Virkning og bivirkning av midler mot lus og midd

NB! Dette er bare en inaktiv kopi av spørreskjemaet. Undersøkelsen ble startet 18/5 2009 og avsluttet 26/6 2009.
Rådata er tilgjengelige.

Lus og midd er den vanligste årsaken til at rotteeiere kontakter veterinær. Bakgrunnen for undersøkelsen er at flere rotteeiere har rapportert både manglende effekt og til dels dødelige bivirkninger av alminnelige antiparasittmidler hos rotter via Norsk Tamrotteforenings Forum og andre fora for rotteinteresserte. Ingen antiparasittmidler er godkjent av Statens Legemiddelverk til bruk hos rotter. Veterinærer har heller ikke har plikt til å melde om bivirkninger av legemidler hos dyr. Uten kunnskap om omfang og avlorlighetsgrad er det ikke mulig å danne seg et bilde av risiko ved behandling. Tanken med denne undersøkelsen er å få fakta fram i dagen både for rotteeiere og veterinærer.


NB!

Hvis du ikke husker stort om en behandling trenger du selvsagt ikke sende inn skjema for den.

# Spørsmål Valg Verdi
1 Hvilket veterinærmiddel fikk rotten(e)?
Noen av veterinærmidlene finnes i flere styrker. Hvis du ikke husker styrken, kryss av for den styrken du tror det var, og skriv "usikker" i annet-feltet. Vanligvis får rotter laveste styrke av disse midlene, men det finnes unntak.

Hvis legemiddelet ikke står på listen har du 20 tegn til å skrive inn navn, bruksmåte og styrke under "annet".
velg 1 Advantage vet (100 mg/ml)
Advocate vet til katt (100-10 mg/ml)
Advocate vet til hund (100-25 mg/ml)
Exspot vet (744 mg/ml)
Frontline vet spray (2,5 mg/ml)
Frontline vet påflekkingsvæske (100 mg/ml)
Ivomec vet inj. (10 mg/ml)
Ivomec vet. oral pasta (18,7 mg/g)
Stronghold vet rosa eller blå (60 mg/ml)
Stronghold vet andre farger (120 mg/ml)
vet ikke
annet:
2 Hvordan ble middelet gitt?
Hvis "annet" har du 20 tegn til å forklare hvordan.
velg 1 ved injeksjon
på hud
i munnen
vet ikke
annet:
3 Hvor mange ganger skulle kuren tas?
Hvis instruksjonen var 2-3 ganger, kryss av både 2 og 3

Hvis "annet" har du 10 tegn til å forklare hvor mange ganger.
velg dem som passer 1 gang
2 ganger
3 ganger
vet ikke
annet:
4Hva var doseringen?
Hvis doseringen bare ble gitt pr. rotte, la "pr. ...g rotte" stå åpen
Frontline vet spray: 1 pumpeslag = 0,5 ml fra 100 ml flaske, 1,5 ml fra 250 ml flaske.
skriv inn tall
eller velg "vet ikke"
dråper
ml
pr. g rotte
vet ikke
5Hvor lang tid gikk det mellom dosene?sett inn tall dager
6Hvor mange rottekurer av denne typen har du gitt?
Hvis du ikke husker akkurat hvor mange, ta med så mange du er sikker på.
En kur kan bestå av flere doser, med et bestemt antall dager imellomrom.
(2 rotter x 2 kurer) + (4 rotter 1 kurer) = 8 rottekurer, svar: 8
skriv inn tall stk.
7Hvor mange av de behandlede rottene ble symptomfrie etterpå? skriv inn tall stk.
8Hvor mange av de behandlede rottene var under 5 uker gamle da kuren startet? skriv inn tall stk.
9Hvilke bivirkninger mener du å ha du sett hos rotten(e) for dette middelet gitt på denne måten?

Hud og hår: Ved injeksjonsbehandling eller pådryppingsvæske må effekten omfatte påføringsstedet
misfarging dekker også at mørkt hår blir hvitt.

Slimhinner, urinveier og Muskler og nerver: effekten må oppstå innen få timer etter medisinering

Luftveier:
neselyder dekker midlertidige lyder fra nesen, ikke behandlingstrengende.
luftveisinfeksjon krever antibiotikabehandling
pustebesvær uten infeksjon rotten(e) peser og strever med å trekke pusten akutt, følges ikke av luftveisinfeksjon

Du har 30 tegn på å beskrive "annet".
velg de som passer ingen
Hud og hår:
rødme i hud
utslett
hårtap
misfarging
nekrose
byll
Slimhinner, urinveier:
sikling
nedsatt urinproduksjon
økt urinproduksjon
misfarget/blodig urin
Luftveier:
neselyder
luftveisinfeksjon
pustebesvær uten infeksjon
Muskler og nerver:
sitring
kramper
muskelsvekkelse
balanseproblemer
forvirring
uro
tretthet, apati
tung søvn/ubevissthet
Mage, tarm:
nedsatt apetitt
diarré
tarmgass
forstoppelse
Øvrig:
porfyrin
vekttap
annet:
Resten av spørsmålene besvares bare hvis du har krysset av for bivirkninger. Hvis ikke kan du hoppe rett til svarknappen nederst.
10Hvor mange av rottene døde?skriv inn tall stk.
11Hvor mange av rottene fikk livstruende reaksjoner men overlevde, eller fikk varige skader? skriv inn tall stk.
12Hvor mange av rottene fikk forbigående reaksjoner som krevde veterinærhjelp? skriv inn tall stk.
13Hvor mange av rottene fikk forbigående reaksjoner som ikke krevde veterinærhjelp? skriv inn tall stk.
14Hvor mange av rottene med bivirkninger var under 5 uker gamle? skriv inn tall stk.


Matmor original 2009.04.16
sist endret 2010.04.18
hjemmeside: matmor.info