NB!
Skjemaet er inaktivt, det legger ikke lenger data i noen database.

Rottehelse

Dette er et spørreskjema for å undersøke helsen hos tamrotter i Norge. Resultetene med kommentarer vil bli publisert i NTF's tidsskrift Gnag, og senere gjort tilgjengelig på Matmors nettsider. Spørreundersøkelsen er anonym.

For å delta må du ha eller ha hatt en rotte som har

For å få et mest mulig fullstendig bilde av helsesituasjonen er det bare disse rottene som skal tas med i undersøkelsen.
For å få et riktigst mulig bilde skal du bare skrive om rotta i den tiden den bodde hos deg.

Hvis det oppstår problemer under sending, og du får spørsmål om å sende på nytt - svar "nei". Ellers blir det dobbeltposting.
Når du sender svaret vil spørrseskjemaet automatisk bli nullstilt, og svaret ditt kommer opp nederst på siden i en tabell. Det ser rart ut - men blir mer leselig når jeg tar det ut i et regneprogram senere! NB! Nummereringen av rotter starter ikke på 1. Det er fordi "testrotter" er fjernet fra databasen...

Hvis du ikke husker stort om en rotte, trenger du selvsagt ikke sende inn skjema for den.

# Spørsmål Forklaring Valg Svar
1 Rottas status Rotter som er omplassert fra deg men døde, registreres som omplassert. Velg 1 hjemmeboer
omplassert
død
2 Pelstype Hensikten er å undersøke i hvilken grad pelstype er knyttet til helseproblemer. Velg 1 standard
rex
dobbeltrex, fuzz, hårløs
3 Alder Alder er
- alder nå for rotter som er hjemmeboere
- alder ved omplassering for rotter som er blitt omplassert.
- oppnådd levealder for avdøde rotter
Hvis rotta er under 6 måneder skal den ikke tas med i undersøkelsen.
Velg 1 6-12 mnd
12-18 mnd
18-24 mnd
24-30 mnd
30-36 mnd
over 36 mnd
husker ikke
4 Kjønn Noen sykdommer er vanligere hos det ene kjønnet enn det andre. Derfor er det tatt med spørsmål om kjønn. Velg 1 han
hun
5 Opprinnelse Hensikten er å undersøke om det er helseforskjeller på rotter fra dyrebutikk, OBS!-kull og planlagte kull fra private avlere. En omplassert rotte vil ofte måtte klassifiseres som "ukjent", men hvis du har sikre opplysninger kan du ta dem med. Velg 1 dyrebutikk
OBS!-kull
planlagt privat avl
ukjent
6 Helse og
adferdsproblemer
Ta med alle problemer du mener rotta har eller har hatt. Hvis du er usikker, sjekk symptomlisten under. Det er ikke nødvendig med diagnose fra veterinær for å svare.
Småkader fra slåsskamp = rifter og bitt som fører til blødning eller skorpedannelse, men ikke alvorlig
Alvorlige skader fra slåsskamp = varige skader eller skader som krever veterinærtilsyn
Aggressiv mot rotter = rotta har påført en annen rotte alvorlige skader, eller gjentatte ganger påført en rotte andre skader slik at de ikke kunne bo sammen.
Aggressiv mot mennesker = har bitt mennesker til blods ved minst to anledninger
Skader som neppe skyldes kamp = skader som ikke kan være bitt eller rifter (eks. brudd, klemmeskader).
Midd = stadig kløe, eventuelt ledsaget av sår i nakkeregionen uten andre sykdomstegn.
Øyeinfeksjon = gjenklistret eller væskende øye, vanlig porfyrin unntatt
Ørebetennelse = headtilt eller væske fra øret sammen med eller etter luftveisinfeksjon.
Luftveisproblemer = ulyder fra nese eller lunger, event.porfyrin fra nese og/eller øyne, og/eller nedsatt allmentilstand
Diarré = avføring så løs at den ikke kan plukkes opp.
Jursvulst = svulst under magen eller oppunder armhulen på hunrotter
Hypofysesvulst = mister kontrollen over forbena, kan få tygge- og synsproblemer
Sukkersyke = økt drikkebehov, tisser store mengder tynn urin
Sirkulasjonssvikt = slapphet, blodtilførselen til tær for lav (selvamputasjon)
Alderdom = muskelsvinn, pjuskete pels, nedsatt apetitt og økt søvnbehov uten andre klare sykdomstegn.
Velg alle som passer
- minst en
småskader fra slåsskamp
alvorlige skader fra slåsskamp
aggressiv mot rotter
aggressiv mot mennesker
skader som neppe skyldes kamp
lus
midd
abcesser, hudinfeksjoner, utslett
øyeinfeksjon
ørebetennelse
luftveisproblemer
urinveisinfeksjon
diarré >2 dager
jursvulst
hypofysesvulst
andre svulster
sukkersyke
sirkulasjonssvikt
alderdom
annet
ingen
7 Veterinærtjenester Hensikten er å kartlegge hvilke veterinærtjenester rottene får.
Sårbehandling = rense sår, sy flenger (ikke operasjonssår)
Velg alle som passer
- minst en
ingen!
sårbehandling
sterilisering, kirurgisk kastrering
medisinering mot aggresjon
smertestillende
fødselshjelp
midler mot lus, midd eller innvoldsorm
midler mot hudproblemer
midler mot øyeinfeksjon
midler mot ørebetennelse
midler mot luftveisproblemer
midler mot urinveisinfeksjon
midler mot diarré
fjerne svulst
amputasjoner
annen kirurgi
tannklipp
negleklipp
prøvetakning
avlivning
annet
8 Luftveisproblemer Du må ta stilling til om rotta har hatt luftveisproblemer i følge definisjonen:
Lyder = rotta har av og til lyder fra nesen når den puster, men det ser ikke ut til å plage den. Aktivitetsnivået er normalt, det er lite eller ingen porfyrin og lydene gir seg i løpet av 2 døgn. Ikke definert som syk.
Syk = ulyder fra luftveier og profyrin i mer enn 2 dager event. nedsatt allmentilstand
Kronisk = syk minst 1 gang i måneden
Velg 1 aldri
bare lyder
syk 0 ganger
syk 1 gang
syk 2-3 ganger
mer enn 3 ganger
kronisk
husker ikke
9 Behandling av luftveier
Skal bare besvares hvis du svarte lyder, syk eller kronisk på forrige spørsmål.
antibiotika er legemidler som f.eks. keflex, bactrim, baytril og vibramycin
immundempende er legemidler som f.eks. cortison
astma/alleregimedisin er legemidler som f.eks. ventolin og efedrin
Velg alle som passer ikke behandlet
antibiotika
immundempende
astma/allergimedisin
vet ikke
annet
10 Første veterinærbesøk pga.
(mistanke om) luftveisinfeksjon

Skal bare besvares hvis rotta har vært til veterinær for denne tilstanden.
Ta også med besøk hvor mistanken ikke ble bekreftet.
Velg 1 aldri
husker ikke
0-6 mnd
6-12 mnd
12-18 mnd
18-24 mnd
24-30 mnd
30-36 mnd
over 36 mnd
11 Utfall første luftveisbehandling
Hvis rotta aldri ha vært behandlet trenger du ikke å svare.
Her er det bare den første luftveisbehandlingen du skal svare for.
Frisk etter utvidet behandling betyr at rotta måtte ha ny kur eller andre medisiner for å bli frisk.
Velg 1 ingen behandling - ikke påvist infeksjon
ingen behandling - avlivet
frisk etter behandling
frisk etter utvidet behandling
friskere, men ikke bra etter 3 uker
forverring
husker ikke
12 Dødsmåte
Skal bare besvares for rotter som døde mens du hadde omsorgen.
Avlivet gjelder både avlivning hos veterinær og privat nødavlivning. Velg 1 selvdød
avlivet
ulykke
13 Dødsårsak
Skal bare besvares for rotter som døde mens du hadde omsorgen.
De færreste rotter blir obdusert, så antatt dødsårsak er vanligvis gjetning.
NB! for rotter som ble avlivet, oppgi årsaken til valget. Dødsårsak Narkose er ment for rotter som var ment å våkne opp!
Velg alle som passer narkose
bivirkninger/feilmedisinering
skader i slåsskamp
andre skader
aggressiv mot rotter
aggressiv mot mennesker
luftveisproblemer
infeksjoner, ikke luftveier
jursvulst
hypofysesvulst
andre svulster
sirkulasjonssvikt
alderdom
ukjent
annet