Tjuvparring

OK, så du har enten kommet til å kjøpe en drektig hunrotte, eller Rottelise har fått hilse på Rottelars en gang for mye. (Én gang er en gang for mye...) Det er ikke sikkert det var din feil, men det er blitt ditt problem. Hvis du er under 16 år er det faktisk dine foreldres problem - og du må straks fortelle hva som har skjedd (eller du tror kommer til å skje.) I det jeg skriver videre antar jeg at du er over 16.

1) Pust dypt og tenk på når det skjedde.
Hvis du vet det er mindre enn 5 dager siden, og du og veterinæren din er villig til å prøve, finnes det en angresprøyte for rotter. Middelet er Depo-provera, og styrken er 5-10 mikrogram/kg.
Dyrt med veterinær når du kan selge rotteunger i stedet? Tro om igjen. Rottekullet kan fort koste deg mye mer enn du får inn på salg av ungene, og en angresprøyte er uansett veldig mye billigere enn et keisersnitt, enten det kommer i helgevakten eller på en hverdag.
Angresprøyte en belastning på rotta? Javisst, men ikke på langt nær så mye av en belastning som et svangerskap, fødsel og ammeperiode.

2) Hvis det har gått mer enn 5 dager siden, eller du eller vetrinæren ikke vil sette angresprøyte, belag deg på at hun er drektig. Det er en kjent sak fra rotteoppdrett: En planlagt parring går ofte i vasken. En uplanlagt parring fører nesten alltid til et ukjent antall hårløse, rose pølser. Murphy's law.

3) Hvis det er gått 17 dager eller mer siden parring, og hun har spist hårene vekk rundt nipplene, bygger rede, eller hvis hun begynner å se ut som om hun har svelget et hønseegg eller en tennisball er hun nesten helt sikkert drektig, og det er kort tid igjen til hun skal føde. Forbered deg på å bli rottebestemor/bestefar ved å lese om fødselsforberedelser og fødsel. Tenk også på hva du vil gjøre med ungene. Det er lite sannsynlig at du kan eller ønsker å beholde alle sammen selv.

Hvis rotta kom drektig fra dyrebutikk eller oppdretter, kontakt selger og forklar situasjonen. Du har returrett på en hunrotte som er kjøpt drektig hvis du ikke ble informert om det da du kjøpte. Hvis du leverer rotta skal du få pengene tilbake. Om du skal benytte deg av retten er en annen sak. Å selge en drektig hunrotte tyder på at selger ikke har kontroll på rottene sine. Sannsynligvis gjør du en bedre jobb med å ta deg av mor og unger enn selger vil gjøre (siden du er såpass om deg at du leter etter hjelp her...) Du har ikke rett til å få utgifter i forbindelse med drektighet og oppfostring av ungene dekket. Hvis du velger å beholde rottemor kan du likevel forhøre deg om du kan få låne fødebur, eller få sponset en pakke egnet rottefór. Hadde selger måttet ta hunnen i retur hadde vedkommende uansett måttet ha bur til henne. I stedet for å omgjøre kjøpet kan du kreve prisavslag på rotta, og det er billigere for en dyrebutikk å gi deg prisavslaget i form av fór enn å betale deg kontanter. Det finnes neppe noen presedens for hvor stort prisavslaget skal være ved salg av drektig dyr, men du kan foreslå 50% avslag. Avslaget er ikke noe du kan kreve, siden selger kan forlange at kjøpet heves i stedet.

Referanse for dosering av Depo-provera til rotter:
Effect of non-antiovulatory doses of norethindrone & depoprovera on implantation in rat.
Guin AK, Datta SC, Das S, Sengupta D.
Indian J Biochem Biophys. 1980 Aug;17(4):294-7.
(...) depo provera in doses of 5 and 10 mcg, administered from day 0-5 of pregnancy, prevented implantation. Lower doses of either drug had no effect on implantation. (...) Treatments with either norethindrone or depo provera after day 5 of pregnancy had no effect on the successful completion of the pregnancy. Depo provera was found to be 5 times more effective than norethindrone.
(Skriv ut og ta med til veterinær.)


Matmor original 2012.04.26
sist endret: -
webadresse: matmor.info