Venteliste og valg

Alle oppdrettere har sin vri på hvordan de håndterer bestillinger, ventelister og valg. Jeg har forsøkt flere ordninger, og dette er hva jeg har falt ned på som løsning så langt. Forhåpentligvis vil dette hjelpe deg å forstå hvordan interessemeldinger og bestillinger håndteres. Jeg gjør ikke helt likt hver gang, for rottekull er forskjellige, og det samme gjelder kjøperene! Dette er likevel omtrent hva du kan forvente deg hvis du kontakter meg om kjøp av rotte.


Fra kontakt til rottekjøp

Informasjon om de enkelte kullene

Jeg er raskt ute til å fortelle om konkrete kullplaner på hjemmesidene mine. Står det ikke noen informasjon om kommende kull der, er det ikke noe poeng i å spørre om hva som skjer. Når informasjonen er ute svarer jeg derimot gjerne på tilleggsspørsmål. Enten jeg har kull planlagt eller ikke, kan du spørre om å få stå på liste hos meg som mulig kunde.

Siling av kunder

Det høres kanskje veldig skummelt ut at jeg vil ha kontakt med kjøperene og godkjenne dem før de får reservere rotteunger hos meg, men det er ikke det! Jeg vil bare gjøre det jeg kan for å forsikre meg om at kjøperene

Så sant jeg tror at du tilfredsstiller de kravene er du velkommen til å "stå på liste" hos meg.

Den langsomme og nervepirrende prosessen

Allerede mens mor går høygravid går det gjerne sport i å tippe antall unger på NTF's forum - men det som skjer, det skjer. Gjennomsnittskullet med rotter er på 10-11 unger. Variasjonen er fra 0 til 22 levende fødte. Det er vanlig at 1-2 unger faller fra, flere jo større kullet er. Noen ganger dør hele kull tidlig fordi mor ikke klarer å amme dem. Unger som har overlevd til de er 14 dager gamle forventes å leve opp.

Å havne som nr. 6 på ventelisten for rottebabyer av et bestemt kjønn betyr ofte at man blir skuffet. Derfor er plasseringen på ventelisten viktig. Når/hvis du får godkjennelse av meg til å stå på venteliste, får du samtidig beskjed om hvor mange kjøpere som er foran deg i køen, men ikke nødvendigvis om hvor mange unger de skal ha. Det er ikke uvanlig med bestillinger av typen: "Jeg skal i alle fall ha én, men hvis Bart dør før kullet er en uke gammelt, tar jeg gjerne to." Eller: "Jeg vil helst ha jenter, men hvis det ikke blir mange nok kan jeg ta gutter i stedet." Av hensyn til de andre kjøperene setter jeg tidsfrister for når jeg må ha enderlig svar på hva bestillingen går ut på. Har jeg ikke fått beskjed da, får kunden beskjed om at de står skrevet opp med minimumsantallet, og det kjønnet som passer best for meg.

Alt håp er ikke ute selv om du får høre at det ikke er rotter til deg i første omgang. Det er ofte frafall fra ventelister, selv i løpet av en 2 måneders periode fra parring til levering. Men heller det enn at rotta skal bli solgt og omplassert kort tid etterpå.

Prioriteringer på ventelisten

I hovedsak selger jeg rotter etter først-til-mølla-prinsippet. Har du stått på interesselisten min har du høyere prioritet enn en som først melder seg når kullet er født. Hvis du kontaktet meg på en mandag har du høyere prioritet enn en som kommer tirsdag. Men det finnes unntak. Det skyldes dels at kunder kommer i forskjellige kategorier.

Kategori 1-kunder

At vi som risikerer rottene våre og legger ned arbeidet med å finne partnere og følge opp kull har førsterett er det neppe noen som protesterer på. Selv om du kontakter meg i juni og forteller at du vil ha rotte fra et hvilken som helst kull etter september, kommer du etter Kategori 1-kundene i prioritet. Det eneste unntaket er om noen av oss i Kategori 1 er på jakt etter fórvert for sin(e) unge(r). Da kan det være en åpning for at du i praksis får høyere prioritet. NB! Rotter som selges på fórvertskontrakt velges normalt av eier og ikke av fórvert, og kontrakten skrives med eieren av rotta.

Kategori 2-kunder

Oppdrettere er avhengig av samarbeid for å få gode avlsdyr. På mine ventelister pleier jeg å holde av plass på ventelisten rett under kategori 1-kundene for to hanner og to hunner, i tilfelle det melder seg interesserte oppdrettere. Oppdrettere har som regel har klare formeninger om hva de IKKE vil bruke som en avlsrotte. Noen vil for eksempel ikke ha rex, fuzz, rotter med bliss eller øyne som har andre farger enn sorte. Plassene er imidlertid bare reservert til kullet er 14 dager gammelt. Har det ikke meldt seg nok oppdrettere da kan ungene selges til vanlige kunder.

En annen bonus for Kategori 2-kunder er at de har noe større frihet til å hoppe av ventelisten enn andre. Jeg ønsker ikke at oppdrettere som er tidlig ute med bestillinger skal føle seg forpliktet til å kjøpe en rotte hvis de allerede på babystadiet skjønner at dette er er kull eller en unge de ikke vil avle videre på.

Forskjellen på plass på ventelisten og valgrekkefølge

Hovedreglen er at plassen på ventelisten bestemmer valgrekkefølgen. Men det finnes unntak. Det viktigste er at kullansvarlig - den som blir sittende med usolgte rotter - får velge restrotter med Kategori 2-privilegier. Det andre unntaket er at jeg forbeholder meg retten men ikke plikten til å fordele spesielt populære pels/mønster/øretyper på flere eiere. Det unntaket kommer oftest til anvendelse når noen bestiller flere rotter fra samme kull. Dette er også rent praktisk: hvis jeg skal få gode tilbakemeldinger på rottene, må eieren (enten det er med selv eller en annen) faktisk klare å se forskjell på søsknene.

Tidsfrister

InteresselisteIngen spesiell tidsfrist, du kan ønske å komme på listen når som helt, og eventuelt spesifisere at det gjelder for det neste halvåret
VentelisteKjønn og antall må bestemmes senest innen 2 dager etter at jeg har gitt beskjed om hvor mange unger det er av hvert kjønn. Du vil få beskjed om hvor mange unger det er av hvert kjønn senest dag 10 etter fødsel, sannsynligvis før.
Hvis man setter seg på ventelisten etter at opplysningene er tilgjengelige må bestillingen være spesifisert for kjønn og antall.
KontrakterKontrakter skal være undertegnet elektronisk før ungene betales og man får velge/hente unger. Hvis kontraktene ikke returneres i tide i henhold til tidsfristen kan man miste plass i valgkøen og på ventelisten.
BetalingUngene betales før kullet er 3 uker gammelt (men helst ikke før de er 2 uker gamle). Ungene må være betalt før man kan velge/hente. Hvis man først bestiller etter at ungene er 2 uker gamle er betalingsfristen innen 1 uke og senest ved henting. Hvis man ikke betaler i tide risikerer man å miste plassen både i valg-køen og retten til rotteungen(e).
Valg av ungerIngen får velge unger før de er 3 uker gamle. Hvis det er vanskelig å se forskjell på ungene velges de først ved levering.
Ungene må være betalt før man får velge. Hvis de ikke er betalt i tide, og andre etter deg på ventelisten har betalt, går de foran deg i valg-køen.
Valg skjer i den rekkefølgen jeg oppgir. Du velger på bakgrunn av bilder (event. beskrivelse), eller etter å ha hilst på ungene. Du kan også be meg eller en annen velge for deg.
Hvis det er ønske om å hilse på babyene før man velger, og ungene velges i fra 3 ukers alder, kan det arrangeres et "bli kjent med"-møte når ungene er mellom 21 og 28 dager gamle.
Ut over forsinkelser pga. "bli kjent med"-møtet må kjøper velge unge innen 48 timer etter at melding om hvilke unger som er ledige, er sendt. Hvis man ikke velger i tide, mister man plassen i valg-køen til neste kjøper.
Henting av ungerBabyslipp-dag blir annonsert på bakgrunn av ungenes alder (minst 5 uker) og vekt (minst 80 g). Hvis ungene først velges på hentedagen kan man miste plassen i valgkøen ved å komme for sent til møtet.
Det er mulig å avtale en hentedato som er senere enn Babyslipp-dag med inntil 14 dager, event. mot kompensasjon for fór. Ungene må være forhåndsbetalt. Forsinkelser ut over 14 dager aksepteres bare i spesielle tilfeller. Det normale er at unger som ikke blir hentet innen 14 dager kan selges til andre. Se Avbestillinger / ikke hentede rotter under.

Spesielle ønsker

Det er lov til å ønske, men jeg kan ikke påvirke hvor mange unger fra en bestemt parring som blir slik eller sånn. Hvis du skal ha flere unger fra samme kull, øker sjansene for at jeg bruker min rett til å fordele unger med spesielle egenskaper slik at du får i alle fall én av det du helst vil ha - i alle fall innenfor din kategori.

Avbestillinger / ikke hentede rotter

Hvis du avbestiller en rotte etter å ha betalt den, eller ikke henter som avtalt, kan du tape hele innkjøpsprisen. Usolgte rotter koster meg langt mer enn det i annonser, kost, losji og helsestell. Får jeg solgt rotta til en annen kjøper innen rimelig tid får du halve beløpet.
Hvis avbestillingen skyldes en feil ved rotta får du selvsagt pengene tilbake!

.

For dem som liker å få det visuellt:


Matmor original 2013.05.09
sist endret -
Adressen til hovedsiden er: matmor.info