g før parring. Mali, den minste, fikk 15 unger og Safari 11. Det er interessant å se hvor jevne vekstkurvene for rotteungene deres var.

Fig. 1: Babyvekt for H3gzi's Pontiac-kull og Sarah's Afrikanske elver-kull

Grafen viser gjennomsnittlig babyvekt fra fødsel i to kull etter mor og datter

Hva rottene veier ved fødsel, og vektutviklingene senere i livet er dels også genetisk programmert. Det er lettest å se hos laboratorierotter som holder til i samme laboratorium. Men selv i laboratoriesammenheng er det vanskelig å gjøre alle miljøforhold like. Årsaken til at Fischer- og Brown Norway-rottene har høyere fødselsvekt enn Sprague-Dawly og Long Evans, er i alle fall delvis at de to første rottelinjene føder færre unger pr. graviditet. Dessverre har jeg ikke klart å finne vektopplysningene samlet. Fødselsvekten og vekt ved 3 uker er hentet fra et annet laboratorium enn resten av dataene. Vektutviklingen fra 5-10 ukers alder viser at selv om det er en sammenheng mellom høy vekt ved 5 uker og høy vekt ved 10 uker, har vektkurvene forskjellig helning. Fischer-rottene er for eksempel ca. 10 g lettere enn Brown Norway ved fem uker, og like mye tyngre ved 10 uker. Men samme type rotter i samme laboratorium kan ha forskjell i kroppsvekt på opp til 100 g i snitt ved 4 månedes alder, bare på grunn av mors og rottenes diett. Alle diettene var laboratorieføde beregnet på rotter...

Tabell 1: Tidlig vektutvikling hos laboratorierotter og mine hanner
AlderFischer 344Brown NorwaySprague-DawlyLong Evansmine hanner
Fødsel6-8g 6-8g 5-7g 5-7g -
3 ukerF og M:
25-35g
F: 35-45g
M: 40-50g
F: 35-60g
M: 40-60g
F: 35-60g
M: 40-60g
-
5 uker80,8g +/- 2,3g91,2g +/- 5,2g137,4g +/- 8,7g152,1 +/- 5,7 113-164 g,
median 139 g
6 uker126,1g +/- 3,9g131,2g +/- 5,9g189,4g +/- 14,6g 191,2 +/- 11g 180g-237g,
median 225,5 g
10 uker233,2g +/- 8,2g223,8g +/- 11,3g299,7 +/- 15,9g318,4 +/- 9g 279-387 g,
median 362,5g
Fødselsvekt og 3-ukers-vekt fra Charles River Laboratory
5, 6 og 10 ukers lab-data gjelder gjennomsnittlig vekt og standardavvik for F344/NSlc, BN/Seac, SDJ/Hok og LEA/Hok fra Rat phenome database fra NBRP Rat Kyoto.

Hos Sprague-Dawley-hanner er det vist at vektøkning mellom 30 og 35 dagers alder er en god indikasjon på hvilke rotter som vil bli overvektige senere i livet. Disse fedmeutsatte rottene har allerede dobbelt så mye kroppsfett som de fedmemotstandsdyktige når de er 100 dager gamle.

I genene

Laboratorierottene over er såkalte "vanlige" laboratorierotter. Selvsagt finnes det mye tyngre laboratorierotter også. De brukes til å studere fedme og sykdommer assosiert med overvekt. De har vanligvis en genfeil som gjør dem så tunge.

Genmutasjoner på enkeltgener som gir vektøkning:
Fatty (fa), en autusomalt recessiv mutasjon Lepr(fa) som resulterer i fedme, type 2 diabetes, neuropatier, dårlig sårheling, og unormalt lipidnivå i blodet.
Koletsky (fak) corpulent obese rat Lepr(fak), en autusomal recessiv mutasjon som resulterer i fedme, høyt blodtrykk, insulinresistens og syndrom x.
Begge mutasjonene ligger på kromosom 5 hos rotter, på Lepr-genet som regulerer det apetittstimulrende hormonet leptin..
Hunner med disse mutasjonene er for det meste sterile, og hannene har lav fertilitet.
Den genetiske bakgrunnen for en mutasjon får konsekvenser for hvor kraftig mutasjonen slår ut. Fatty- mutasjonen får annerledes følger hos Wistar-rotter enn hos rotter med alminnelig Zucker-bakgrunn. Med andre ord er fedme ofte en polygenetisk effekt.
Ellers finnes det "sumo-rotter" i India som ikke er ordentlig studert ennå. Det eneste man vet er at det samme genet ikke er involvert.

Jeg lurte faktisk på om en av rottene mine kunne ha fatty-mutasjonen. Vektkurven hans passet på en prikk med vektkurven til en Zucker-rotte. Flere av søsknene hans var like formidable. Men så flatet heldigvis vektkurven ut mye tidligere enn for Zucker-rottene.Under i figur 1 kan du se tidlige vektkurver for de forskjellige rotteungene vi har hatt.

Fig. 2: Tidlig vektutvikling hos mine hanrotter

Vektkurver for 5 tamrotter fram til ca. 200 dager, dvs. til litt over 6 måneders alder. Første ca. 50 dager bare data for 1 rotte. Vektkurven er fortsatt jevnt på vei oppover for fire av de fem rottene.
Gjett hvilken av dem jeg trodde kunne ha fatty-mutasjonen!

Vektutvikling hos voksne rotter

Rotter stiger i vekt hele eller nesten hele livet. Stigningen bare flater ut, en eller annen gang etter at rottene slutter med lengdeveksten i ca. 4 måneders-alderen. De fleste hannene mine har hatt omtrent stabil vekt en stund rundt 1 års alder. Så har den endret seg igjen. Noen legger mer på seg. Gamle rotter kan også begynne å tape seg i vekt. Dette sene vekttapet skyldes ikke at de spiser mindre enn før. Ofte spiser de mer. Effekten studert hos Fischer-rotter (F344) hvor de rottene som ikke taper seg i vekt dør tidligere enn de som går ned. Vekttapet er gjerne forbundet med tap av muskelmasse.

Det sies at gjennomsnittsvekten på (voksne) hunner er 350 g, og på hanner 500 g, men hvor disse tallene egentlig kommer fra har jeg ikke klart å finne ut. For laboratorierotter har jeg sett opplysninger om normalvekt fra 250-400g for hunner, og 300-800g for hanner. Når vekten øker nesten hele livet, selv om den øker mindre raskt etter to til tre måneders alder, er det ikke likgyldig om rotta er 4 måneder, 1 år eller 2 når den veies... For noen rotter er ikke forskjellen like stor. Dette er en lenke til en artikkel med vektkurve for Wistar-hanner på forskjellige dietter. Disse hannene har gått opp ca. 150 g etter at de nådde full kroppslengde, og vekten har økt jevnt. Undersøkelsen fulgte imidlertid bare hannene til de var 45 uker gamle. Alle mine hanner unntatt den rasktvoksende Mimer har også lagt på seg minst 150g etter at de nådde full kroppslengde, men de har kunnet stå lenge på et slags vektplatå pluss/minus ca. 10 g før de plutselig spretter opp et halvt hekto eller mer.

Uansett hvordan jeg snur og vender på det, er det ikke smågutter jeg har lagt med vektstatistikk for. Selvsagt har jeg ikke det store datagrunnlaget, men stamtavlerottene mine har vært merkbart tyngre enn omplasseringsrottene med ukjent bakgrunn og fra UPS! kull med dyrebutikkrotter. Det går i liten grad fram av statistikken jeg har lagt ut: naturlig nok har jeg færre veiinger for hver omplasseringsrotte. Men det er et faktum at av de 10 rottene jeg har hatt ved 6 måneders alder, har de 6 letteste rottene vært de som ikke kom med stamtavle.

Faktorer som påvirker kroppsvekten

For å begynne med egne observasjoner: Rottenes som har fri tilgang på mat vil likevel vise vektvariasjon ved Wistar-hannene i artikkelen over har neppe blitt matet med rester av babygrøt i forbindelse med introduksjon av nye babyrotter til gruppen. Figuren under viser hvordan vekten til mine hanner har fluktuert i forbindelse med endring i kosthold og ved kiving innad i gruppen. Et sykdomstilfelle er også kommet med. Ved disputter går utfordreren som oftest mest opp i vekt, og taperen mest ned etterpå. Konfliktnivået kan påvirke vekten til mer enn to rotter av gangen. Spesielt gjelder det ved pubertetsproblemer, hvor den unge rotta vil prøve seg på flere av hannene i rask rekkefølge.

Fig. 3: Vektutvikling og miljøpåvirkninger

Langs x-aksen tid i dager, Langs y-aksen vekt i g
@: rangkonflikter
B: fóring med grøt på grunn av ny babyrotte
S: sykdom

@1: Ulf gir fredelig opp alfarollen idet Labben vokser seg stor og sterk
B1: Babyrotta Frodo kommer, fóring med grøt
B2: Babyrotta Mimer kommer, fóring med grøt
@2: Mimer ypper seg mot Labben, men gir opp
@3: Mimer ypper seg mot Labben og blir ny alfa
S1: Labben viser tegn til bakbensparalyse, får probleme med en forlabb, sover mye og har bustepels. Avlivet etter betydelig vekttap til tross for spesialforpleining.

Vektkurven over tar bare med data for tre av rottene mine, fra Labben var 6 uker gammel til han ble avlivet for sannsynlig pituitærsvulst ca. 16 måneder gammel. Kurven viser hvordan rotter "spiser seg opp" i forbindelse med rangkonflikter ("alfakrøll"!). Jeg har sett en for lengst utvokst rotte legge på seg 80 g på en uke i påvente av kamp, men da var forventningen sammenfallende med skifte av fór. Det gjalt Jonathan, en omplasseringsrotte som ikke lot seg integrere i flokken min. Hos meg er det mer vanlig med vektøkning på 20-50 g på en uke, men økningen foregår gjerne over to uker. Som det går fram av kurven er det ikke bare de to rottene som kives om alfaposisjonen som øker i vekt. Det er synlig både i @2 og @3.

Kurven viser også hvordan en endring i kostholdet kan få vekten til å stige. Rottene mine har fri tilgang på tørrfór, men babyrotter får tilskudd av grøt. Før lot jeg alle rottene spise av grøten. Etter å ha sett hvordan vekten til de voksne skjøt i været da vi fikk Frodo og Mimer, ble grøten forbeholdt babyene. Det går ikke an å se av kurven her når vi fikk Birk (ca. dag 193). Jeg har sett tilsvarende endringer ved bytte av type tørrfór.

Den siste delen av kurven viser tydelig hvordan Labben tapte seg i vekt i forbindelse med sykdom - hele 40 g den siste uken, til tross for apetitt og mang en godbit. Han hadde da allerede tapt seg det han la på seg ved rangkonflikten med Mimer. Andre rotter her har gått ned i vekt i forbindelse med luftveisinfeksjon. Muligens er antibiotikakurer i seg selv er nok til å redusere apetitten. I alle fall regner jeg med at en rotte på antibiotikakur for lettere luftveisinfeksjon får et vekttap på ca. 20 g.

Andre sykdommer kan få rotten til å legge på seg. Hjerte- og nyresvikt fører gjerne til opphopning av vann i kroppen. Diabetes kan slå begge veier, men vanligvis ser man en vektøkning. Veterinæren min har fortalt at pituitærsvulst kan føre til oksehunger hos rotter. Signalene om metthet blir enten ikke produsert, eller når ikke fram.

Vektutviklingen av rotter kan sladre om sykdom og mistrivsel. Derfor anbefaler mange rotteeiere å veie dyrene en gang i uken. For å få rottene til å bli sittende på vekten kan du tarere vekten med reiseburet på, eller du kan trene dem opp til å stå der lenge nok uten reisebur. Det hjelper hvis de har noe annet enn den kalde, glatte vektskålen å stå på.

Drektighet og ammeperiode

Vektøkningen hos gravide hunner er beskrevet i en artikkel fra AFRMA Rat& Mouse Tales. Den artikkelen gjorde meg svært bekymret da jeg hadde parret Safari og Mimer. Det stod nemlig at vekten økte hver dag hos en drektig hun, og at vektnedgang betydde at noe var galt... Det stemmer ikke alltid! En hun kan godt være drektig og føde friske unger selv om vekten står stille eller går ned i en periode mens hun er gravid.

Tabell 2: Vekt i gram under graviditet
Safari fikk et kull på 11 unger. Det var ingen dødfødte.
Dager med vekttap under graviditeten er markert med rødt.
dag 0dag 1dag 2dag 3dag 4dag 5dag 6dag 7
351349358361364,5365367,5377,5
dag 8dag 9dag 10dag 11dag 12dag 13dag 14
370369374377379380391
dag 15dag 16dag 17dag 18dag 19dag 20dag 21
402404406,5424458
dag 22dag 23
ikke veidikke veid
Safari gikk opp omtrent 25 g første uke (hvis vi ser bort fra det hun gikk ned igjen), 12 g annen uke, 65 g tredje uke og antagelig minst 10 g hver av de to siste dagene hun ikke ble veid.

Energibehovet øker med omtrent en tredjedel i løpet av graviditeten. Ved fri tilgang på mat av tilstrekkelig kvalitet vil en gravid rotte legge på seg mer enn 9 ganger så mye som en ikke-gravid hun. Fettinnholdet i morens kost under graviditeten påvirker rotteungenes sannsynlighet for å bli fete senere i livet. Derfor er det viktig at den blivende rottemamma'en ikke får for mange fete godbiter i ventetiden, og at hun har fór hvor hun ikke kan plukke ut nøtter og fete frø.

Rottemødre på lavkvalitets diett kan tape opp til 1/3 av kroppsvekten for at ungene skal få die. Sammensetningen av rottemorens melk endrer seg i løpet av ammeperioden. Fettinnholdet synker blant annet fra 22% i colostrum til 12,5% på dag fem og til 4,2% på dag 20. Protein- og karbohydratkonsentrasjonen (8,7% og 3,7%) endrer seg ikke. Det betyr at melken blir stadig mindre næringsrik. Kanskje det er naturens måte å si fra om at "nå er det på tide å få seg noe annet i magen". Proteininnholdet i melken er forresten også for lavt for en voksende rotte.

Kosthold og fedme

Akkurat som med mennesker er det ikke likgyldig hva rottene får i seg av mat. For mye sukker og fett får konsekvenser. Rotter brukes også til å teste ut om matvarer kan være skadelig for mennesker. Slik har man funnet ut at glutamat øker fedme hos rotter. Noen rotter er mer sensitive overfor kosthold enn andre. De magasinerer fett på grunn av sammensetningen av kosten, og ikke kaloriinntaket i seg selv. Det kalles diett-indusert fedme. Sukrose er et av stoffene som kan indusere fedme på denne måten. Det interessante er at endringer mellom standard fórblandinger også kan føre til vektøkning. Men hvilken vei endringene går kan variere på individnivå. En forklaring kan være at rottene har individuelle oppfatninger av hva som er god mat. Ut over det er det vanlig at forandring fører til vektøkning. Forandring fryder... Det mest spennende er kanskje at en endring i kostholdet har stor betydning for hvilke gener som er aktive. De aktuelle genene kan styre produksjonen av apetittstimulerende hormoner, eller av distribusjons- og mottaksapparatet for disse. De kan også styre signaler om lagring av energireserver. I laboratorier finnes det forskjellige rottelinjer som brukes til å studere diett-indusert fedme. Siden evnen til å legge på seg på grunn av diett styres av flere gener er det viktig at disse linjene er kraftig innavlet.

For rotter med tendens til å legge på seg kan det være svært viktig å holde fettinholdet i maten lavt. Det er vist at høyt fettinhold i maten øker forskjellen i apetitt og kroppsvekt mellom fedmeutsatte og fedmemotsttandsdyktige rotter. En annen sak er at stressede rotter som kan velge, går for mat med mye fett og sukker. Både fettet og sukkeret har beroligende effekt, og er en av mekanismene bak trøstespising hos mennesker. Rottefór som ikke består av like biter kan dermed bidra til vektøkning. Til gjengjeld kan fóret muligens reduserer konfliktnivået ved stress.

Går det an å regne ut en slags BMI for rotter? Det gjør det faktisk - men hovedproblemet er å få tatt et fornuftig lengdemål... Selv mine sedate hanner pleier å lee på seg hvis jeg forsøker å legge et målebånd fra snuten og nedover ryggen. Det hender jeg har fått dem til å sovne utstrakt på fanget mitt, og da kan jeg være heldig. Det lønner seg likevel å måle flere ganger! Neste spørsmål er hvilket mål man skal ta. Selv har jeg forsøkt å måle snute til halerot, men ofte var det vanskelig å bestemme hvor ryggen sluttet og halen startet. Det går også an å måle snute til halespiss, men forholdet mellom kroppslengden og halelengden er ikke nødvendigvis det samme for alle tamrotter. Hvis den ytterste halespissen er amputert går det i alle fall ikke an å bruke dette målet. Og gir nå egentlig BMI-formelen som brukes på mennesker mening hos rotter?

Etter å ha rotet litt rundt på internet fant jeg ut at noen har slitt med disse problemene før. Det er vanlig å måle lengden fra snute til anus. Man kan regne ut BMI akkurat som for mennesker. Da tar man vekten i kg og deler på kvadratet av lengden i meter. Så er det noe som heter Lee index for kroppsvekt. Da deler man kubikkroten av kroppsvekten på lengden. Begge tallene gir mening, men ingen av dem gir et fullgodt mål for hvor mye av vekten som utgjøres av fett. Da må man til med å veie rotta under vann - og det tror jeg ikke jeg vil gjøre med levende dyr...

For en tid tilbake fant jeg en artikkel - jeg har glemt referansen nå - som sa at gjennomsnittslengde på rotter uten hale var 9-11 tommer (22,9-27,9cm). Jeg fant ikke ut om rottene i artikkelen var blitt målt fra snute til halerot eller fra snute til anus. Mine hanner lå mellom 27 og 31 cm mellom snute og anus, og ca. 2 cm kortere fra snute til halerot. Uansett fant jeg ut at det jeg personlig syntes så ut som en passe polstret rotte hadde BMI på omtrent 5,5-7,2 når jeg målte fra snute til anus. For den største av rottene mine tilsvarte det omtrent 550g - 680 g, for den minste 400 - 520 g. Det er den vekten de har hatt fra ca. 5-12 måneders alder. Da har de mistet den slanke ungrotte-i-vekst-fasongen, men ikke nådd det mer utflytende stadiet.

Slanking av rotter

Overvekt fører til:
  • Høyt blodtrykk
  • Høyt blodsukker
  • Hyperlipidemi
Alle disse tilstandene kan føre til organskade og forkorte livet til rottene. De går ut over nyrer, hjerte, blodsirkulasjon, syn og infeksjonsforsvar. Ikke bare forkorter det et allerede litet rotteliv, men noen av sykdommene forringer også livskvaliteten hos rottene. Så motivasjonen for å ha slanke rotter er i orden, men hvordan oppnår man det?

Nå er fedme lettere å forebygge enn fjerne, så det kan lønne seg å tenke igjennom hva man kan gjøre for å bremse vektutviklingen. Av og til er problemet å få rotta til å legge på seg, eller holde vekten. Da bør man heller gjøre det motsatte av å følge slankerådene!

Fórmengde: I følge laboratoriemanualer skal tamrotter ha omtrent 5g tørrfór pr. 100g rotte. På pakken med rottefóret jeg bruker står det 8g/ 100g rotte. Det stemmer ikke for mine voksne hanner. På omtrent 5 g tørrfór pr. 100 g, litt frukt/grønt/bær 6 dager i uken og litt middagsrester den syvende dage står vekten til de voksne herremennene nokså stille til vanlig. Får de 8 g/100g legger de på seg så det holder, og vel så det... For å slanke dem må jeg ned i ca. 20 g fór pr. voksne han, og ingen middagsrester i en periode. Det burde bli under 4 g/100 g. men jeg mistenker at det forsvinner en matpakke inn i buret i ny og ne, så kanskje det blir 5g/100g rotte totalt i snitt. Normalt måler jeg foret i "never", men innimellom tar jeg en kontrollveiing for å sjekke at det ikke sklir ut.

Konsistens: Konsistensen på maten er faktisk viktig i forhold til fedme. Halvflytende og flytende føde gir større vektøkning selv når kaloriinnholdet er det samme. Skal du ha slanke rotter, lønner det seg altså å basere seg på tørrfór. Middagsrester gir større vektøkning.

Fórkvalitet: Det kan være en kamp. Den lokale dyrebutikken selger ikke rottefor hvor alle bitene er like. Fórblandingene for rotte kan være så balansert de bare vil, hvis rotta kan plukke ut de beste bitene og kaste resten. Guttene mine fant ut at hvis de kastet restene ut av matskålen, la jeg maten tilbake når jeg ryddet. Da begynte de å legge mat de ikke likte i rottetoalettet... Så hvis du får tak i mat med like biter - kjøp den.

Godbiter og tillegg: Rotter vil gjerne ha godbiter innimellom, men slik mine gutter legger på seg bør det helst være noen sunne noen. De kaster seg like glupsk over salat som de gjør med seigmenn, så da synes jeg valget er enkelt. Når en rotte skal fetes opp i forbindelse med sykdom eller vekstspurt hos unger, får rotta en ekstra tur ut av buret med spisepause. Ellers ender jeg opp med å fete opp alle burkameratene også.

Mat-jakt: Siden rottene liker å ha noe å gjøre, er det ingen dum idé å la dem gå på matjakt. Maten kan henges opp et litt utilgjengelig sted, eller ha lokk over matboksen som gjør at rottene må fiske ned i den. Metoden har vært brukt i laboratoriesammenheng for å redusere vektøkning. Pass bare på at syke og gamle dyr kanskje ikke sier ifra når ting blir for vanskelig for dem.

Annen aktivisering: Det er vist at rotter som ble tilvent løpehjul fra 4 ukers alder og hadde dette som frivillig aktivitetstilbud, var mer motstandsdyktige mot fedme. Akkurat hva de aktiviseres med er mindre viktig enn at rottene rører på seg.

Te: Te inneholder antioksidanter, men i tillegg til å være moderat sunt, øker det rottenes forbrenning. Ta deg en tekopp mens du lufter rottene, og hell litt av den på en skål til rottene. (La den kjøles ned før de får den!) Noen sverger til grønn te, men det viser seg at sort te også har effekt. Tedrikking over lang tid vil redusere jernlagerene hos rotter, men de studiene som er gjort på jernmangel og te bruker mange ganger sterkere te enn den du er villig til å drikke.

Referanser og litteratur

Generellt

LenkeTittelForfatterInnhold
Fulltekst A set of highly informative rat simple sequence length polymorphism (SSLP) markers and genetically defined rat strainsMashimo et al. Genetikk hos laboratorierotter
Fulltekst Handleing, body weight gain and pituitary growth hormone in young ratsFroelich et al. Effekt av håndtering på kroppsvekt
FulltekstSuckling a protein-restricted rat dam leads to diminished albuminuria in her male offspring in adult life: a longitudinal study Petry et al.Vektkurve Wistar-hanrotter 3-45 uker
AbstractLong-term consequences of under-nutrition during suckling on glucose tolerance and lipoprotein profile in female and male ratsLo´pez-Soldado et al. Hanners voksne kroppsvekt er avhengig av kullstørrelse
Abstract High birth weight increases mammary tumorigenesis in ratsDe Assis et al.Mors fete kost gir høy fødselsvekt hos rotteunger
SalgsinformasjonTechnical bullentine Vol.1, no.1Charles River Laboratory Spesifikasjoner på rottelinjer
Fulltekst The first documentation of reproduction in a genetically obese female fa/cp rat Kahle et al.Om omfanget av reproduksjonsproblemer hos hunrotter med fatty- eller cp-mutasjonen
SalgsinformasjonPhenome project at NBPR-RatNBRP Rat in JapanForskjeller mellom rottelinjer
FulltekstMature Body Weight and Life Span of Male and Female Progeny of Primiparous Rats Fed a Low Protein or Adequate Diet Throughout PregnancyPond and WuKonsekvenser av lavprotein-diett for avkommet
AbstractEnergy blanance of pregnant ratsLuz et al.Energibalansen hos drektige rotter
Fulltekst Weight gain model in prepubertal rats: prediction and phenotyping of obesity-prone animals at normal body weight Leibowitz et al.Forutsigelse av fedme fra tidlig vekst
Nyheter Pregnancy Diet May Predict ObesityWomen's health channel Mors diett under graviditet påvirker fedme hos barna
morsmelk rotter Composition of Rat Milk from Day 5 to 20 of Lactation and Milk Intake of Lean and Preobese Zucker Pups Godbole et al.Sammensetning av morsmelk Zucker-rotter
Melkeinntak Zucker-rotter
FulltekstHow can I tell if my female is pregnant? Carol LawtonVektøkning gravid rotte
Fulltekst A note on the weight of the rat during gestationHartwellEndring i kroppsvekt hos rottemor under drektighet på forskjellige dietter
Fulltekst Biomethodology of the ratUbiversity of IowaOpplysninger om forsøksrotter
FulltekstBody weight and food intake at early estrus of rats on a high-fat diet. Frisch et al.Fettinnhold i kosten påvirker tidspunkt for første estrus
Fulltekst The effects of exposing rats to cigarette smoke on milk production and growth of offspring Mello et al.Redusert fødselsvekt og vekst hos rotteunger når rottemor har vært utsatt for sigarettrøk
Fulltekst Ethological analysis of mother-pup interactions and other behavioral reactions in rats: effects of malnutrition and tactile stimulation of the pups Riul et al.Effekt av feilernæring og berøring
AbstractEffect of litter size on milk yield in the rat Morag et al.Sammenheng mellom kullstørrelse og melkeproduksjon
Abstract Rat milk stimulates pituitary growth hormone secretion of neonatal pituitaries in vitroAcs et al.Veksthormon i rottemelk
Populærvit. The importance of touchdr. DewyRottunger som slikkes har mer effektiv vekst pr. kalori
Fulltekst Senescent terminal weight loss in the male F344 ratRiul et al.Vekttap ved aldring hos F344 hanrotter
Fulltekst Cross-Fostering to Diabetic Rat Dams Affects Early Development of Mediobasal Hypothalamic Nuclei Regulating Food Intake, Body Weight, and Metabolism Fahrenkorg et al.Diabetiske rottemødre får små unger
AbstractDevelopmental aspects of sucrose-induced obesity in ratsKanarek and Marks-KaufmanLee index for fedme
Sukrose induserer fedme
Fulltekst Obesity-Induced Hypertension Develops in Young Rats Independently of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System Smith et al.Fedme og forhøyet blodtrykk
Nyheter Weight Gain May Be Rooted in Liver Enzyme DefectHealth Day NewsVektøkning knyttet til defekt i leversenzymer
Fulltekst Food Texture Differences affect Energy Metabolism in Rats Oka et al.Matens konsistens påvirker energiutnyttelsen
Abstract Effect of Tea Decoction Given to Rats ad libitum for a Relatively Long Time on Body Weight Gains and Iron, Copper, Zinc, Magnesium Concentrations in Blood, Liver, Duodenum and Spleen Hamdaoui et al.Te reduserer vektøkning hos rotter
Nyheter Lifestyle & Wellness Stress and Weight GainHealth resourcesMekanismen bak trøstespising

Genetiske mutasjoner

LenkeTittelForfatterInnhold
FulltekstFatty, a new mutation in the ratZucker and Zucker Zucker-rotter
Fulltekst Effects of leptin and cholecystokinin in rats with a null mutation of the leptin receptor Leprfak Wildman et al.Koletsky-rotter er egnet til å studere kontroll av matinntak, energiforbruk og lagring av energi uten innvirkning av leptin
Abstract Phenotype of the obese Koletsky (f) rat due to Tyr763Stop mutation in the extracellular domain of the leptin receptor (Lepr): evidence for deficient plasma-to-CSF transport of leptin in both the Zucker and Koletsky obese rat XS Wu-Peng et al. Om mutasjonene i Koletsky- og Zuckerrotter
Abstract Rat obesity gene fatty (fa) maps to chromosome 5: evidence for homology with the mouse gene diabetes (db). Truett et al.Kromosomell plassering av fa-genet
Fulltekst The genetic background modifies the effects of the obesity mutation, 'fatty', on apolipoprotein gene regulation in rat liver Schuller et al.Forskjellige rottestammer reagerer forskjellig på fa-genet
Fulltekst Selective breeding for diet-induced obesity and resistance in Sprague-Dawley rats Levin et al.Fedme og polygener
Undervisnings-materiell LESSONS FROM MODELS OF MONOGENIC AND POLYGENIC OBESITY IN RODENTS CH. 6McMinn et al. Både monogene og polygene mutasjoner forårsaker fedme hos mus og rotter
Spesifikasjon Charles River Research models Charles River LaboratoryBeskrivelser av ZDF- og Koletsky-rotter
NewsDo Indian 'sumo' rats hold obesity key? Soutik Biswas "Sumo-rotter"
SalgsinformasjonDiet Induced Obesity ModelsHarlan LaboratoriesRottemodeller for kosholdsindusert fedme


Matmor original 2008.11.29
endret 2010.09.25
Adressen til hovedsiden er: matmor.info