Oppdretterskole - Selge rotter

Denne artikkelen er jeg garantert ikke den beste til å skrive! Jeg er nemlig aldeles elendig til å reklamere for rotteunger på en måte som fenger. Heldigvis handler salg om litt mer enn å skrive slående salgsannonser. Ellers hadde dette blitt et kort kapittel.


Grunnlaget

Salget av rottene begynner egentlig lenge før kullet ser dagens lys. Det begynner med små ting som at du skaffer deg en blogg eller en hjemmeside du kan reklamere fra, og at du skaffe seg et kontaktnett i rottemiljøet. Kanskje du vil ha en profil på et sosialt medium hvor du setter rotter i fokus. Hvilken leverandør du skal velge til blogg eller hjemmeside har jeg ingen formening om. Jeg startet selv opp med en gratis og reklamefri hjemmeside. Den ble nokså snart full av løpende reklamebannere likevel. For så vidt kan man velge å leve med det. Problemet er at hjemmesiden eller bloggen gir ikke akkurat de rette assosiasjonene hvis det dukker opp annonser for skadedyrutryddelse og inhumane rottefeller. Husk å lenke til sidene eller bloggen din fra dyreforum du beveger deg på. Det hender faktisk at de som kommer dit klikker på lenkene og finner ut at du har et oppdrett (eller i alle fall oppdrettsplaner.) På Norsk Tamrotteforenings forum kan du også be om å få stå på oppdretterlisten.

Generell reklame
Hva er det som selger deg som oppdretter? Det kommer sikkert helt an på målgruppen. Bilder av rotteunger med pels og åpne øyne er et opplagt blikkfang. For mitt eget vedkommende vet jeg godt hva jeg ser etter på andre oppdretteres hjemmesider. Det er:

Det er fordi jeg ønsker å danne meg et bilde av rotteholdet hjemmes hos oppdretteren før jeg tar kontakt. Jeg vil gjerne vite hvor gamle avlsdyrene er, hvor stor andel av hunnene og hannene som brukes i avl, hvor ofte det kommer kull, hvor mange unger som dør før de kan selges, om oppdretter har hatt flere slektninger av avlsrottene boende, hvor gamle rottene blir der i huset, og hva de dør av. Hvem som helst kan ta pene bilder av nyvaskede bur, eller få andre til å ta bildene for seg. Det er vanskeligere å dekke over et dårlig rottehold når dødsårsaker og levealder kommer fram. Dessuten kan det være nyttig å kontakte dem som har solgt rotter til oppdretteren. Det blir komplisert uten det fulle navnet (og helst stamtavle eller i det minste mors og fars navn) til hver av rottene.

Tidspunkt for kull

Sommerferie er noe herk sett fra rotteoppdretterens side. Det tar minst 8 uker fra parring til et kull er født. I denne perioden krever rottemor og unger stadig tilsyn og sosialisering. Hvis du parrer en rotte i juni måned kan du igrunn vinke farvel til feriereiser. Hvis du parrer rottene i mai er ungene leveringsklare midt i sommerfeiren - på et tidspunkt få er interessert i å overta unger. De fleste rottekjøpere med litt vett i skallen (og altså de rottekjøperene du helst vil ha) unngår å kjøpe unger rett før de skal på utenlandsferie. Da får de jo ikke sosialisert nyanskaffelsen(e). Selvsagt er det ikke alle som reiser ut av landet. Så lenge eier må organisere pass, eller ferien innebærer at rottene får mindre utetid og mindre oppmerksomhet enn ellers, er det opplagt at sommeranskaffelse er dårlig timing. Selv parring i siste halvdel av april kan innebære et avsetningsproblem.

Hvis du velger å parre rotter om vinteren må du ta nedsatt fertilitet med i betraktningen.

Det er vanskelig å planlegge at du skal ha kull på tidspunkt da andre oppdrettere ikke har det. Siden vi har så få kull med stamtavlerotter å ta av er det vanligvis et nokså kort tidsrom hvor flere oppdrettere vil sette kull på søsknene. Det er viktig å ta ad notam i forhold til at du kanskje ikke får solgt så mange unger som du håpet.

Interessesjekk

Forhåndsannonsering
Før man setter igang med parring lønner det seg å sjekke interessen for kullet. Denne interessesjekken har tre formål. Det første er selvsagt å sanke kjøpere. Den andre er å se om det dukker opp innvendinger til kullet. Uansett hvor godt forarbeid du har gjort for å få oversikt over slekten kan det hende at det har dukket opp noe nytt. Den tredje er at andre oppdrettere skal få sjansen til å se hva slags planer du har. Det kan få konsekvenser for deres valg av partner og tidspunkt for parring. NTF har et eget underforum for annonsering av planlagte kull. Forummedlemmene oppfordres til å bruke det.

Målrettet markedsføring
Det kan lønne seg å bruke det uformelle nettverket. Hvis du planlegger en parring som involerer rotter fra andres oppdrett bør du spørre om andre som har slektninger av rottene er interessert i en liten familiesamling. Andre oppdrettere vil ofte være interessert i å følge nære slektninger av egne rotter for å se variasjoner. Eiere som har vært fornøyd med onkler og tanter, fettere og kusiner vil kanskje håpe på å få fler av samme ulla. Bare vær klar over at aggressiv markedsføring hvor du kontakter mulig kunde heller enn omvendt sjelden gir annet enn : "Kanskje" som svar - enten det blir sagt direkte eller ikke. Det er så mange planlagte rottekull det aldri blir noe av, at erfarne rottekjøpere og oppdrettere sjelden er interessert i å binde seg før kullet er født og noen dager gamle.

Å vise interesse er én ting. Å forplikte seg til å kjøpe fra deg når hverken du eller kjøperen aner om det blir kull, eller når, er noe helt annet.
Ikke forvent at folk skal godta avtaler hvor de må vente gjennom fire parringer og et eller to partnerbytter før de enderlig får en rotteunge. Før ungene er en uke gamle og sannsynligvis overlever har du faktisk ingen ting å selge.

Feilvarer...

Av og til blir det født unger med misdannelser eller sterkt avvikende adferd. Hvis feilen(e) går ut over rottas egenskaper som kjælerotte eller mulig avlsdyr, og muligheten kan forutsees på overtagelsestidspunktet, er rotta en feilvare. Sånn er det når man kjøper og selger. Du kan ikke insistere på at en kunde skal kjøpe feilvarer, selv om dere hadde en avtale. Men når er for eksempel en rotte med en uønsket mutasjon en feilvare?
Når har kundene dine lov til å heve kjøpet uten å miste depositumet, fordi du ikke kunne levere en tilstrekkelig normal unge?
Når skal du tilby prisavslag?

Skadelige recessive mutasjoner er kanskje den største nøtten i dette rettferdighetsproblemet. Oppdretter vil gjerne ha bestillinger. Kjøper vil ikke bestille en rotte som kan vise seg å ha en mutasjon som går ut over både livskvalitet og kanskje reproduksjonsevne. Mutasjonen fuzz er blitt så vanlig i rottemiljøet at en kjøper ikke kan trekke seg fra en forhåndsbestilling selv om ungen (eller søsken av ungen) skulle vise seg å være fuzz. Det gjelder selv om kjøper ønsker avlsdyr, og fuzz står på NTF's liste over uønskede mutasjoner. Man regner ikke noe som avvik hvis det opptrer hos 5% av rottene eller mer. Så lenge man avler på rotter som ikke har hatt fuzz slektninger i generasjoner er risikoen antagelig mindre enn 5% akkurat for denne undergruppen. Samtidig bruker vi stadig rotter med korte stamtavler og mangelfulle opplysninger for å unngå innavl. I gruppen av rotter med korte stamtavler er forekomsten av fuzz-allelen vesentlig høyere enn 5%. Resultatet av dette er at ingen oppdrettere eller fuzz-motstandere ønsker å bestille rotter før de vet at ungene har gått fri fra fuzz-spøkelset.

Når det gjelder andre medfødte misdannelser og sykdommer har kjøperene altså bedre vern. Du husker kanskje det jeg skrev om uselgbare rotter under økonomi...

Tab. 1: Mulig håndtering av skader og misdannelser kjent før overtagelse
ÅrsakEksemplerTilbud fra oppdretterHvorfor
Misdannelser/sykdom som vil kreve kostbar behandling/operasjonskjev tannstillingKjøpshevning, behold rottaDet er urimelig å forlange at en kunde skal kjøpe en rotte som vil kreve tannsliping eller klipping opptil hver 14. dag hele livet.
Misdannelse som kan komme til å kreve operasjon kryptorchidismeKjøpsheving eller gratis rotteIkke egnet til avl. Forhøyet sannsynlighet for at rotta må opereres eller avlives tidlig på grunn av adferdsvansker. (Kryptorchidisme er en tilstand som kan gå over, og kunden kan velge å håpe på dette.)
Misdannelser som ikke krever operasjon, men går ut over funksjonmangler en fot el. ben eller yttre øre
katarakt
Kjøpshevning (hvis avlsmuligheter vesentlig) eller gratis rotte/nedsatt pris (hvis kjæledyr)Dyr med misdannelser skal ikke brukes i avl. Nedsatt funksjonsevne av denne typen kan føre til nedsatt livskvalitet men det er ingen automatikk i det.
Misdannelser som forkorter liv eller gir vesentlig nedsatt livskvalitetmangler to føtter eller ben
hjertesykdom
medfødt kort hale eller haleløs
Kjøpsheving, behold rottaKortere levetid og nedsatt livskvalitet er nedsatt kvalitet på varen også for primært kjæledyrkjøpere.
Uhell som får langvarige følger men ikke går ut over avls- eller kjælerotteegenskapene benbrudd som gror skjevt
blindhet 1 øye
amputert >50% av halen
Gratis rotte eller nedsatt prisRottene trenger kanskje et skjermet miljø for å ha god livskvalitet
Uhell med forbigående følgerblødning
hevelse
Kun hvis det innebærer vesentlig leveranseforsinkelse: Kjøpshevning. Normalt ingen kompensasjon hvis kunden vil ha rotta.Så lenge rotta blir frisk forringes ikke avls- eller kjælerotteegenskaper
Epidemisk sykdom som rotta blir frisk avSDA, TyzzerKjøpshevning. Ingen prisnedsettelse hvis kunden vil ha rotta likevel. Dette er nokså usannsynlig hvis du har overholdt karantene og ellers har godt renhold. Men du kan ikke selge syke dyr, og karantenetiden blir så lang at kjøperene har lov til å heve kjøpet.
Diffuse helseplagerneselyder, porfyrin, piloereksjon, dårlig vektøkningUtsatt kjøp, kjøpshevning eller nedsatt pris. Det er en definitiv sjanse for at rotta har en sykdom eller et helseproblem som kan blomstre senere. Neselyder hos så unge rotter er svært uvanlig og skyldes enten sykdom eller misdannelse. Selv om veterinæren ikke ser tegn til infeksjon er ikke rotta en avlskandidat.
Medfødt sykdom som reduserer livskvalitet/livslengde/kjælerotteegenskaperepilepsiKjøpshevning, behold rottaEn epileptisk rotte kan være en fare både for burkamerater og for eier. Den vet ikke at den biter til under anfall. Anfallene kan være svært anstrengende for rotta. Dessuten kan den skade seg selv. Rotter med epilepsi dør ofte tidlig eller må avlives tidlig.
Personlighetsavvikaggresjon, seksualisert adferd, autismeliknende trekkKjøpshevning, behold rottaRotta har hverken avls- eller kjælerotteegenskaper.

I de tilfellene hvor jeg har skrevet "behold rotta" kan man vurdere å gi dem til spesiellt egnede kunder. Noen rotteeiere klarer for eksempel å klippe rottenes tenner selv. Da medfører det ingen stor utgift eller vanskelighet å ha rotta. En rotte med seksualisert adferd kan kanskje fungere som alenerotte hos noen som har god tid. Mangler den to føtter kan den fortsatt få et bra liv i et spesialtilpasset bur og en liten flokk. En rotte med epileptiske anfall vil neppe kunne leve så lenge, men hvis en fornuftig og informert eier tilbyr seg å ta den er det ikke noe galt i å si ja til det.

Forsinkelser på grunn av behandling/karantene blir først vesentlige hvis de forsinker levering med mer enn en måned. Hvis kunden har spesiellt lang reiseveg og er avhengig av at henting kan skje når det passer med en annen reise, eller kunden allerede har måttet avbestille biletter, er det rimelig å gi kunden anledning til å trekke rottebestillingen.

Personlighetsavvik hos rotter skal være ganske grove før de kan sies å utgjøre en feil. Det er definitivt ikke normalt for en rotteunge å bite oppdretter til blods, men en unge som napper faller innenfor normalområdet. At rotteunger begynner å jukke på hverandre er i seg selv heller ikke unormalt. Det er når de gjør det stadig vekk, og ikke deltar i vanlig lek, eller de andre rottene misliker det som skjer, at adferden blir et problem. En unge har ikke autismeliknende trekk bare fordi den av og til stivner og piper når den løftes. Den har autismeliknende trekk hvis den hver gang eller nesten hver gang reagerer negativt på håndtering, ikke er sosial med de andre ungene, og dessuten oppfører seg underlig.

Sile kunder

Dette er en ubehagelig prosess både for selger og kjøper. Kjøperen synes ikke det er morsomt å få evner og motiver trukket i tvil. Selger synes ikke det er morsomt å grave etter mulig ufordelaktige opplysninger om folk. Det er heller ikke morsomt å fortelle en håpefull at dessverre blir det ikke rottekjøp denne gangen fordi... (kjøper omplasserte alle rottene sine for et halvt år siden? ikke dro til veterinær med alvorlig syk rotte til tross for sterke oppfordringer etter å ha spurt om råd? bor hjemme hos foreldrene eller i kollektiv, men ikke vil skaffe tillatelse fra med-beboere?) Spesiellt er det lite morsomt å få hat-mail i etterkant av å ha nektet noen å kjøpe rotte - men da vet du i alle fall at det var riktig avgjørelse!

Det jeg legger vekt på når jeg selger rotter er at dyreeieren skal ha

Hvis de ikke ringer eller sender e-post når jeg har bedt om det før de får rotta har jeg ingen tro på at de kommer til å gjøre det etter at rotta er i hus. Har ikke ferske rotteeiere tid enten til å komme og hilse på før vi gjør en avtale om kjøp, tror jeg ikke at de vil sette seg inn i rottas behov. Økonomi er til en viss grad en prioriteringssak, men når svært lav inntekt i form av studielån eller trygdeytelser går hånd i hånd med anskaffelse av mange dyr eller bil er det noe som skurrer for meg. Det samme gjelder forsikringer om at det kommer til å ordne seg med rottevennlig bolig for vordende studenter, eller holdningen at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse fra folk som deler bolig med foreldre eller holder til i kollektiv!

Når det gjelder allergier kan de komme når som helst i løpet av det første settet med rotters levetid. Det er mye mindre sannsynlig at det skal komme hos noen som har hatt rotter før uten allergiplager. Nye eiere bør få informasjon om at det er kryssallergi mellom hund og rotter, slik at allergisk for hund sannsynligvis betyr allergisk for rotter også. Dessuten bør de advares mot å plassere rotter på soverommet hvis de ikke allerede har gjort dette i noen år. Personlig ville jeg ikke ha solgt rotte til noen som hadde hatt allergi mot andre pelsdyr, og som skulle bo på ett rom, med mindre de hadde hatt rotter uten problemer i et par år først.

Ventelister

Før eller siden får du kontakt med potensielle kjøpere som du godkjenner for bestilling. Da bør du ha klart for deg hvordan du har tenkt å bruke ventelisten din. Kjører du etter prinsippet om at først til mølla får først malt? Hvor mange rotter vil du først reservere til deg selv og eventuell oppdretter 2 (farens eier) før andre får velge? Han du tenkt å holde av plass til eventuelle oppdrettere og oppdrettsinteresserte før kjælerottekjøperene får velge? Hvor mange slike plasser vil du da holde av? Lar du kundene velge rotte etter plassen i køen, eller bare fordeler du ungene etter det du synes passer best? Aksepterer du bestillinger hvor kjøper spesifiserer en bestemt farge eller et mønster, eller at de absolutt ikke ønsker bestemte farger og mønstre? Hva vil du gjøre med unger som ikke er bestilt når de små fordeles - lar du kundene velge først, og beholder de ungene de ikke vil ha, eller sikrer du at det antallet rotter du kanskje må beholde i alle fall er de rottene du helst vil ha? Skal de som har bestilt mer enn én rotte få velge begge før neste i køen velger? Vil du sørge for at de som skal ha flere rotter, får noen de kan se forskjell på? Skal du begrense antallet rotter til én kunde, sånn i tilfelle det blir vansker med kulloppfølgning?

Det finnes ikke noen fasit på hva som er riktig når det gjelder ventelister. Vi vil jo helst ha kunder som tar det de får og er fornøyd med det, men det er ikke noe rart om de har ønsker. Først og fremst ønsker de å vite hvor sannsynlig det er at de faktisk ender opp med en rotte. Dernest har de ønsker om hvordan rotta skal være. Alle som har prøvd å holde styr på en flokk med nesten likt utseende rotter forstår at hvis kunden har minst to agouti eubk toppørede rotter fra før, står enda en agouti eubk toppøret ikke øverst på ønskelisten. Oppdrettere har ofte ønsker om spesielle farger og mønstre, som for eksempel at de ikke vil ha rotter med rosa øyne eller tegninger som gjør det vanskelig å se om rotta har headspot eller blaze. Mange rotteeiere foretrekker en bestemt personlighet. Alle kan ikke bli fornøyd. Ved å være utydelig på hvordan rottene fordeles risikerer du imidlertid å gjøre alle misfornøyd...

Hva hvis du først har godkjent en kunde, og senere finner ut noe som gjør at du ikke vil selge til vedkommende likevel? Jeg har opplevd det én gang. Kunden det gjalt hadde såpass trang økonomi at jeg normalt ikke ville ha godkjent henne. Hun kunne imidlertid vise til gode rabatter både på veterinærbehandling og på fór. En rask overslagsregning tilsa at hun hadde råd til å holde to rotter i tillegg til de andre kjæledyrene sine, hvis hun prioriterte den hobbyen. Problemet var at hun prioriterte det ikke nok, selv etter den alvorlige samtalen vi hadde hatt før jeg godkjente henner. Bare et par uker senere oppdaget jeg at hun hadde lagt ut to andre dyr til omplassering. Begrunnelse? De var dyrere i drift enn hun hadde trodd... Hun fikk ikke kjøpt rotte fra meg. I dette tilfellet hadde jeg gjort det klinkende klart på forhånd at det ikke var OK å omplassere for å få plass til nye dyr, så jeg hadde mitt 100% på det tørre. Men det er umulig å gardere seg mot alt som kan skje, og som viser at kjøperen er uegnet sett fra oppdretters synspunkt!

Det beste du kan gjøre er å gjøre kundene skriftlig oppmerksomme på at godkjennelsen kan trekkes tilbake helt fram til levering. Selvsagt skal du ha en saklig grunn for å avvise kjøpere. Har de løyet om noe, eller hold noe skjult er det definitivt saklig grunn. Det samme er å ikke overholde informasjonsavtaler overfor andre oppdrettere. Jo grundigere godkjennelsessamtalen er, desto lettere er det å vise til en saklig grunn.

Fordeling av rotter

Alle vil velge først, men ingen vil binde seg med en bestilling. Det er det vanlige!

Det er ikke noe poeng i å velge før de er tre uker gamle. Det er først da man kan snakke om noen særlig personlighet. Hvis du lar kundene velge selv i følge rekkefølgen på ventelisten vil de helt sikkert enten komme på besøk eller velge ut fra ferske bilder og kanskje en kort beskrivelse. Skulle du velge å fordele rottene ønsker de seg helt sikkert det samme, gjerne med en begrunnelse for hvorfor denne ungen var riktig for dem. (Hvis du ikke har noen begrunnelse burde du kanskje heller la kundene velge selv!) Skal kundene velge selv bør du antagelig sette en tidsfrist for å velge. Fristen må selvsagt være forhåndsannonsert og realistisk. Hvis kjøper ikke kan bestemme seg og gi beskjed innen denne fristen, gjør det klart at du velger for ham eller henne, slik at neste kjøper på ventelisten slipper å holdes på pinebenken. Hvis det er en god grunn til at valget må utsettes for en av kundene (f.eks. sykdom) kan du be neste kunde sette opp en prioritert liste, slik at det går an å komme videre i valgprosessen. Da vet kunden i det minste at de får enten rotta A eller B, som begge er ønsket.

Kontrakter og avtaler

Det er ikke nødvendig å skrive en salgskontrakt hvis rottene betales ved overtagelse. Derimot du gi ny eier en kvittering på at beløpet er betalt. Hvis du vil kreve depositum må du også skrive en avtale, og hvis du ønsker gjensidig informasjonsutveksling med kunden bør detaljene i den avtalen være skriftlig. Da koster det lite å slenge på en setning om at rotta skifter eier! Du må gjerne kopiere mine kontrakter. Hvis du venter til rotteungene er 2 uker gamle med å kreve depositum, og ber om at det innbetales før de er 3 uker gamle, er det liten sjanse for at du trenger å levere depositumet tilbake. Bortsett fra en og annen rotteunge som dør i en ulykke er det få som avlider etter 2 uker. Husk også å gjøre en avtale med kunden om det er greit å opplyse andre om at han eller hun har rotte fra deg, og om du kan levere ut kontaktopplysninger. Hvis en kunde ikke kan hente rotta når den er leveringsklar, gjør en avtale om kompensasjon for fór og når du kan selge rotta til andre som "ikke hentet." (For håndverkere er det ca. 1 måned etter at henting var avtalt.) Bruk aldri andres fulle personnavn på din blogg eller hjemmeside uten at du har tillatelse.

Reklamasjoner
Hvis det skulle komme til reklamasjoner kan ikke eier kreve at du betaler behandling for en kjøpt rotte. Han eller hun kan få kjøpet hevet. Eier kan ikke kreve at du betaler for behandling av andre rotter som blir smittet. Det er opp til kjøperen å sørge for karantene for å unngå smitte. Hvis reiseveien er lang og dyr er pengene tilbake ofte en bedre løsning enn at kunden skal måtte reise og levere rotta hos deg. Dersom du har lovet å levere stamtavler og ikke gjør det, kan manglende stamtavle være grunn for å heve kjøpet. Stamtavlen betyr ikke så mye hvis noen bare skal ha rotta til kjæl. For en som kan tenke seg å bruke rotta i avl er mangel på stamtavle en vesentlig mangel! Alle mangler og reklamasjoner må meldes innen rimelig tid etter at de er oppdaget. Hvis kunden ikke etterspør stamtavlen i løpet av den første måneden etter avtalt levering kan de ikke kreve kjøpet hevet på grunn av det senere.

Tilbake til flere artikler fra Matmors oppdretterskole


Matmor original 2012.05.25
sist endret -
Adressen til hovedsiden er: matmor.info